دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله بهینه سازی استقرار شبکه های حسگر بی سیم بر اساس الگوریتم فرهنگی و الگوریتم کولونی مورچگان

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Optimization deployment of wireless sensor networks based on culture–ant colony algorithm
عنوان فارسی ترجمه مقاله بهینه سازی استقرار شبکه های حسگر بی سیم بر اساس الگوریتم فرهنگی و الگوریتم کولونی مورچگان
ترجمه مقاله بهینه سازی استقرار شبکه های حسگر بی سیم بر اساس الگوریتم فرهنگی و الگوریتم کولونی مورچگان

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره استقرار گره ها
پوشش
اتصال
مقاله درباره الگوریتم فرهنگی
مقاله درباره الگوریتم کولونی مورچگان
Wireless sensor networks
Nodes deployment
Culture algorithm
Ant colony algorithm
:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله

بهینه سازی استقرار شبکه های حسگر بی سیم بر اساس الگوریتم فرهنگی و الگوریتم کولونی مورچگان

 

چکیده :

بهینه سازی استقرار گره ها یکی از فعال ترین زمینه های پژوهشی در است.

در این مقاله، یک الگوریتم فرهنگی بهبود یافته – الگوریتم کولونی مورچگان (CA-ACA) برای حل مساله مکان گره ها ارائه می نماییم.

مکانیسم تکامل مضاعف از الگوریتم فرهنگی با الگوریتم کولونی مورچگان بهبودیافته در فضای جمعیت به عنوان یک استراتژی تکاملی یکپارچه می گردد، و سپس جستجوی فضای جمعیت را از طریق نخبگان تکامل پیوسته در فضای باور هدایت می نماید.

معرفی الگوریتم فرهنگی، جستجوی بهینه سازی را سریعتر کرده و ثبات CA-ACA را نسبت به موارد سنتی بهتر می سازد. به علاوه، استراتژی حریصانه برای مواقعی معرفی می شود که نقاط دیده شده، تُنُک هستند. این امر CA-ACA را برای تمام محیط ها مناسب می سازد.

از این گذشته، ما همچنین روش قضاوت در مورد همگرایی را بررسی می نماییم که این روش باعث می شود CA-ACA از همگرایی زودرس دوری نماید تا به هدف بهینه سازی سراسری دست یابیم.

تعداد زیادی آزمایش شبیه سازی انجام گشته است. نتایج نه تنها اعتبار CA-ACA را نشان می دهند، بلکه همچنین تایید می کنند که الگوریتم CA-ACA می تواند تعداد حسگرهای استفاده شده در شبکه را تحت شرایط اتصال و پوشش تضمین شده، بهینه سازی نماید. نتایج فعلی اهمیت زیادی در طراحی موثر استقرار بهینه گره ها در و سیار دارند.

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله یک سیستم مبتنی بر شبکه ی حسگر بی سیم، برای پایش و نظارت بر سلامتی سازه های هواپیما

عنوان مقاله انگلیسی رایگان A Wireless Sensor Network based Structural Health Monitoring System for an Airplane
عنوان فارسی
ترجمه مقاله یک سیستم مبتنی بر شبکه ی حسگر بی سیم، برای پایش و نظارت بر سلامتی سازه های هواپیما

 دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله یک سیستم مبتنی بر شبکه ی حسگر بی سیم، برای پایش و نظارت بر سلامتی سازه های هواپیما

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
شبکه های حسگر بی سیم
پایش سلامت سازه
مقاله درباره هواپیما
Wireless Sensor Networks
Structural Health Monitoring
Airplane
:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی
ترجمه مقاله یک سیستم مبتنی بر شبکه ی حسگر بی سیم، برای پایش و نظارت بر سلامتی سازه های هواپیما

چکیده

پایش سلامت سازه (SHM) را می توان مکانیسمی دانست که از آن برای تعیین ریشه‌ و علت آسیب ها در یک سازه و ساختار خاص و همچنین ارزیابی سلامت سازه ها و ساختمان های مدنی استفاده می شود.

به طور معمول در سیستم های SHM متعارف، حسگرها در داخل یک سازه  ادغام شده و هر اطلاعاتی که از ارتعاشات ساختار حس می شود، از طریق سیم ها به یک انبار داده ای مرکزی ارسال می شوند.

