دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله محاسبات “کلان داده” و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Big Data Computing and Clouds: Trends and Future Directions
عنوان فارسی ترجمه مقاله محاسبات “کلان داده” و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی
ترجمه مقاله محاسبات "کلان داده" و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی
ترجمه مقاله محاسبات “کلان داده” و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی

 

چکیده

این مقاله به بررسی روش ها و محیط هایی برای به انجام رسانیدن تحلیل ابرها برای برنامه های می پردازد.

مقاله پیش رو بر چهار محور مهم تحلیل و کلان داده استوار است، این حوزه ها عبارتند از: (1) مدیریت داده و معماری های پشتیبان؛ (2) توسعه­ و امتیازدهی به مدل ها؛ (3) تجسم سازی و تعامل با کاربر؛ و (4) مدل های تجاری.

ما از طریق یک بررسی دقیق شکاف های احتمالی در فناوری را شناسایی نموده و پیشنهاداتی برای جامعه پژوهشی در رابطه با جهت گیری های آتی در حوزه محاسبات کلان داده با پشتیبانی ابرها و راه حل های تحلیلی فراهم خواهیم آورد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره کلان داده

مقاله درباره

مقاله درباره

مقاله درباره مدیریت داده


Big Data
Cloud Computing
Analytics
Data Management

1-مقدمه

جوامع بطور روزافزون ماشینی تر می شوند و در نتیجه سازمان ها مقادیر عظیمی از داده ها را تولید و ذخیره می کنند. مدیریت و کسب بینش از داده های تولیدشده یک چالش و کلیدی برای مزایای رقابتی است.

ترجمه مقاله محاسبات “کلان داده” و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی

راه حل های تحلیلی که در داده های ساختاریافته و فاقد ساختار کاوش می کنند، حائز اهمیت اند، چرا که می توانند به سازمان ها در کسب بینش نه تنها از داده های اکتسابی خصوصی خود، بلکه از مقادیر عظیم داده های عمومی موجود در شبکه اینترنت، کمک کنند…

دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله پیش پردازش کلان داده ها: روش ها و چشم انداز ها

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Big data preprocessing: methods and prospects
عنوان فارسی ترجمه مقاله پیش پردازش کلان داده ها: روش ها و چشم انداز ها
ترجمه مقاله پیش پردازش کلان داده ها: روش ها و چشم انداز ها:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)

عنوان فارسی ترجمه مقاله پیش پردازش کلان داده ها: روش ها و چشم انداز ها

 

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره کلان داده

 

داده کاوی


مقاله درباره پیش پردازش داده
هادوپ
مقاله درباره اسپارک
مقاله درباره داده معیوب
مقاله درباره تبدیل داده
مقاله درباره انتخاب ویژگی
Big data
Data mining
Data preprocessing
Hadoop
Spark
Imperfect data
Data transformation

چکیده

رشد بسیار زیاد در مقیاس داده‌ها در سال‌های اخیر یک فاکتور کلیدی در سناریوهای کلان داده می‌باشد. کلان داده می‌تواند به عنوان داده هایی یا حجم، سرعت و تنوع بالا که به پردازش‌های نوین و با کارایی بالایی نیاز دارند. مورد بحث قرار دادن کلان داده یک مسئله چالش برانگیز و زمان بر است که برای اطمینان از پردازش و تحلیل داده‌ای به زیرساخت‌های محاسباتی بزرگی نیاز دارد.

در این مقاله روش‌های پردازش داده‌ای برای داده کاوی در کلان داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. تعریف، خصوصیات و طبقه بندی رویکردهای پردازش داده در کلان داده‌ها نیز معرفی شده‌اند.

ارتباط میان کلان داده و پیش پردازش داده در سرتاسر تمامی روش‌ها و تکنولوژی‌های کلان داده‌ها از جمله مروری بر آخرین پیشرفت‌ها نیز در اینجا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این ها چالش های پژوهشی با تمرکز بر پیشرفت های چارچوب های مختلف کلان داده مانند هادوپ، اسپارک و فلینک و وقف مطالعات بسیاری در برخی از خانواده های روش های پیش پردازش و موارد کاربردی الگوهای یادگیر کلان داده مورد بحث قرار گرفته اند.