دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله اعتماد به ارائه کنندگان سرویسهای ابری: مرحله بندی اعتماد و طبقه بندی فاکتورهای اعتماد

عنوان مقاله انگلیسی
Trusting Cloud Service Providers: Trust Phases and a Taxonomy of Trust Factors
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله اعتماد به ارائه کنندگان سرویسهای ابری: مرحله بندی اعتماد و طبقه بندی فاکتورهای اعتماد

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله اعتماد به ارائه کنندگان سرویسهای ابری: مرحله بندی اعتماد و طبقه بندی فاکتورهای اعتماد

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
سرویس های ابری
محاسبات ابری
Cloud computing
Context
Security
Taxonomy
Privacy
Standards
Context-aware services

چکیده

هدف از این مقاله کمک به انتخاب ارائه کنندۀ سرویس ابری مورد اعتماد، بوسیلۀ طبقه بندی فاکتورهای اعتماد و مشخص کردن کابردهای این طبقه بندی در سناریوهای عملی است.

همچنین، در این مقاله، توصیف خلاصه​ای از چهارچوب برنامۀ ساخته شده بر اساس این طبقه بندی، نیز، ارائه شده است.

1-مقدمه

رایانش ابری، مدلی از فناوری اطلاعات است که شامل همۀ اجزاء رایانش و منابع لازم برای ایجاد و ارائۀ سرویسهای ابری، می باشد.

در سالهای اخیر، این روش دارای رشد بسیار سریعی بوده است، می توان این سرعت را به عوامل متعددی نسبت داد. به عنوان مهمترین عامل، الگوی ابری، باعث تسهیل در فرایند تغذیه و بهره​مندی از منابع رایانش شده و هزینه​ها را کاهش می دهد. در بسیاری از کشورها با زیرساخت مناسب اینترنت، سرویسهای مبتنی بر رایانش ابری، به درستی، شروع به مسلط شدن بر حوضه​های معینی از کاربردها شده​اند.

این مسئله در بازار کسب وکار بیشتر قابل مشاهده است. علاوه بر فروشندگان بزرگ سرویسهای سنتی فناوری اطلاعات (مانند مایکروسافت آفیس 365، سرویس پستی گوگل) بسیاری از ارائه کنندگان، شروع به ارائۀ سرویسهای ویژه و اختصاصی نموده​اند.انتخاب یکی از این سرویس ها، توسط کاربران، نیاز به ارزیابی مناسب قبل از انتخاب دارد.

رایانش ابری با چالشهای متعددی روبروست. این چالشها شامل، امنیت، حفظ حریم خصوصی، و اعتماد، می باشد. درمیان این چالشها ایجاد اعتماد بین اعضای سیستم ابری، مهمترین موضوعی است که می تواند باعث ایجاد مانع بر سر راه گسترش استفاده از سرویسهای ابری شود. اساساً، داده​های مشتری در محل استقرار ارائه کنندۀ سرویس ابری (CSP)، ذخیره می شود، جاییکه مشتری کمترین کنترل را بر نحوۀ ادارۀ آن، دارد.
اعتماد از موضوعاتی است که بطور گسترده​ای در مقالات مربوط به حوضه​های عمومی رایانش، به آن پرداخته شده است. هرچند که در مورد رایانش ابری این موضوع، هنوز یک موضوع جدید محسوب می شود. ابداع رویکردهای جدیدی که  بتواند به ارزیابی قابلیت اعتماد CSPs، کمک کند، مستلزم تلاشهای اساسی در این حوضه است…

ادامه مطلب و دانلود