دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله بررسی مسیریابی در شبکه های ادهاک خودرویی

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey
عنوان  فارسی ترجمه مقاله بررسی مسیریابی در شبکه های ادهاک خودرویی
ترجمه مقاله بررسی مسیریابی در شبکه های ادهاک خودرویی:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان  فارسی
ترجمه مقاله بررسی مسیریابی در شبکه های ادهاک خودرویی

 

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره

مقاله درباره VANET
مقاله درباره

Vehicular Ad Hoc Networks
Routing
VANET

چکیده

شبکه خودرویی (VANET) یک فناوری نوظهور است که از ادغام شبکه های ادهاک، LAN بی سیم (WLAN) و فناوریِ سلولار جهت دستیابی به ارتباطات هوشمند میان خودروها و بهبود بخشیدن به امنیت و بهره وری ترافیک جاده ای حاصل شده است.

شبکه های VANET بواسطۀ معماری شبکه ترکیبی، و خصوصیات حرکت نود (گره) از دیگر گونه های شبکه های ادهاک متمایز شده اند.

ازینرو، این شبکه ها چالش های پژوهشی منحصربفرد و بسیاری را در زمینه شبکه بندی مطرح می کنند و طراحی یک پروتکل مسیریابی موثر برای شبکه های VANET بسیار سخت می باشد.

در این مقاله، چالش های پژوهشی مربوط به مسیریابی در VANET را بررسی و پروتکل های جدید برای مسیریابی و مدلهای موبیلیتۀ مرتبط با شبکه های VANET را مرور می کنیم.

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله بازبینی چندپخشی آی پی

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Revisiting IP Multicast
عنوان فارسی
ترجمه مقاله بازبینی چندپخشی آی پی

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله بازبینی چندپخشی آی پی

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره مسیریابی
چندپخشی
Routing
Multicast

 

عنوان مقاله انگلیسی رایگان
Revisiting IP Multicast:
:

:
:
مقاله انگلیسی رایگان Revisiting IP Multicast

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی
ترجمه مقاله بازبینی چندپخشی آی پی

چکیده

این مقاله موضوعی را بازبینی می کند که در شبکه بندی بسیار بررسی شده است: جست و جو برای یک طرح چندپخشی ساده و در عین حال کاملا عمومی.

سال های زیاد پژوهش بر روی مسیریابی چندپخشی به این دیدگاه بدبینانه ی کلی منجر شده است که تنها با محدود کردن چندپخشی مدل سرویس (مانند تک مبدأ) می توان بر پیچیدگی مسیریابی چندپخشی – و به ویژه مسیریابی چندپخشی بین دامنه ای غلبه کرد.

این مقاله یک رویکرد جدید برای پیاده سازی چندپخشی آی پی معرفی می کند که امیدواریم بتواند به ارزیابی دوباره ی این دیدگاه رایج منجر شود.

دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

عنوان مقاله انگلیسی
A Comparative Study of Routing Protocol Techniques for MANET
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره مسیریابی
مقاله درباره OLSR
DSR
AODV
مانِت
Routing
OLSR
DSR
AODV
Manet

چکیده

یک شبکه بی سیم موردی متحرک یا مانِت (MANET) نوعی شبکه موقت با مجموعه ای از گره های متحرک بی سیم بر پایه عدم استفاده از هرگونه نقطه دسترسی ثابت، زیرساخت یا هر گونه مدیریت متمرکز است. مانِت ها به علت توپولوژی پویا‌ و مدیریت مستقل شان در کانون توجه هستند.

برای بکارگیری انتقال داده بین دو گره، به طور معمول بعلت دامنه انتقال محدود، گر‌ه های چندگانه موردنیاز هستند. تحرک گره های مختلف موقعیت را حتی پیچیده تر نیز می نماید.

پروتکل های مسیریابی متفاوتی برای مانِت ها پیشنهاد شده اند، که انتخاب پروتکل برای شرایط شبکه های مختلف مناسب را کاملا دشوار می کند (با توجه به کیفیت ارائه خدمات آنها). هدف این پژوهش، آزمون عملکرد مسیریابی سه پروتکل مسیریابی مختلف (OLSR, DSR, AODV) است که مقایسه بین آنها و نقاط قوت و ضعف شان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

1-مقدمه

هدف اساسی شبکه های بی سیم فراهم آوردن خدمات قابل قبول برای کاربران است که تنها زمانی امکان پذیر است که عملکرد مناسب فرآیند مدلسازی و ارزیابی جهت نظارت بر این فرآیند‌ها و تضمین بکارگیری موفق یک شبکه طراحی گردد. بنابراین، برای دستیابی به سطح مطلوب خدمات، بایستی ترافیک شبکه و ویژگی های آن تحلیل و به طور قابل قبولی کنترل گردد. ابزار مدلسازی ویژه دستیابی به چنین هدفی مانِت است. تعداد قابل توجهی از تحقیقات صرف مانت ها شده اند. علاقه به مانت ها به علت اتصال همه جانبه امیدبخشی است که فرای شرایطِ فراهم شده توسط اینترنت می باشد…