دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله بهبود کنترل ازدحام توزیع شده و پویا در شبکه های موردی خودرویی

عنوان مقاله انگلیسی
Improving dynamic and distributed congestion control in vehicular ad hoc networks
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله بهبود کنترل ازدحام توزیع شده و پویا در شبکه های موردی خودرویی

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله بهبود کنترل ازدحام توزیع شده و پویا در شبکه های موردی خودرویی

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
شبکه های موردی خودرویی
مقاله درباره کنترل ازدحام
تکنیک های فراابتکاری
جستجوی تابوی چند منظوره
کیفیت سرویس
Vehicular ad hoc networks
Congestion control
Meta-heuristic techniques
Multi-Objective Tabu Sear

 

چکیده

برای فراهم آوردن ارتباطات دارای قابلیت اعتماد در شبکه های موردی خودرویی (VANet ها)، توجه به کیفیت سرویس دهی (QoS) اهمیت زیادی دارد. تأخیر و گم شدن بسته ها دو پارامتر QoS اصلی هستند که در راهکارهای کنترل ازدحام به آنها توجه می شود.

در این مقاله، راهکار جستجوی تابوی چندمنظوره (MOTabu) برای کنترل ازدحام در VANet ها پیشنهاد می شود. راهکار پیشنهادی، پویا و توزیع شده است؛ این راهکار از دو بخش تشکیل شده است: تشخیص ازدحام و کنترل ازدحام. در بخش تشخیص ازدحام، وضعیت ازدحام با سنجش سطح استفاده از کانال، تشخیص داده می شود.

در بخش کنترل ازدحام، یک الگوریتم MOTabu برای تنظیم نرخ و دامنه انتقال هم برای پیام های امنیتی و هم غیرامنیتی با به حداقل رساندن تأخیر و جیتر (بی ثباتی) مورد استفاده قرار می گیرد.

عملکرد راهکار پیشنهادی در سناریوهای بزرگراهی و شهری با استفاده از پنج معیار عملکردی شامل تعداد بسته های گم شده، نسبت بسته های گم شده، تعداد ارسال مجدد، برونده اطلاعات ارزیابی شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که راهکار MOTabu تا حد زیادی بر راهکارهایی همچون CSMA/CA، D-FPAV، CABS و مواردی از این دست برتری دارد. انجام کنترل ازدحام با استفاده از راهکار ما می تواند به فراهم آوردن محیط هایی با قابلیت اطمینان بیشتر در VANet ها کمک کند.

1-مقدمه

سیستم های هموشمند حمل و نقل (ITS ها) از شبکه های موردی خودرویی (VANet ها) به عنوان فناوری ارتباطی بی سیم استفاده می کنند. در واقع، VANet ها به منظور فراهم نمودن محیطی امن و کارآمد در سیستم های حمل و نقل برای کاستن از خطرات تصادفات برای رانندگان، سرنشینان و عابرین پیاده در جاده ها طراحی شده اند.

آنها چشم انداز جدیدی از شبکه های موردی موبایل (MANet ها) هستند که خودروها را به شکل گره های متحرک در نظر می گیرند. VANet ها به دو واحد تجهیز شده اند که واحد کنار جاده ای (RSU) و واحد متصل به خودرو (OBU) نامیده می شوند. مورد اول در کنار جاده ها نصب می شود، دومی بر روی خودرو حمل می شود.
این واحدها برای انجام ارتباطات بی سیم بین خودروها (ارتباطات V2V) و نیز بین خودروها و زیرساخت های کنار جاده ای (ارتباطات V2I) مورد استفاده قرار می گیرند…

 

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله راهکار کنترل ازدحام محلی و متمرکز داده ها برای شبکه های خودرویی تک کاره با استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی یادگیری ماشین

عنوان مقاله انگلیسی
Centralized and Localized Data Congestion Control Strategy for Vehicular Ad Hoc Networks
Using a Machine Learning Clustering Algorithm
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله راهکار کنترل ازدحام محلی و متمرکز داده ها برای شبکه های خودرویی تک کاره با استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی یادگیری ماشین

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله راهکار کنترل ازدحام محلی و متمرکز داده ها برای شبکه های خودرویی تک کاره با استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی یادگیری ماشین

چکیــده

 در یک محیط شهری، تقاطع ­ها محل­ هایی کلیدی به لحاظ تصادفات جاده ­ای و تعداد افراد کشته ­شده یا مصدوم در تصادفات هستند. شبکه­ های خودرویی تک­ کاره (VANET ها) می­توانند با ارسال پیام­ های هشدار به خودروها به کاهش تصادفات ترافیکی در تقاطع­ ها کمک کنند. با اینحال، عملکرد VANET ها بایستی ارتقا یابد تا تحویل پیام­ ها، بویژه پیام­ های ایمنی به مقصد تضمین شود.

