دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده

عنوان مقاله انگلیسی Probability-Based Adaptive Forwarding Strategy in Named Data Networking
عنوان فارسی ترجمه مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده
ترجمه مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده

 

چکیده

راهبرد ارسال یک مسئله پژوهشی مهم در شبکه بندی داده های نامگذاری شده (NDN) می باشد. در این مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال (PAF) مطرح می شود. برای محاسبه احتمالات انتخاب، بهینه سازی کلونی مورچگان مطابق با یک محیط پویای NDN تطبیق داده می شود. همچنین، از یک مدل آماری در PAF برای محاسبه مدت زمان (time out) لازم برای مکانیزم بازارسال در لایه NDN استفاده می کنیم. PAF همچنین چندین پارامتر برای اپراتورهای شبکه فراهم می کند تا برای زمینه های مختلف شبکه، تنظیم شوند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که PAF می تواند به تعادل بار دست یابد و قابل تطبیق با تغییرات وضعیت شبکه می باشد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:


مقاله درباره شبکه بندی داده های نامگذاری شده
مقاله درباره NDN
مقاله درباره راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال
مقاله درباره PAF


named data networking
NDN
A probability-based adaptive forwarding
PAF

1-مقدمه

Jacobson و همکارانش، برای رفع نیازهای درحال تغییر از مدل هاست محور به مدل محتوی محور، یک معماری شبکه محتوا محور مطرح کرده اند که تحت عنوان شبکه داده های نامگذاری شده (NDN) نیز شناخته می شوند. در یک روتر NDN، سه مولفه وجود دارد: انباره محتوا (CS) ، جدول اینترست های معوقه (PIT)، پایگاه اطلاعات ارسال (FIB). بمحض دریافت یک اینترست یا درخواست، انباره محتوای روتر جهت یافتن یک تطابق دقیق بررسی می شود؛ اگر محتوا موجود باشد، CS داده درخواستی را ارسال می کند. درغیراینصورت، PIT را برای یافتن یک تطابق دقیق بررسی می کند تا بداند آیا اینترست دیگری برای همان محتوا هنوز فعال هست یا خیر…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Named Data Networking of Things
عنوان فارسی ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء
ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)

چکیده

اینترنت اشیاء (IoT) دیدگاهی برای اتصال متقابل بین تمامی اشیای جهان – از وسایل نقلیه گرفته تا میزان برنامه غذایی، خانه های هوشمند و شبکه های الکتریکی – توسط مجموعه ای از فناوری های شبکه می باشد. تحقق این دیدگاه با استفاده از یک الگوی ارتباطیِ هاست – به – هاست، همچون الگوی پروتکل اینترنت (IP)، در محیط متشکل از دستگاه های بسیار ناهمگون و مقید که بطور متناوب به یک یا چند شبکه متصل می شود و در آنها اغلب از چندین واسط استفاده می شود و ارتباط با رویه های امنیتی گوناگونی برقرار می شود و نیز نیازمند قابلیت ارتباط بصورت محلی و جهانی است، امری چالش برانگیز می باشد.

استفاده از پروتکل IP و سایر پروتکل های مشابه، به عنوان گلوگاهی (narrow waist) برای توانایی کار همزمان، برای اینترنت اشیا نیازمند مدیریت تبادل داده و امنیت به صورتی است که نسبت به مفاهیم کاربردی بسیار متعامد باشد، ضمن اینکه نیاز به کاهش استفاده از منبع نیز می باشد. این مقاله به این موضوع می پردازد که شبکه داده نامگذاری شده (NDN) – یک معماری پیشنهادی برای اینترنت آینده – چطور دلایل ریشه ایِ این چالش ها را عنوان می کند و چطور می تواند به چشم اندازی امن تر، ساده تر و خلاقانه تر از اینترنت اشیا دست یابد.

مدل ارتباطی داده محورِ NDN، شبکه و مفاهیم اپلیکیشن را با هم تطبیق می دهد تا برنامه سازان را قادر سازد تا با “اشیاء” و داده های آنها کار کنند، و شبکه های IoT به سادگی بکارگیری و پیکربندی شوند. جهت مستند ساختن بررسی های پیشرفته مان، مثالی از طراحی مداوم و کارِ پیاده سازی در IoT در شبکه های NDN ارائه می کنیم و این معماری را با پروتکل ها و چهارچوب های معروفِ موجود مقایسه می کنیم. نهایتاً، دربارۀ زمینه های کوتاه مدت و بلند مدت برای بکاریگری NDN جهت تحقق اینترنت اشیاء بحث خواهیم کرد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره اینترنت اشیا
مقاله درباره شبکه داده نامگذاری شده,
مقاله درباره IoT
مقاله درباره NDN
Intertet of things

Named Data Networking
IoT
NDN

1-مقدمه

مفهوم اینترنت اشیا (IoT) درحالت کلی، اتصال بین همه نوع اشیاء را بواسطۀ تکثیر دستگاههای کوچک و قابل خریداری و توکار، جهت پردازش، حسگری، فعالسازی و ارتباط بی سیم مطرح می کند. تحقق کلیِ این مفهوم، از مقیاسِ دستگاه ها و اشیای داده مورد استفاده در اینترنت کنونی ازنظرِ بزرگی، فراتر است. معرفی IoT به بازار مصرف با دو چالش اساسی و اغلب درهم آمیخته روبروست…