دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Named Data Networking of Things
عنوان فارسی ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء
ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)

چکیده

اینترنت اشیاء (IoT) دیدگاهی برای اتصال متقابل بین تمامی اشیای جهان – از وسایل نقلیه گرفته تا میزان برنامه غذایی، خانه های هوشمند و شبکه های الکتریکی – توسط مجموعه ای از فناوری های شبکه می باشد. تحقق این دیدگاه با استفاده از یک الگوی ارتباطیِ هاست – به – هاست، همچون الگوی پروتکل اینترنت (IP)، در محیط متشکل از دستگاه های بسیار ناهمگون و مقید که بطور متناوب به یک یا چند شبکه متصل می شود و در آنها اغلب از چندین واسط استفاده می شود و ارتباط با رویه های امنیتی گوناگونی برقرار می شود و نیز نیازمند قابلیت ارتباط بصورت محلی و جهانی است، امری چالش برانگیز می باشد.

استفاده از پروتکل IP و سایر پروتکل های مشابه، به عنوان گلوگاهی (narrow waist) برای توانایی کار همزمان، برای اینترنت اشیا نیازمند مدیریت تبادل داده و امنیت به صورتی است که نسبت به مفاهیم کاربردی بسیار متعامد باشد، ضمن اینکه نیاز به کاهش استفاده از منبع نیز می باشد. این مقاله به این موضوع می پردازد که شبکه داده نامگذاری شده (NDN) – یک معماری پیشنهادی برای اینترنت آینده – چطور دلایل ریشه ایِ این چالش ها را عنوان می کند و چطور می تواند به چشم اندازی امن تر، ساده تر و خلاقانه تر از اینترنت اشیا دست یابد.

مدل ارتباطی داده محورِ NDN، شبکه و مفاهیم اپلیکیشن را با هم تطبیق می دهد تا برنامه سازان را قادر سازد تا با “اشیاء” و داده های آنها کار کنند، و شبکه های IoT به سادگی بکارگیری و پیکربندی شوند. جهت مستند ساختن بررسی های پیشرفته مان، مثالی از طراحی مداوم و کارِ پیاده سازی در IoT در شبکه های NDN ارائه می کنیم و این معماری را با پروتکل ها و چهارچوب های معروفِ موجود مقایسه می کنیم. نهایتاً، دربارۀ زمینه های کوتاه مدت و بلند مدت برای بکاریگری NDN جهت تحقق اینترنت اشیاء بحث خواهیم کرد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره اینترنت اشیا
مقاله درباره شبکه داده نامگذاری شده,
مقاله درباره IoT
مقاله درباره NDN
Intertet of things

Named Data Networking
IoT
NDN

1-مقدمه

مفهوم اینترنت اشیا (IoT) درحالت کلی، اتصال بین همه نوع اشیاء را بواسطۀ تکثیر دستگاههای کوچک و قابل خریداری و توکار، جهت پردازش، حسگری، فعالسازی و ارتباط بی سیم مطرح می کند. تحقق کلیِ این مفهوم، از مقیاسِ دستگاه ها و اشیای داده مورد استفاده در اینترنت کنونی ازنظرِ بزرگی، فراتر است. معرفی IoT به بازار مصرف با دو چالش اساسی و اغلب درهم آمیخته روبروست…

دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره

عنوان مقاله انگلیسی رایگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization
عنوان فارسی ترجمه مقاله : ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره

ترجمه مقاله اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره
:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی
ترجمه مقاله : ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره
این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره Zigbee
مقاله درباره

مقاله درباره

مقاله درباره
مقاله درباره درخت پوشای کمینه
مقاله درباره بهینه سازی انبوه ذره
Zigbee
Clustering
Minimum Spanning Tree
Particle Swarm Optimization

 

چکیده

در محیط خانه هوشمند، وسائل توسط گره های حسگر پایش و کنترل می شوند.

شبکه درخت – خوشه ی Zigbee پروتکلی است که بطور گسترده برای محیط خانه هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد.

حداقل مصرف انرژی و کمینه هزینه برای مسیر از جمله مسائل مهم در این نوع شبکه ها می باشند.

از میان راهکارهای بسیاری که توسط محققان پیشنهاد شده، تکنیک خوشه بندی، بهره وری انرژی بهتر و هزینه کمتری را فراهم می کند.

تکنیک توسط تقسیم بندی یا تفکیک شبکه به بخش های متعدد عمل می کند که هر یک از آنها دارای یک سرخوشه (CH) می باشد.

وظایف سرخوشه عبارتند از جمع آوری، ادغام، و ارسال داده ها به ایستگاه مبنا.

در این مقاله، روشی نوین برای خوشه بندی، به نامِ شبکه های درخت خوشۀ Zigbee، و براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره (MST-PSO) مطرح می کنیم. هدف از این کار، توسعه طول عمر شبکه و کاهش وابستگی روتر، به پروتکل Zigbee می باشد.

نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش پیشنهادی در مقایسه با پروتکل هایی همچون توپولوژی ستاره ای و مشِ Zigbee ازلحاظ طول عمر شبکه و مصرف انرژی موثر تر و کار آمد تر می باشد.