کنترل ازدحام داده، شیوه ­ای کارآمد برای کاهش تأخیر و افت بسته­ ها و افزایش قابلیت اطمینان VANET ها است. در این مقاله، یک راهکار کنترل ازدحام محلی و متمرکز داده ­ها برای کنترل ازدحام داده­ ها با استفاده از واحدهای کنار جاده ­ای (RSU ها) در تقاطع­ ها پیشنهاد می­شود. راهکار پیشنهادی از سه واحد برای تشخیص ازدحام، خوشه ­بندی پیام­ها، و کنترل کردن ازدحام داده ­ها تشکیل شده است. در این راهکار، سطح استفاده از کانال برای تشخیص ازدحام داده ­ها در کانال­ها سنجیده می­شود.

این پیام­ها گردآوری و فیلتر شده و سپس توسط الگوریتم­های یادگیری ماشین، خوشه­ بندی می­شوند. الگوریتم K-means، پیام­ها را مبتنی بر اندازه­ی پیام، اعتبار پیام­ها،و نوع پیام­ها، خوشه­ بندی می­کنند. واحد کنترل ازدحام داده، مقادیر مناسب دامنه­ی انتقال و نرخ انتقال، انداز­ه­ ی پنجره­ ی رقابت، و فاصله ­بندی داوری درون فریمی برای هر خوشه را تعیین می­کند. نهایتاً RSU ها در تقاطع­ ها، پارامترهای ارتباطی مشخص ­شده را به خودروهای متوقف شده در جلوی چراغ قرمز ارسال می­کنند تا از تصادفات ارتباطی کاسته شود. نتایج شبیه ­سازی نشان می­دهد که راهکار پیشنهادی بطور قابل ملاحظه موجب بهبود تأخیر، توان خروجی، و نسبت افت بسته در مقایسه با سایر راهکارهای کنترل ازدحام با استفاده از راهکار پیشنهادی برای کنترل ازدحام، می­شود.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
کنترل ازدحام
الگوریتم های یادگیری ماشین
الگوریتم K-means
کیفیت سرویس
شبکه های خودرویی تک کاره
Congestion control
machine learning algo- rithms
K-means algorithm
quality of service

Abstract

In an urban environment, intersections are critical locations in terms of road crashes and number of killed or injured people. Vehicular ad hoc networks (VANETs) can help reduce the traffic collisions at intersections by sending warning messages to the vehicles. However, the performance of VANETs should be enhanced to guarantee delivery of the messages, particularly safety messages to the destination. Data congestion control is an efficient way to decrease packet loss and delay and increase the reliability of VANETs. In this paper, a centralized and localized data congestion control strategy is proposed to control data congestion using roadside units (RSUs) at intersections. The proposed strategy consists of three units for detecting congestion, clustering messages, and controlling data congestion. In this strategy, the channel usage level is measured to detect data congestion in the channels. The messages are gathered, filtered, and then clustered by machine learning algorithms. K-means algorithm clusters the messages based on message size, validity of messages, and type of messages. The data congestion control unit determines appropriate values of transmission range and rate, contention window size, and arbitration interframe spacing for each cluster. Finally, RSUs at the intersections send the determined communication parameters to the vehicles stopped before the red traffic lights to reduce communication collisions. Simulation results show that the proposed strategy significantly improves the delay, throughput, and packet loss ratio in comparison with other congestion control strategies using the proposed congestion control strategy

ادامه مطلب و دانلود

ترجمه مقاله راهکار کنترل ازدحام محلی و متمرکز داده ها برای شبکه های خودرویی تک کاره با استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی یادگیری ماشین

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل (تنظیم) پنجره ی رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e

عنوان مقاله انگلیسی
A Novel Scheme For Optimizing Contention Window Adjustment in IEEE 802.11e Wireless
Networks
عنوان ترجمه فارسی

