دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله پیش بینی جهت تغییر قیمت شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبانی: نمونه ی بورس اوراق بهادار استانبول

عنوان مقاله انگلیسی
Predicting direction of stock price index movement using artificial neural networks and support vector machines: The sample of the Istanbul Stock Exchange
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله پیش بینی جهت تغییر قیمت شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبانی: نمونه ی بورس اوراق بهادار استانبول

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله پیش بینی جهت تغییر قیمت شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبانی: نمونه ی بورس اوراق بهادار استانبول

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
پیش بینی جهت تغییر قیمت شاخص سهام
ماشین بردار پشتیبان
Artificial neural networks
Support vector machines
Prediction
Stock price index

 

چکیده

پیش بینی تغییر شاخص قیمت سهام به عنوان یک کار چالش برانگیز برای پیش بینی سری های زمانی مالی در نظر گرفته می شود. پیش بینی دقیق تغییر قیمت سهام ممکن است برای سرمایه گذاران سود داشته باشد.

 با توجه به پیچیدگی داده های بازار سهام، توسعه ی مدل هایی کارآمد برای پیش بینی بسیار دشوار است.  این مقاله تلاش می کند تا دو مدل کارآمد را توسعه دهد و عملکرد آنها را در پیش بینی جهت تغییر روزانه ی 100 شاخص ملی (ISE) مبادله ی سهام استانبول مقایسه نماید.

این مدل ها بر اساس دو روش طبقه بندیِ، شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین های بردار پشتیبانی (SVM) می باشد.

ده شاخص فنی به عنوان ورودی برای مدل های پیشنهادی انتخاب شده اند.  دو پارامتر جامع تنظیم کننده ی آزمایش برای هر دو مدل به منظور بهبود کارایی پیش بینی مدل ها اجرا شده اند.  نتایج تجربی نشان داد که میانگین کارایی مدل ANN (75.74%) به طور قابل توجهی بهتر از مدل SVM (71.52%) می باشد.

-1مقدمه

پیش بینی شاخص قیمت سهام و تغییر آن به عنوان یکی از برنامه های کاربردی بسیار چالش برانگیز برای پیش بینی سری های زمانی در نظر گرفته شده است.

اگرچه تحقیقات تجربی بسیاری مربوط به مسائل پیش بینی شاخص قیمت سهام وجود داشته است، بسیاری از یافته های تجربی با بازارهای مالی توسعه یافته مرتبط می باشند.  به هر حال، تعدادی پژوهش در ادبیات تحقیق برای پیش بینی جهت تغییر شاخص قیمت سهام در بازارها در حال ظهور، به خصوص در بازار سهام ترکیه وجود دارد.

پیش بینی های دقیق تغییر شاخص های قیمت سهام برای توسعه ی استراتژی های معاملاتی بازار موثر بسیار مهم است (Leung, Daouk, Chen,2000) . بنابراین، سرمایه گذاران می توانند مانع از خطرات بالقوه بازار و دلالان شوند و آربیتراژگرها (سرمایه گذارانی که ریسک نمی کنند) فرصتی برای تولید سود توسط معاملات شاخص سهام دارند (Manish, Thenmozhi, 2005) …

 

ادامه مطلب و دانلود