دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله ایجـاد مسیـرهـای تعـویض باند راننـدگان فـردی

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Generating Lane-Change Trajectories of Individual Drivers
عنوان فارسی ترجمه مقاله ایجـاد مسیـرهـای تعـویض باند راننـدگان فـردی
ترجمه مقاله ایجـاد مسیـرهـای تعـویض باند راننـدگان فـردی:
:

:
:
تصویر پیش فرض
عنوان فارسی
ترجمه مقاله ایجـاد مسیـرهـای تعـویض باند راننـدگان فـردی

 

چکیده

این مقاله روشی جهت ایجاد مسیرهای خودرویی جاده های تعویض باند برای رانندگان فردی ارائه می دهد.

هر چند که هر راننده ای اولویت منطبقی در رفتار تعویض باند دارد، اما زمان تعویض باند و مسیر خودرو به علت حضور خودروهای اطراف، نامشخص است.

به منظور مدل کردن این عدم قطعیت، یک مدل آماری راننده پیشنهاد نمودیم. ما فرض را بر این می گذاریم که یک راننده، مسیرهای خودرویی مختلفی را بسته به خودروهای پیرامون طرح ریزی نموده و سپس یک مسیر ایمن و راحت را انتخاب می کند.

الگوهای تعویض باند هر راننده با مدل مخفی مارکوف (HMM) که با استفاده از سرعت طولی خودرو، موقعیت عرضی خودرو، و ویژگی های دینامیکی آنها آموزش می بیند، مدل می شود.

مسیرهای خودرویی با معیار حداکثر احتمال در زمان تصادفی تعویض باند و دوره حالت تصادفی از HMM حاصل می شوند. نتایج تجربی نشان می دهد که مسیرهای خودرویی ایجاد شده از HMM شامل مسیرهای مشابه با آنهایی هستند که راننده هدف انتخاب می کند.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره مسیـرهـای تعـویض باند

مقاله درباره راننـدگان فـردی
مقاله درباره HMM
مقاله درباره مدلسازی
Trajectory
Vehicles
Driver circuits
Hidden Markov models
Vehicle dynamics

1-مقـدمـه

تعداد دارندگان گواهینامه رانندگی و شمار خودروها هر ساله افزایش می یابد، و خودروها به جزئی اجتناب ناپذیر در زندگی روزانه ما تبدیل شده اند.

جهت ارتقای ایمنی و کارایی ترافیک جاده ای، فناوری های سیستم هوشمند حمل و نقل (ITS)، شامل کنترل تطبیقی کروز (ACC)، سیستم های کمک به حفظ باند (LKAS)، و سیستم هشدار راننده طی چند سال اخیر گسترش داده شده اند [1-5].

بسیاری از این روش ها مستقیماً شتاب یا زاویه دریچه گاز را تخمین زده و صحت برآورد موفق را در پی دارند. اکثر پژوهش های متداول مرتبط با رفتار تعویض باند بر استنتاج هدف تعویض باند تمرکز دارند [6-8]. با اینحال، به ندرت پژوهشی پیرامون پیش بینی مسیرهای خوردویی مورد بررسی قرار گرفته است…