چنین سیستم هایی با معایبی مانند راه اندازی و نگهداری هزینه بر، ارتباطات ناپایدار در سیم و غیره برخوردار می باشند. شبکه های حسگر بی سیم، جایگزین سیم های موجود در سیستم های SHM مدرن گردیده اند، به گونه ای که با بکار گیری آنها می توان بسیاری از معایب سیستم های SHM سیمی را حذف نمود.

در این مقاله، یک سیستم SHM مبتنی بر شبکه حسگر بی سیم را برای یک هواپیما طراحی کرده ایم؛ این هواپیما مجهز به حسگرهایی بوده که در محل های بهینه مرکزی در داخل آن تعبیه شده اند.

از ابزار OPNET برای ارزیابی مدل SHM مبتنی بر شبکه حسگر بی سیم برای هواپیما استفاده کردیم و یافتیم که توابع مدل پیشنهادی از عملکردی کارآمد در یک محیط شبیه سازی شده برخوردار می باشد.

 

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله طرح کنترل توپولوژی برای تحمل خطا در شبکه‌ی حسگر بی سیم

عنوان مقاله انگلیسی
Topology Control Scheme for Fault Tolerance in Wireless Sensor Network
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله طرح کنترل توپولوژی برای تحمل خطا در شبکه‌ی حسگر بی سیم

دسته : فناوری اطلاعات

دسته : فناوری اطلاعات ترجمه مقاله کیفیت خدمات اینترنتی: بررسی فرا-تحلیلی

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره شبکه‌های حسگر بی‌سیم
مقاله درباره کنترل توپولوژی
مقاله درباره تحمل خطا
Wireless Sensor Networks
Topology Control
Fault Tolerance

چکیده

شبکه حسگر بی‌سیم (WSN) از گره‌های حسگر متعددی تشکیل شده ‌است که به طور تصادفی استقرار یافته‌اند. این حسگرها به دلیل عمر باتری محدود ممکن است دچار شکست شوند.

طول عمر گره‌های حسگر وابستگی زیادی به باتری‌های خود دارند که در نتیجه شکست گره‌ها باعث می‌شود طول عمر شبکه کاهش یابد.

در این مقاله، طرحی برای تحمل خطا در شبکه‌های حسگر بی سیم با کنترل توپولوژی ارائه می‌کنیم. الگوریتم در ابتدا گره‌های معیوب را در کوتاهترین مسیر محاسبه شده، شناسایی می‌کندو برای این منظور تحرک پارامترها و اندازه‌ی بافر را در نظر می‌گیرد.

اگر گره‌ی خطادار شناسایی شود، کوتاه‌ترین مسیر جایگزین به استثنای گره‌ی معیوب برای انتقال موفق داده‌ها شناسایی شده‌است.

با توجه به نتایج شبیه سازی، مشاهده شده است که تعداد گره‌های بیشتری دچار شکست خواهند شد اگر میزان تحرک آنها افزایش یابد.

1-مقدمه

WSN با توزیع حسگرهای زیادی به شیوه‌ای موقت ساخته شده‌است و از گره‌های حسگر تشکیل شده است که با استفاده از پروتکل‌ها و الگوریتم ها به یکدیگر متصل شده اند.

گره‌ی حسگر با کوچکترین سایز اینطور مشخص می‌شود که باتری آن کمترین ظرفیت را دارد و از انرژی استفاده‌ی محدودی می‌کند و قابلیت پردازش داده‌ها محدود می‌شود.
از آنجاییکه حسگرهایی که در شبکه‌های حسگر استفاده می‌شوند بیشتر در محیط‌هایی قرار می‌گیرند که افراد نمی‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند، نمی‌توان باتری هر گره‌ی حسگر را به محض قرارگیری جایگزین کرد…

ادامه مطلب و منبع – دانلود

 

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله نظارت بر تعداد گام: تشخیص حملات گودال در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان مقاله انگلیسی
Hop-Count Monitoring: Detecting Sinkhole Attacks in Wireless Sensor Networks
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله نظارت بر تعداد گام: تشخیص حملات گودال در شبکه های حسگر بی سیم

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله نظارت بر تعداد گام: تشخیص حملات گودال در شبکه های حسگر بی سیم

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
شبکه حسگر بی سیم
Monitoring
Wireless sensor networks
Routing protocols
Intrusion detection

چکیده

ما مسئله دفاع از شبکه­ های حسگر بی سیم در برابر حملاتی که پروتکل های مسیریابی پویا را مختل می­کنند، بررسی می­کنیم. ما با سر در آوردن از هزینه یک مسیر حمله، یک سیستم تشخیص نفوذ جدید که حضور یک حمله گودال یا هر حمله ای که ترافیک را گمراه می­کند، ارائه می­کنیم.

