دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله کامپیوتر - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله تجدید نظر در شبکه سازی مراکز داده: معماری، پروتکل های شبکه و به اشتراک گذاری منابع

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Rethinking the Data Center Networking: Architecture, Network Protocols, and Resource Sharing
عنوان فارسی ترجمه مقاله تجدید نظر در شبکه سازی مراکز داده: معماری، پروتکل های و به اشتراک گذاری منابع
ترجمه مقاله تجدید نظر در شبکه سازی مراکز داده: معماری، پروتکل های شبکه و به اشتراک گذاری منابع:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله
تجدید نظر در شبکه سازی مراکز داده: معماری، پروتکل های و به اشتراک گذاری منابع

 

چکیده

مراکز داده بزرگ مقیاس، دوره جدیدی از محاسبات ابر را ممکن ساخته و زیرساختی اصلی جهت برآورده ساختن مقتضیات محاسبه و ذخیره سازی هم برای نیازهای فناوری اطلاعات شرکت ها و هم برای سرویس های مبتنی بر ابر فراهم نموده است.

به منظور پشتیبانی از نیازهای رو به رشد محاسبات ابر، شمار از سرویس ها در مراکز داد­ه کنونی به شیوه ای نمایی در حال افزایش است، که این به نوبه خود منجر به چالش هایی عظیم در طراحی یک شبکه مرکز داده کارآمد و مقرون به صرفه می شود. با دسترس پذیری داده ها و مخاطرات امنیتی، مسائل مربوط به شبکه های مراکز داده از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری یافته اند.

با انگیزه پرداختن به این چالش ها و مسائل، کارهای پژوهشی خلاقانه و بدیع بسیاری در سالیان اخیر پیشنهاد شده است.

در این مقاله، یک بررسی پیرامون شبکه های مراکز داده انجام می دهیم سپس تحلیل و مروری کلی بر متون و مقالات حوزه های پژوهشی مختلفِ تحت پوشش این موضوع از جمله معماری های پیوند متقابل شبکه مرکز داده، پروتکل های شبکه برای شبکه های مرکز داده، و به اشتراک گذاری منابع شبکه در مراکز داده ابر چند مستأجری ارائه خواهیم نمود.

کار خود را با مروری بر شبکه های مراکز داده شروع کرده و با نیازمندی های آن در جهت طرح های شبکه مرکز داده پیش می رویم.

سپس سه مقاله پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهشی مذکور را در بخش های بعدی ارائه می دهیم. در پایان به نتیجه گیری نهایی می رسیم.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:


مقاله درباره شبکه های مراکز داده
مقاله درباره معماری
مقاله درباره پروتکل های شبکه
مقاله درباره به اشتراک گذاری منابع


Data center networks
architecture
network protocols
resource sharing

1-مقدمه

از آنجاکه محاسبات به تدریج به سوی ابرها پیش می روند، نقشی که مراکز داده در پشتیبانی از شبکه های شرکت ها و سرویس های محاسبات ابر، همچون محاسبات بزرگ مقیاس، جستجوی اینترنتی، ایمیل، بازی های آنلاین، شبکه های اجتماعی، و غیره ایفا می کنند هر روز اهمیت بیشتری می یابد.

بطور معمول، این سرویس ها توسط یک مرکز داده مشترک ارائه می شود، زیرا تجهیزات فیزیکی (همانند سرورها، دستگاه های شبکه، سیستم خنک کننده و رطوبت، سیستم منبع تغذیه، سیستم روشنایی، و غیره) و تعمیرات و نگهداری آنها برای مستأجران جهت ایجاد مراکز داده خودی بیش­ از حد هزینه بردار است…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله کامپیوتر - ترجمه مقاله مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله الگوریتم های تعادل بار مبتنی بر آستانه پویا

عنوان مقاله انگلیسی
Dynamic Threshold Based Load Balancing Algorithms
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله الگوریتم های تعادل بار مبتنی بر آستانه پویا

دسته : فناوری اطلاعات

 ترجمه مقاله الگوریتم های تعادل بار مبتنی بر آستانه پویا

Dynamic Threshold Based Load Balancing Algorithms:
:

:
:
تصویر پیش فرض
ترجمه مقاله الگوریتم های تعادل بار مبتنی بر آستانه پویا

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره محاسبات گرید
مقاله درباره GridSim
مقاله درباره معماری
Grid computing
GridSim
Architecture

چکیده

در این سناریو، تعادل بار (LB) پویا و غیر متمرکز، تمام عوامل مربوط به ویژگی های محیط محاسبات گرید را نظر می گیرد.

الگوریتم های تعادل بار پویا برای استفاده از اطلاعات حالت در زمان اجرا برای تصمیم گیری آگاهانه تر در به اشتراک گذاری بار سیستم و در غیر متمرکزسازی تلاش می کنند، الگوریتم توسط تمام گره ها در این سیستم اجرا می شود و مسئولیت LB در میان تمام گره ها در یک مخزن یکسان به اشتراک گذاشته می شود. برای این منظور، در این کار، یک بررسی گسترده از LB موجود انجام شده است.

یک طبقه بندی دقیق و تجزیه و تحلیل فاصله بین پیش بینی و واقعیت از تکنیک های موجود بر اساس پارامترهای مختلف ارائه می شود.

موضوع LB در یک شبکه پیگیری می شود در حالی که بهره برداری از منابع و زمان پاسخ برای محیط گرید پویا و غیر متمرکز حفظ می شود.

در اینجا، یک تکنیک LB سلسله مراتبی بر اساس مقدار آستانه متغیر تحلیل شده است.

بار به دسته های مختلف، مانند، بار سبک، بار سبکتر، بار اضافی، و بار نرمال تقسیم می شود. یک مقدار آستانه، که می تواند با استفاده از انحراف بار بدست آید، مسئول انتقال کار و جریان اطلاعات حجم کاری است.

به منظور بهبود زمان پاسخ و افزایش توان شبکه، یک سیاست تصادفی به منظور کاهش ظرفیت تخصیص منابع و غیره معرفی شده است.

فرایند پواسون برای ورود کار تصادفی استفاده شده است و سپس محاسبه بار برای اختصاص کار به واحد پردازش مناسب برای تعادل بار در مخزن انجام شده است.

پس از تعادل بار، آن به داخل مخزن با بار نرمال وارد می شود، و پس از آن فرایند مهاجرت کار اجرا می شود.

عملکرد مدل پیشنهادی، الگوریتم ها و تکنیک ها با شبیه ساز GridSim با استفاده از پارامترهای مختلف، از جمله زمان پاسخ، بهره وری تخصیص منابع، و غیره مورد آزمایش قرار گرفته است.

نتایج تجربی برتری تکنیک های پیشنهادی را از تکنیک های موجود اثبات می کنند.