دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله بررسی کارایی VANET با استفاده از الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه

عنوان مقاله انگلیسی
Performance Study of VANET Using Ant Based Routing Algorithms
عنوان ترجمه فارسی

ترجمه مقاله بررسی کارایی VANET با استفاده از الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره AODV
مقاله درباره ACO
کلونی مورچه
ACO
AODV
Ant Colony

عنوان مقاله انگليسي
Performance Study of VANET Using Ant Based Routing Algorithms:
:

:
:
تصویر پیش فرض
ترجمه مقاله بررسی کارایی VANET با استفاده از الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه

چکیده ترجمه مقاله بررسی کارایی VANET با استفاده از الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه در زیر

در شبکه ادهاک متحرک، گره ­ها آزادانه در محیط حرکت می ­کنند و وقتی این گره­ ها با هم ترکیب می­ شوند، یک شبکه را می­ سازند. این شبکه در اصل نوعی MANET است. شبکه ­های ادهاک وسایل نقلیه  رفتار بسیار پویایی دارند. گره­ ها تحرک بالایی دارند و توپولوژی ­های تصادفی شبکه را می­ سازند. ما در این کار، از الگوی حرکت خودرو، تراکم خودرو، سرعت خودرو، جهت و شرایط زمانی برای تحلیل استفاده می­ کنیم. هدف ما یافتن کوتاه ترین مسیر بین خودروها برای انتقال بسته­ های داده است. پروتکلی که در اینجا استفاده می ­کنیم، AODV است. در این مقاله برای مشخص کردن کوتاه ­ترین مسیر در شبکه، یک روش ارتباط خودور با خودرو که از طبیعت الهام گرفته شده، پیشنهاد می­ شود.

 

 

دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

عنوان مقاله انگلیسی
A Comparative Study of Routing Protocol Techniques for MANET
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره مسیریابی
مقاله درباره OLSR
DSR
AODV
مانِت
Routing
OLSR
DSR
AODV
Manet

چکیده

یک شبکه بی سیم موردی متحرک یا مانِت (MANET) نوعی شبکه موقت با مجموعه ای از گره های متحرک بی سیم بر پایه عدم استفاده از هرگونه نقطه دسترسی ثابت، زیرساخت یا هر گونه مدیریت متمرکز است. مانِت ها به علت توپولوژی پویا‌ و مدیریت مستقل شان در کانون توجه هستند.

برای بکارگیری انتقال داده بین دو گره، به طور معمول بعلت دامنه انتقال محدود، گر‌ه های چندگانه موردنیاز هستند. تحرک گره های مختلف موقعیت را حتی پیچیده تر نیز می نماید.

پروتکل های مسیریابی متفاوتی برای مانِت ها پیشنهاد شده اند، که انتخاب پروتکل برای شرایط شبکه های مختلف مناسب را کاملا دشوار می کند (با توجه به کیفیت ارائه خدمات آنها). هدف این پژوهش، آزمون عملکرد مسیریابی سه پروتکل مسیریابی مختلف (OLSR, DSR, AODV) است که مقایسه بین آنها و نقاط قوت و ضعف شان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

1-مقدمه

هدف اساسی شبکه های بی سیم فراهم آوردن خدمات قابل قبول برای کاربران است که تنها زمانی امکان پذیر است که عملکرد مناسب فرآیند مدلسازی و ارزیابی جهت نظارت بر این فرآیند‌ها و تضمین بکارگیری موفق یک شبکه طراحی گردد. بنابراین، برای دستیابی به سطح مطلوب خدمات، بایستی ترافیک شبکه و ویژگی های آن تحلیل و به طور قابل قبولی کنترل گردد. ابزار مدلسازی ویژه دستیابی به چنین هدفی مانِت است. تعداد قابل توجهی از تحقیقات صرف مانت ها شده اند. علاقه به مانت ها به علت اتصال همه جانبه امیدبخشی است که فرای شرایطِ فراهم شده توسط اینترنت می باشد…