دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله ویژگی ها و چالش های امنیتی و حریم خصوصی در اینترنت اشیاء توزیع شده

عنوان مقاله انگلیسی رایگان On the features and challenges of security and privacy in distributed internet of things
عنوان فارسی ترجمه مقاله ویژگی ها و چالش های امنیتی و حریم خصوصی در

ترجمه مقاله ویژگی ها و چالش های امنیتی و حریم خصوصی در اینترنت اشیاء توزیع شده
:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
  عنوان فارسی
ترجمه مقاله ویژگی ها و چالش های امنیتی و حریم خصوصی در

 

چکیــده

در می توان با استفاده از معماری های متمرکز، سرویس هایی را تدارک دید، در این معماری ها، موجودیت های محوری، به دست آمده و پردازش می شوند و نیز اطلاعات را فراهم می آورند.

به شیوه ای دیگر، معماری های توزیع شده که در آنها موجودیت ها در لبه شبکه، اطلاعات را تبادل نموده و با رویکردی پویا به مشارکت می پردازند نیز می توانند به کار گرفته شوند. به منظور درک کارایی و دوام این رویکرد توزیع شده، شناخت مزایا و معایب آن (نه تنها در قالب ویژگی ها بلکه به لحاظ چالش های امنیتی و محرمانه بودن) ضروری است.

هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که رویکرد توزیع شده، با چالش های گوناگونی دست به گریبان است که بایستی حل و فصل شوند، اما نقاط قوت و ویژگی های متنوع و جالبی نیز دارد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:


مقاله درباره اینترنت اشیاء


مقاله درباره معماری های توزیع شده
مقاله درباره امنیت
Internet of Things
Distributed Architectures
Security

1-مقـــدمـــه

مفهوم (IoT) با گذشت زمان تکامل یافته است [1-3]. با اینحال، ایده اصلی آن را می توان در یک جمله، خلاصه نمود: “شبکه ای جهانی از موجودیت های به هم پیوسته”.

در اکثر موارد، این موجودیت های ناهمگون یا اشیاء (برای نمونه انسان ها، کامپیوترها، کتاب ها و خودروها، نرم افزارها و غذاها) دارای همتای قابل مکانیابی، قابل ادرس دهی و منطقی در اینترنت هستند…