دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله پشی بینی شاخص بازار بورس با استفاده از شبکه های عصبی عمیق باز رخدادگر

عنوان مقاله انگلیسی

Predicting Stock Market Trends by Recurrent Deep Neural Networks
عنوان ترجمه فارسی

ترجمه مقاله پشی بینی شاخص بازار بورس با استفاده از شبکه های عصبی عمیق باز رخدادگر

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله پشی بینی شاخص بازار بورس با استفاده از شبکه های عصبی عمیق باز رخدادگر

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
پشی بینی شاخص بازار بورس
شبکه های عصبی
Neural Networks
Predicting Stock Market Trends

چکیده

اصولاٌ سهام داران به منظور سرمایه گذاری،  بر مبنای  معیار های مختلفی  مانند شاخص قیمت مصرف کننده، نسبت درآمد قیمت و رویداد های مختلفی که توسط روزنامه های مختلف بیان میشود، اقدام به تصمیم گیری میکنند.

به منظور کمک به پروسه ی تصمیم گیری آنی، در دهه ی اخیر بسیاری از مطالعات  به تحلیل خودکار  این منابع اطلاعاتی پرداخته اند. اگرچه بسیاری از فعالیت هایی که به منظور بکار گیری اطلاعات عددی صورت گرفته است، تا  در پردازش متون زبان طبیعی و معنی دار نمودن مشخصه های موقت با مشکل روبرو بوده اند. در این مقاله قصد داریم با استفاده از تکنیک یادگیری عمیق ، که در حوزه های پژوهشی زیادی مانند الگوکاوی و یادگیری ماشین و توانایی آن در ایجاد ویژگی های مفید  در داخل حجم زیادی از داده ها،  مورد توجه زیادی قرار گرفته است، به این مسئله پاسخ دهیم.

به طور خاص، در این مطالعه روشی برای پیش بینی شاخص بازار بر مبنای شبکه ی عصبی عمیق باز رخداد گر ارائه شده تا بتوان تأثیرات موقت رویداد هایی که در گذشته صورت گرفته است را مدل سازی کنیم. اعتبار روش پیشنهادی ، برای شرکت های Nikkei و برای داده های واقعی اثبات شده است.

1-مقدمه

به منظور کمک به سهام داران در پروسه ی تصمیم گیری، روش های یادگیری ماشین در سطح زیادی مطالعه شده اند تا بتوان حجم زیادی از اطلاعات مالی، مانند قیمت های سهام در گذشته را به صورت خودکار مورد تحلیل قرار داد. از سوی دیگر، سهام داران بر مبنای اطلاعات عددی و رویداد های مختلفی که در روزنامه ها بدان اشاره میشود به تحلیل  و پیش بینی شاخص بازار سهام پرداخته اند.

بنابراین پژوهش هایی مانند لاورنیک [9,10] و  شوماخر [13] به مطالعه ی این سیستم پرداخته تا از این اطلاعات در زبان طبیعی استفاده کنند.  با توجه به دانشی که در اختیار داریم، اگرچه همه ی فعالیت هایی که قبلاٌ در این خصوص صورت گرفته است(حداکثر کیسه n گرم) ، ماهیت و مفاد کلمات را نادیده گرفته است . همچنین بسیاری از این مطالعات، تأثیرات موقت مربوط به رویداد هایی که در گذشته به وقوع پیوسته است را در نظر نگرفته اند.

قیمت سهام همواره با تأثیر پذیری از رویداد هایی که در دنی صورت میگیرد، تغییر یافته است. بعضی از این رویداد ها ممکن است برای یک بازه ی زمانی کوتاه بر روی قیمت سهام تأثیر داشته باشد و بعضی دیگر ممکن است تأثیرات  بلند مدتی داشته باشد. برای  مثال، در زمانی که برادران لمان در 15 سپمامبر 2008 میلادی دچار ورشکستگی شدند، بسیاری از قیمت های سهام در آخر ماه اکتبر کاهش پیدا کرد. چنین تفاوت موقت در زمان عمر یک رویداد را باید در پیش بینی شاخص قیمت سهام در تظر گرفت…

ادامه مطلب و دانلود