مطالعه ما نشان می دهد، پروتکل­ های طراحی شده برای انتخاب کوتاه­ترین مسیر بین دو گره، در طول زمان، یک سری از مسیرهایی را که طول آن­ها توزیع لگ-نرمال را نشان می­دهد، انتخاب خواهند کرد. ما با استخراج محدوده تحمل­ پذیری از توزیع لگ-نرمال طول مسیر در شرایط عادی، یک طرح تشخیص ناهنجاری توسعه داده­ایم که حملات گودال را به شیوه ای که از لحاظ محاسباتی کارآمد باشد، تشخیص می­دهد. ما نشان می دهیم که طرح ما می تواند حملات را با دقت 96٪ و بدون هشدار کاذب با استفاده از یک سیستم تشخیص منفرد در یک شبکه شبیه سازی شده، تشخیص دهد.

-1 مقدمه

اهمیت شبکه های حسگر بی سیم (WSNs) به عنوان یک راه حل کم هزینه برای سنجش و جمع­آوری داده ­ها با رشد روبرو شده­ است. مزیت کلیدی شبکه ­های حسگر بی­سیم، استقرار آسان آن­ها است که بخشی از آن به دلیل استفاده از پروتکل های مسیریابی که خودشان شبکه را پیکربندی می­کنند، می­باشد [7]، [8]. با این حال، اگر شبکه­های حسگر بی­سیم باید برای نظارت بر زیرساخت های حیاتی مانند توزیع آب، مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه ضروری است که یکپارچگی شبکه­ های حسگر بی­سیم در برابر حملات مخرب محافظت شود. به ویژه، پروتکل های مسیریابی استفاده شده با شبکه­ های حسگر بی­سیم به طور بالقوه­ای نسبت به حملات مسیریابی که می توانند اتصال در شبکه را مختل کنند، آسیب پذیر هستند. در حالی که دفاع سنتی رمزنگاری برای محافظت از شبکه های سیمی استفاده می شود، منابع محدود ارتباطی و CPU در گره های حسگر بی­سیم کم هزینه، رمزنگاری منابع­بر(مصرف کننده منابع بسیار) را غیر عملی می­سازد. در این مقاله، ما یک طرح محاسباتی کارآمد برای تشخیص یک کلاس خاص از حمله مسیریابی در شبکه­ های حسگر بی­سیم ارائه می­ دهیم…


ادامه مطلب و دانلود

 

 

 

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله تشخیص حمله گودال در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم خلاصه پیام

عنوان مقاله انگلیسی
Detection of Sinkhole Attack in Wireless Sensor Networks Using Message Digest Algorithms
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تشخیص حمله گودال در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم خلاصه پیام

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله تشخیص حمله گودال در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم خلاصه پیام

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
شبکه‌ حسگر بی‌سیم
Wireless sensor networks
Algorithm design and analysis
wireless sensor networks
cooperative mali

چکیده

شبکه‌های حسگر بی‌سیم (WSN) مستعد ابتلا به حملات مسیریابی هستند. هدف اصلی از پروتکل تشخیص گودال سینک دقیق استفاده از زنجیره‌های هش یک طرفه می‌باشد. در روش پیشنهادی مقصد/سینک حمله را تنها زمانی تشخیص می‌دهد که خلاصه به دست آمده از مسیر فوروارد قابل اعتماد و خلاصه به دست آمده از طریق گره قابل اعتماد به مقصد متفاوت باشند. آن همچنین یکپارچگی داده‌های پیام‌های منتقل شده با استفاده از مسیر قابل اعتماد را تضمین می‌کند. الگوریتم همچنین برای مقابله با گره‌های مخرب تعاونی که تلاش برای مخفی کردن مزاحم واقعی می‌کند، قوی است. عملکرد الگوریتم پیشنهادی در آزمایشگاه MAT تست شده است. عملکرد الگوریتم پیشنهادی از طریق شبیه‌سازی ارزیابی شده، و دقت الگوریتم از نظر نرخ موفقیت، نرخ مثبت کاذب و نرخ منفی کاذب تایید شده است.

