دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله روش صرفه جویی در پهنای باند IPTV چندپخشی

عنوان مقاله انگلیسی رایگان A Multicast IPTV Bandwidth Saving Method
عنوان فارسی ترجمه مقاله روش صرفه جویی در پهنای باند IPTV چندپخشی
ترجمه مقاله روش صرفه جویی در پهنای باند IPTV چندپخشی

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره IPTV
PIM-SM
مقاله درباره IGMP
CGMP
مقاله درباره پهنای باند
شبیه سازی
مقاله درباره OPNET
IPTV
PIM-SM
IGMP
CGMP
Bandwidth
Simulation
OPNET
:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی
ترجمه مقاله روش صرفه جویی در پهنای باند IPTV چندپخشی

 

چکیده ترجمه مقاله روش صرفه جویی در پهنای باند IPTV چندپخشی

خدمات IPTV کانال های تلویزیونی سنتی را از طریق IP برای مصرف کنندگان ارسال کرده اند.

پروتکل IGMP، یک مکانیزم کنترلی مورد استفاده برای کنترل ارسال ترافیک چندپخشی به کاربران علاقه مند و دارای مجوز است. دستوراتIGMP، تجهیزات بالادستی را به منظور متوقف کردن ارسال (“ترک کردن”) یک کانال و یا شروع به ارسال (“پیوستن”) یک کانال دیگر آگاه می سازد.

بسته به انتخاب های معمارانه، این فرآیند در یک سوئیچ تجمعی DSLAM، و یا در یک مسیریاب گوشه ای رخ می دهد. همه کانال ها توسط یک منبع چندپخشی به DSLAM فرستاده شده اند، حتی اگر هیچ کاربری در DSLAM  آنرا درخواست نکرده باشد. این امر به استفاده زیر- بهینه ای از پهنای باند منجر می شود.

این مقاله، عملکرد IPTV کنترل شده توسط پروتکل CGMP را بمنظور صرفه جویی در پهنای باند با استفاده از بسته OPNET بررسی و تحقیق می کند.

آن نشان می دهد که زمانی که CGMP در مسیریاب ها و سوئیچ های کناری فعال است، میزبان ها تنها کانال های تقاضا شده را دریافت می کنند و در نتیجه، پهنای باند، بهینه سازی شده است و همچنین تاخیر صف بندی کاهش یافته است.