دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله داده کاوی آموزشی و نقش آن در عرصه آموزشی

عنوان مقاله انگلیسی
Educational Data Mining and its role in Educational Field
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله داده کاوی آموزشی و نقش آن در عرصه آموزشی

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله داده کاوی آموزشی و نقش آن در عرصه آموزشی

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
داده کاوی آموزشی
SDAR
میانگین های k
خوشه بندی
EDM
SDAR
K-Means Clustering
RBC
Student Feedback

چکیده

داده کاوی در مورد توضیح گذشته و پیش بینی آینده بوسیله ابزارهای تجزیه و تحلیل داده است. داده کاوی آموزشی یک رشته نوید بخش است که تاثیر حتمی بر عملکرد آکادمیک دانشجویان دارد. هزاران دانشجو هر ساله در کالج ها و دانشگاه ها پذیرش می شوند و در زمان پذیرش است که اطلاعات دانشجویان جمع آوری می شود. به همین ترتیب، از آنجا که معلمان ( اساتید) به نهادی ملحق می شوند که اطلاعات شخصی و حرفه ای شان را جمع آوری می کند، درک اهمیت داده ها کسب و کار بسیار ضروری است.

داده های جمع آوری شده هنگام پذیرش می تواند برای طبقه بندی و پیش بینی رفتار و عملکرد دانشجویان  و همچنین عملکرد معلمان مورد استفاده قرار گیرد.

بنابر این، در این مقاله، ما نقش داده کاوی را در عرصه آموزشی مورد بررسی قرار دادیم. با استفاده از SDAR، ما ارزش های موجود، به عنوان مثال عالی، خوب، متوسط، ضعیف  و یا عدم موفقیت (رد) را شناسایی کردیم.

ما از الگوریتم خوشه بندی میانگین های K به منظور پیدا کردن بهترین خوشه در مورد مشخصه های مانند حضور و غیاب، فعالیت کلاسی استفاده کردیم. ما همچنین در مورد رویکرد طبقه بندی مبتنی بر قاعده (RBC) بحث می کنیم ؛ این چکیده مجموعه ای از قوانین است که ارتباط بین نگرش های مجموعه داده ها با لیبل کلاس را نشان می دهد. در این مقاله، ما عملکرد معلمان را بوسیله تکنیک داده کاوی در دانشگاه و کالج مورد برسی قرار می دهیم.

1-مقدمه

فرآیند تجزیه و تحلیل داده از دیدگاه های مختلف و خلاصه بندی آنها به صورت اطلاعات مهم و همچنین شناسایی یک الگوی پنهان از مجموعه داده های زیاد اصطلاحا داده کاوی نام دارد. داده کاوی آموزشی (EDM) یک کاربرد از داده کاوی و علم آمار در این زمینه برای تولید اطلاعات از مجموعه های آموزشی مانند دانشگاه ها و کالج ها است.

در حقیقت، داده کاوی آموزشی اشاره به تکنیک ها و ابزاری دارد که برای استخراج معانی از مخازن اطلاعاتی بزرگ بوسیله فعالیت های یادگیری انجام شده بوسیله افراد در مجموعه های آموزشی اتخاذ می شود. داده کاوی می تواند به صورت یک زمینه چند رشته ای تعریف شود که ترکیبی از مشخصه های هوش مصنوعی و تکنولوژی پایگاه داده است. ارتباط بین داده کاوی، پایگاه داده و یادگیری ماشین در شکل 1 نشان داده شده است…


ادامه مطلب و دانلود