-1مقدمه

شبکه های حسگر بی‌سیم شبکه‌های خود سازمانده، self healing از “گره‌های” کوچک هستند و دارای پتانسیل عظیمی در سراسر بخش‌های صنعتی، نظامی و بسیاری از بخش‌های دیگر است. در نتیجه، امنیت موضوع مهمی برای این شبکه‌ها می‌باشند. در واقع، بسیاری از پروتکل‌های WSN حتی در برابر حملات ساده امن نمی‌باشند [1]. در WSN، پیام از منبع به مقصد مسیریابی می‌شود. در مسیریابی بسته، یک گره در معرض خطر خود را آگهی می‌دهد که در نزدیکی مقصد واقع شده است و سعی در منحرف کردن بسته از مسیر واقعی دارد. گره در معرض خطر ممکن است پیام را تغییر دهد و آن را به مقصد تحویل دهد. گره در معرض خطر همچنین ممکن است بسته‌ها را حذف کند. هیچ امنیتی برای صحت، در دسترس بودن، محرمانه بودن، صداقت داده‌ها وجود ندارد چرا که رسانه ارتباطی بی‌سیم است. بسیاری از پروتکل‌های مسیریابی شبکه کاملاً ساده و مستعد ابتلا به حملات می‌باشند…


ادامه مطلب و دانلود

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

دانلود ترجمه مقاله مروری بر طرح های مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان مقاله انگلیسی
A Review of Distributed Dynamic Key Management Schemes in Wireless Sensor Networks
عنوان ترجمه فارسی
دانلود ترجمه مقاله مروری بر طرح های مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم

دسته : فناوری اطلاعات

دانلود ترجمه مقاله مروری بر طرح های مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم

چکیده

شبکه های حسگر بی سیم، شامل گره های حسگر با اندازه های کوچک می شوند که دارای محدودیت منابع (انرژی، حافظه، و…) هستند. با توجه به این محدودیت ها و قرارگیری آنها در مکان های بدون مراقبت مانند مناطق نظامی و با توجه به اینکه این نوع شبکه ها بر زیر ساخت ثابت تکیه نمی کنند، امنیت در این نوع شبکه ها به یک موضوع پیچیده و قابل توجه تبدیل می شود.

تامین امنیت داده و ارتباطات نیاز به پروتکل های رمزنگاری مناسب دارد. مدیریت کلید یکی از مهم ترین مکانیزم هایی است که به منظور تامین امنیت کلیدهای رمزنگاری و توزیع امن این کلیدها در میان گره های حسگر استفاده می شود. در سال های اخیر، طرح های مدیریت کلید بسیاری پیشنهاد شده است که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند و هر کدام از این طرح ها برای شرایط خاصی کاربرد دارند. در این مقاله نیازمندی های خاص مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه حسگر بی سیم را بررسی می کنیم، سپس به مقایسه طرح های مدرن مدیریت کلید پویای توزیع شده می پردازیم و در نهایت چند پیشنهاد در این راستا ارائه می شود.

1-مقدمه

شبکه حسگر بی سیم از تعداد زیادی گره حسگر که از باتری تغذیه می­شوند، تشکیل شده است و دارای اجزای حسی، پردازش داده و ارتباط کوتاه برد رادیویی است. این نوع شبکه ها دارای کاربردهایی از جمله نظارت بر محیط زیست، هوشمند سازی خانه تا مواردی حساس تر در نواحی نظامی یا امنیتی مثل نظارت بر میدان جنگ، هدفگیری و دنبال کردن هدف هستند.