ترجمه مقاله یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل (تنظیم) پنجره ی رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل (تنظیم) پنجره ی رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e

چکیده

شبکه محلی بی سیم 802.11 از کاربرد ترین مشخصه ها برای شبکه های wlan. 802.11 e است که کارایی و قابلیت QoS آن را با اختصاص اولویت ها به انواع مختلف بسته داده افزایش داده است. روش بکار گرفته شده توسط 802.11e در مشخصه لایه ی MAC، مکانیزم دسترسی به کانال، شناخته شده به عنوان EDCF را تعیین می کند. رویکرد ثابت EDCF افزایش اندازه CW، بدون در نظر گرفتن شرایط کانال در عملکرد پایین در اندازه شبکه بالا نتیجه می دهد. مفهوم اساسی افزایش CW با توجه به مقیاس ثابت در خودش عدم انطباق پویای CW را با توجه به شرایط نشان می دهد.

در این مقاله، ما یک تکنیک جدید جهت تعیین اندازه CW برای روش backoff معرفی می کنیم. FHCW مکانیسم پیشنهادی است که تاریخچه انتقالات قبلی را در نظر می گیرد و ابهام حاضر در کانال با توجه به عوامل مختلف از جمله تراکم، سنجش اعتبار ایستگاه کاری و اولویت بسته ارسال شود. مقایسه عملکرد هر دو تکنیک قابلیت طرح پیشنهادی را نشان می دهد.

1-مقدمه

استفاده رایج از شبکه WLAN محققان را قادر به کاوش در مطالعات و ارائه ی تکنیک های مختلف به منظور بهبود عملکرد آن و کیفیت خدمات نموده است. IEEE 802.11 E پرکاربردترین مشخصه ی WLAN است. نماینده ی اجزای لایه MAC آن برای دسترسی به رسانه به عنوان EDCF شناخته شده است. EDCFیک مکانیسم ارائه می دهد که در آن کیفیت سرویس با ارائه توسط فراهم کردن مقادیر مختلف برای پنجره رقابتی پشتیبانی می شود و پارامترهای دیگر برای نوع دیگری از داده ها منتقل می شوند. در این مقاله، ما یک الگوریتم جدید برای تعیین پنجره رقابتی برای داده های حوزه های مختلف ارائه می دهیم. روش ما اساسا وابسته به شرایط شبکه است، که به عنوان عامل تعیین کننده ی اندازه پنجره رقابتی عمل می کنند. ما تاریخچه انتقالات ایستگاه ها و دیگر عوامل اولویت، ازدحام و سنجش اعتبار فرستنده را استفاده کرده ایم. عامل تصمیم گیری دیگر، شامل استفاده از روش فازی می باشد. همانطور که می دانیم، بسیاری از پارامترهای شبکه وجود دارند که، دارای مقادیر نامشخص هستند. ما با در نظر گرفتن منطق فازی فرض کرده ایم که اینها ابزاری موثر در شبکه برای تعیین مقدار CW هستند. مقایسه عملکرد توان عملیاتی PDR، کارایی پیشنهاد ما را نشان می دهد. بخش اول مرور اجمالی بر EDCF دارد. بخش دوم مکانیزم جدیدی پیشنهاد شده، FHCW را توضیح می دهد. بخش سوم و چهارم نتایج و مبحث شبیه سازی های انجام شده را ارائه می دهند…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
IEEE 802.11e
پنجره رقابتی
FHCW
EDCF
کیفیت سرویس
QoS
IEEE 802.11e
contention window
FHCW
EDCF
Quality of Service
QoS

Abstract

 

Wireless LAN 802.11 is one of the widely used specifications for wlan networks. 802.11 e has increased its utility and QoS by assigning priorities to different types of data packet. Method employed by 802.11e at its MAC layer specification determines the channel access mechanism, known as EDCF. The fixed approach of EDCF of increasing the CW size without taking in consideration channel condition results in low performance at high network size. The very fundamental concept of increasing CW according to fixed scale in itself shows lack of dynamic adaption of cw according to network condition. In this paper, we introduce a new technique of determining the size of cw for backoff procedure. The mechanism proposed FHCW does take into account history of previous transmissions and fuzziness present in the channel due to various factors namely-congestion, sensing credibility of station and priority of packet to be sent. Performance comparison of both the techniques show the capability of proposed scheme

 

ادامه مطلب و دانلود