دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله رویکردی «کیفیت سرویس-محور» در رایانش ابری با پرداختن به ویژگی‌های کارایی و امنیت

عنوان مقاله انگلیسی
A QoS-driven approach for cloud computing addressing attributes of performance and security
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله رویکردی «کیفیت سرویس-محور» در رایانش ابری با پرداختن به ویژگی‌های کارایی و امنیت

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله رویکردی «کیفیت سرویس-محور» در رایانش ابری با پرداختن به ویژگی‌های کارایی و امنیت

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
رایانش ابری
Cloud computing
Quality of service
Performance evaluation
Security mechanisms

چکیده

در سال‌های اخیر، رایانش ابری یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در زمینه فناوری اطلاعات بوده است. با توجه به محبوبیت خدمات ارائه شده توسط محیط‌های ابری، چند جنبه امنیتی موجب علاقه‌مندی محیط‌های دانشگاهی و صنعتی گردیده و در آن نوعی نگرانی، به جهت ارائه روش‌های کارآمد برای مقابله با طیف گسترده تهدیدات وجود دارد.

بدیهی است که استفاده از تکنیک‌های امنیتی تأثیر مستقیم بر کارایی سیستم خواهد داشت. امنیت و کارایی دو مقداری هستند که رابطه معکوس دارند.

این بدان معنی است که اگر ارائه‌دهندگان خدمات، در مدیریت زیرساختار محاسباتی خود موفق عمل نکنند؛ ممکن است خدمات درخواستی، با کیفیت مورد نیاز مشتریان مطابقت نداشته باشد.

بعلاوه اینکه، نیازمندیهای امنیتی و کارایی و منابع محاسباتی، ممکن است به صورت ناکارآمد مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مقاله، تعریف رویکردهای «کیفیت سرویس-محور» برای محیطهای ابری است؛ که بر مبنای نتایج حاصل از یک ارزیابی کارایی سرویس می‌باشد و در آن مکانیزم‌های امنیتی متفاوتی به کار گرفته شده است. این مکانیزمها سرباری اضافی بر کارایی سرویس تحمیل می‌کنند و برای مقابله با آن سعی در تغییر منابع بصورت پویا و در حال اجرا شده است. بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان اظهار نمود که در یک محیط ابری، امکان حفظ کارایی سرویس، حتی با سربار تحمیل شده توسط مکانیزم‌های امنیتی وجود دارد. این امکان از طریق ایجاد تغییری در منابع محاسباتی مجازی حاصل می‌شود. با این حال تغییر در مقدار منابع بر متغیرهای پاسخ تأثیر مستقیم دارد.

1-مقدمه

در سال‌های اخیر، رایانش ابری یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در فناوری اطلاعات بوده است. با توجه به تعریف موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)، رایانش ابری مدلی است که اجازه حضور فراگیر، راحت و مبتنی بر تقاضا، برای دسترسی به یک منبع مشترک از منابع قابل تنظیم را می‌دهد و می‌تواند به سرعت و با حداقل کار مدیریتی به مشتریان تحویل داده شود [1].

استفاده از رایانش ابری به صورت پویا، توانایی یک شرکت برای ارائه خدمات و یا پاسخگویی به درخواست‌های خدمات مشتری، بدون نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت‌هایی مانند خرید سخت‌افزار، پروانه نرم‌افزار و یا آموزش کارکنان را افزایش می‌دهد. با این حال، ابر به عنوان یک سیستم توزیع شده خدمات مبتنی بر تقاضا را بطور شفاف ارائه می‌کند. انتظار می‌رود سیستم محاسباتی که این محیط را پوشش می‌دهد، کارایی مناسبی داشته باشد. برای دستیابی به چنین شرایطی، سیستم باید هم از نظر زمان پاسخ و هم از نظر دسترسپذیری (برای به حداقل رساندن خطر اخلال در سرویس در حال ارائه) و امنیت (برای جلوگیری از دست رفتن اطلاعات یا پیام) کارایی مناسبی ارائه کند تا بتواند اعتماد و رضایت مشتریان را جلب کند. از این رو، ارائه‌دهندگان خدمات باید این اطمینان را حاصل کنند که ویژگی‌های مختلف کیفیت سرویس (QoS) فراهم شده باشد….

 

 


ادامه مطلب و دانلود