با توجه به اینکه شبکه های حسگر بی سیم بر زیر ساخت ثابت تکیه نمی کنند امنیت در این نوع شبکه ها به چالش تبدیل می شود. اتصال بی سیم، تعامل نزدیک بین گره های حسگر و عملیات بدون نظارت و مراقبت انسان و همچنین نبود حفاظت فیزیکی، شبکه های حسگر بی سیم را در برابر طیف گسترده ای از حملات در سطح شبکه و حتی صدمات فیزیکی آسیب پذیر می کند. اگر چه گره های حسگر می توانند دارای مکانیزم های ضد دستکاری توکار باشند، با این وجود تراشه های حافظه در معرض آسیب های زیادی از نوع خوانده شدن حافظه هستند…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
شبکه های حسگر بی سیم
مدیریت کلید پویای توزیع شده
امنیت
Wireless sensor networks
distributed dynamic key management

security

Abstract

 

wireless sensor networks include small-sized sensor nodes with limited resources (energy, memory, etc.). Considering this limitation and their placement in unsupervised locations, e.g. military areas, and since this type of networks does not rely on a fixed infrastructure, security becomes a complex and considerable issue in these networks. Providing data and communication security requires appropriate encryption protocols. Key management is one of the most important mechanism used to secure encryption keys and their safe distribution among sensor nodes. Recently, many key management schemes have been proposed, each with its own particular strengths, weaknesses, and applications under certain circumstances. This paper investigates special requirements of distributed dynamic key management schemes in wireless sensor networks. Subsequently, modern distributed dynamic key management schemes are compared and finally, several relevant recommendations are made

ادامه مطلب

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله مروری بر طرح های مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان مقاله انگلیسی
A Review of Distributed Dynamic Key Management Schemes in Wireless Sensor Networks
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مروری بر طرح های مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله مروری بر طرح های مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم

چکیده

شبکه های حسگر بی سیم، شامل گره های حسگر با اندازه های کوچک می شوند که دارای محدودیت منابع (انرژی، حافظه، و…) هستند. با توجه به این محدودیت ها و قرارگیری آنها در مکان های بدون مراقبت مانند مناطق نظامی و با توجه به اینکه این نوع شبکه ها بر زیر ساخت ثابت تکیه نمی کنند، امنیت در این نوع شبکه ها به یک موضوع پیچیده و قابل توجه تبدیل می شود.

تامین امنیت داده و ارتباطات نیاز به پروتکل های رمزنگاری مناسب دارد. مدیریت کلید یکی از مهم ترین مکانیزم هایی است که به منظور تامین امنیت کلیدهای رمزنگاری و توزیع امن این کلیدها در میان گره های حسگر استفاده می شود. در سال های اخیر، طرح های مدیریت کلید بسیاری پیشنهاد شده است که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند و هر کدام از این طرح ها برای شرایط خاصی کاربرد دارند.

در این مقاله نیازمندی های خاص مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه حسگر بی سیم را بررسی می کنیم، سپس به مقایسه طرح های مدرن مدیریت کلید پویای توزیع شده می پردازیم و در نهایت چند پیشنهاد در این راستا ارائه می شود.

1-مقدمه

شبکه حسگر بی سیم از تعداد زیادی گره حسگر که از باتری تغذیه می­شوند، تشکیل شده است و دارای اجزای حسی، پردازش داده و ارتباط کوتاه برد رادیویی است. این نوع شبکه ها دارای کاربردهایی از جمله نظارت بر محیط زیست، هوشمند سازی خانه تا مواردی حساس تر در نواحی نظامی یا امنیتی مثل نظارت بر میدان جنگ، هدفگیری و دنبال کردن هدف هستند.

با توجه به اینکه شبکه های حسگر بی سیم بر زیر ساخت ثابت تکیه نمی کنند امنیت در این نوع شبکه ها به چالش تبدیل می شود. اتصال بی سیم، تعامل نزدیک بین گره های حسگر و عملیات بدون نظارت و مراقبت انسان و همچنین نبود حفاظت فیزیکی، شبکه های حسگر بی سیم را در برابر طیف گسترده ای از حملات در سطح شبکه و حتی صدمات فیزیکی آسیب پذیر می کند. اگر چه گره های حسگر می توانند دارای مکانیزم های ضد دستکاری توکار باشند، با این وجود تراشه های حافظه در معرض آسیب های زیادی از نوع خوانده شدن حافظه هستند…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
شبکه های حسگر بی سیم
مدیریت کلید پویای توزیع شده
امنیت
Wireless sensor networks
distributed dynamic key management
security

Abstract

 

wireless sensor networks include small-sized sensor nodes with limited resources (energy, memory, etc.). Considering this limitation and their placement in unsupervised locations, e.g. military areas, and since this type of networks does not rely on a fixed infrastructure, security becomes a complex and considerable issue in these networks. Providing data and communication security requires appropriate encryption protocols. Key management is one of the most important mechanism used to secure encryption keys and their safe distribution among sensor nodes. Recently, many key management schemes have been proposed, each with its own particular strengths, weaknesses, and applications under certain circumstances. This paper investigates special requirements of distributed dynamic key management schemes in wireless sensor networks. Subsequently, modern distributed dynamic key management schemes are compared and finally, several relevant recommendations are made

ادامه مطلب و دانلود

ترجمه مقاله مروری بر طرح های مدیریت کلید پویای توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله کامپیوتر - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله یک پروتکل مسیریابی با انرژی متعادل مبتنی بر درخت خودسازمان‌یافته عمومی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

عنوان مقاله انگلیسی
A General Self-Organized Tree-Based Energy-Balance Routing Protocol for Wireless Sensor Network
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله یک پروتکل مسیریابی با انرژی متعادل مبتنی بر درخت خودسازمان‌یافته عمومی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله یک پروتکل مسیریابی با انرژی متعادل مبتنی بر درخت خودسازمان‌یافته عمومی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

چکیده

شبکه حسگر بی‌سیم (WSN) یک سیستم متشکل از تعداد زیادی حسگر میکرو کم هزینه است. این شبکه برای جمع آوری و ارسال انواع مختلف پیام ها به یک ایستگاه پایه (BS) استفاده می‌شود. WSN شامل گره های کم هزینه با قدرت باتری محدود می‌باشد، و جایگزینی باتری برای WSN با هزاران گره جاسازی شده از لحاظ فیزیکی آسان نمی‌باشد، به این معنی که پروتکل مسیریابی کارآمد انرژی باید برای ارائه یک زمان کار با طول عمر طولانی به کار رود. برای رسیدن به این هدف، ما نه تنها به، به حداقل رساندن مصرف انرژی کل بلکه به تعادل بار WSN نیز نیاز داریم. محققان پروتکل های بسیاری مانند LEACH، HEED، PEGASIS، TBC و PEDAP پیشنهاد کرده‌اند.

در این مقاله، ما یک پروتکل مسیریابی با انرژی متعادل مبتنی بر درخت خودسازمان‌یافته عمومی (GSTEB) را پیشنهاد می‌کنیم که یک درخت مسیریابی با استفاده از یک فرایند ایجاد می‌کند که در آن، برای هر دور، BS یک گره ریشه اختصاص می‌دهد و این انتخاب را به تمام گره های حسگر پخش می‌کند. پس از آن، هر گره پدر خود را با در نظر گرفتن تنها خودش و اطلاعات همسایگان خود انتخاب می‌کند، در نتیجه این مورد GSTEB را یک پروتکل پویا می‌سازد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که GSTEB دارای عملکرد بهتر از پروتکل های دیگر در تعادل مصرف انرژی است، که موجب طول عمر WSN  طولانی‌تر می‌شود.

-1مقدمه

 

با پیشرفت تکنولوژی حسگر مبتنی بر سیستم های میکرو الکترو مکانیکی (MEMS)، الکترونیک‌های دیجیتال کم قدرت و ارتباطات بی‌سیم کم قدرت [1]، [2]، [3]، در حال حاضر تولید گره های حسگر بی‌سیم کم هزینه امکان‌پذیر می‌شود. اگر چه این گره های حسگر به اندازه همتایان حسگر ماکرو گران قیمت آنها قدرتمند یا دقیق نیستند، ما قادر به ساخت یک شبکه حسگر تحمل پذیر خطا، با کیفیت بالا با ایجاد هزاران گره حسگر که با هم کار می‌کنند، هستیم. از طریق همکاری گره های حسگر بی سیم، WSN  اطلاعات زیادی را جمع آوری می‌کند و آنها را به ایستگاه پایه (BS) می فرستد.WSN  دارای یک طیف گسترده ای از کاربردهای بالقوه [10] ، از جمله نظارت نظامی، پیش بینی فاجعه، نظارت بر محیط ، و غیره می‌باشد. به این ترتیب تبدیل به یکی از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی می‌شود و علاقه به تحقیقات گسترده را بر می‌انگیزد…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
پروتکل مسیریابی
شبکه‌ حسگر بی‌سیم
Wireless sensor networks
Energy consumption
Routing
Relays
Routing protocols

Abstract

Wireless sensor network (WSN) is a system composed of a large number of low-cost micro-sensors. This network is used to collect and send various kinds of messages to a base station (BS). WSN consists of low-cost nodes with limited battery power, and the battery replacement is not easy for WSN with thousands of physically embedded nodes, which means energy efficient routing protocol should be employed to offer a long-life work time. To achieve the aim, we need not only to minimize total energy consumption but also to balance WSN load. Researchers have proposed many protocols such as LEACH, HEED, PEGASIS, TBC and PEDAP. In this paper, we propose a General Self-Organized Tree-Based Energy-Balance routing protocol (GSTEB) which builds a routing tree using a process where, for each round, BS assigns a root node and broadcasts this selection to all sensor nodes. Subsequently, each node selects its parent by considering only itself and its neighbors’ information, thus making GSTEB a dynamic protocol. Simulation results show that GSTEB has a better performance than other protocols in balancing energy consumption, thus prolonging the lifetime of WSN

ادامه مطلب و دانلود

 

ترجمه مقاله یک پروتکل مسیریابی با انرژی متعادل مبتنی بر درخت خودسازمان‌یافته عمومی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه برای یافتن مناطق محلی شونده بزرگ در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان مقاله انگلیسی
An Efficient Algorithm for Finding Large Localizable Regions in Wireless Sensor Networks
عنوان ترجمه فارسی

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه برای یافتن مناطق محلی شونده بزرگ در شبکه های حسگر بی سیم

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه برای یافتن مناطق محلی شونده بزرگ در شبکه های حسگر بی سیم

چکیده

در این مقاله، ما یک الگوریتم جدید یافته ایم که می تواند مناطق محلی شونده ی بزرگ را با یک شبکه حسگر بی­سیم شناسایی کند. این الگوریتم بر مبنای استحکام گراف است. ما یک تکنیک جدید در الحاق زیر گراف های محلی شونده به دیگر زیر گراف ها کشف کرده ایم. سپس این محلی سازی را توسعه دادیم و نتیجه را روی ساختارهای مختلف در گراف حسگر بی­سیم شبیه سازی کردیم. نتیجه های ما حاکی از آن است که ما می توانیم اغلب گره ها در شبکه های حسگر بیسیم را در شعاع های مختلف مکان یابی کنیم. بکارگیری تکنیک MDS-MAP در پیوستگی با این الگوریتم، با تعداد کمی از گره های لنگر باعث مکان یابی در شبکه های حسگر بی­سیم می شود.

1-مقدمه

پیشرفت های اخیر در ارتباطات بیسیم و فناوری احساس نتایج وسیعی در پیاده سازی حسگرهای برنامه های کاربردی داشته است. مانند نظارت محیطی، جستجو و نجات، نظارت ارتش، حمل و نقل هوشمند[1]

در انواع کاربردها، علم مکان یابی هر حسگر بسیار حائز اهمیت است. به دلیل محدودیت های کاربردها، اغلب تنظیم موقعیت هر حسگر قبل پیاده سازی بسیار دشوار است. همچنین موقعیت های حسگر ممکن است بعد از پیاده سازی اولیه تغیر کند. بنابراین، قابلیت پیداکردن موقعیت های حسگرها پس از استقرار و پیاده سازی، بر اساس موفقیت در اهداف عمده مرتبط با شبکه های حسگر است…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مکان یابی
شبکه حسگر بی سیم
استحکام گراف
Localization
Wireless Sensor Networks
Graph Rigidity

Abstract

In this paper, we find a novel algorithm that can identify large localizable regions within a wireless sensor network. This algorithm is based on graph rigidity. We find a new technique to annex localizable subgraphs to other localizable subgraphs, thus expanding the localization. We simulate the results on wireless sensor graphs of various topologies. Our results indicate that we are able to localize almost all nodes in wireless sensor networks of various radii. Using MDS-MAP techniques in conjuction with this algorithm, wireless sensor networks can be localized with very small number of anchor nodes

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه برای یافتن مناطق محلی شونده بزرگ در شبکه های حسگر بی سیم

 

ادامه مطلب و دانلود