دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

عنوان مقاله انگلیسی
A Comparative Study of Routing Protocol Techniques for MANET
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی تکنیک های پروتکل مسیریابی در شبکه های بی سیم موردی متحرک (MANET)

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره مسیریابی
مقاله درباره OLSR
DSR
AODV
مانِت
Routing
OLSR
DSR
AODV
Manet

چکیده

یک شبکه بی سیم موردی متحرک یا مانِت (MANET) نوعی شبکه موقت با مجموعه ای از گره های متحرک بی سیم بر پایه عدم استفاده از هرگونه نقطه دسترسی ثابت، زیرساخت یا هر گونه مدیریت متمرکز است. مانِت ها به علت توپولوژی پویا‌ و مدیریت مستقل شان در کانون توجه هستند.

برای بکارگیری انتقال داده بین دو گره، به طور معمول بعلت دامنه انتقال محدود، گر‌ه های چندگانه موردنیاز هستند. تحرک گره های مختلف موقعیت را حتی پیچیده تر نیز می نماید.

پروتکل های مسیریابی متفاوتی برای مانِت ها پیشنهاد شده اند، که انتخاب پروتکل برای شرایط شبکه های مختلف مناسب را کاملا دشوار می کند (با توجه به کیفیت ارائه خدمات آنها). هدف این پژوهش، آزمون عملکرد مسیریابی سه پروتکل مسیریابی مختلف (OLSR, DSR, AODV) است که مقایسه بین آنها و نقاط قوت و ضعف شان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

1-مقدمه

هدف اساسی شبکه های بی سیم فراهم آوردن خدمات قابل قبول برای کاربران است که تنها زمانی امکان پذیر است که عملکرد مناسب فرآیند مدلسازی و ارزیابی جهت نظارت بر این فرآیند‌ها و تضمین بکارگیری موفق یک شبکه طراحی گردد. بنابراین، برای دستیابی به سطح مطلوب خدمات، بایستی ترافیک شبکه و ویژگی های آن تحلیل و به طور قابل قبولی کنترل گردد. ابزار مدلسازی ویژه دستیابی به چنین هدفی مانِت است. تعداد قابل توجهی از تحقیقات صرف مانت ها شده اند. علاقه به مانت ها به علت اتصال همه جانبه امیدبخشی است که فرای شرایطِ فراهم شده توسط اینترنت می باشد…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله یک تکنیک جدید مسیریابی برای شبکه های بی سیم موردی متحرک (مانت)

عنوان مقاله انگلیسی
A Novel Routing Technique For Mobile Ad Hoc Networks-Manet
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله یک تکنیک جدید مسیریابی برای شبکه های بی سیم موردی متحرک (مانت)

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله یک تکنیک جدید مسیریابی برای شبکه های بی سیم موردی متحرک (مانت)

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره مانت
شبکه های دینامیک (پویا)
مقاله درباره نظریه گراف
الگوریتم مسیریابی
مقاله درباره خوشه
Dynamic networks
Graph Theory
routing algorithm
Cluster
MANET

چکیده ترجمه مقاله یک تکنیک جدید مسیریابی برای شبکه های بی سیم موردی متحرک (مانت)  :

 سایز واقعی شبکه بستگی به کاربرد دارد و پروتکل های توسعه داده شده برای مسیر یابیِ این نوع از شبکه ها باید مقیاس پذیر و کارا باشند.

هر پروتکل مسیریابی باید شبکه های با مقیاس کوچک را به خوبی شبکه های با مقیاس بزرگ به صورت کاملا کارا حمایت کند. با افزایش تعداد گره ها، عاملیتِ مدیریتِ شبکه افزایش می یابد. روش نظریِ گراف عموما به شبکه هایی که گره های ایستا (ثابت) دارند، اعمام می شود.

در این مقاله، ما مسیر یابی نظریِ گراف را به مانت اعمال کرده ایم، در حالی که گره ها متحرک هستند. در اینجا، ما تمام گره های یکسان را در داخل خوشه، و مجزا از سرخوشه مشخص کرده ایم، که این معیار فشارِ مدیریتِ شبکه را کاهش داده است. هر خوشه تعداد کمی گره را با یک سرخوشه حمایت می کند.

اتصالات درون-خوشه ای بین گره های داخل خوشه توسط اتصالات چند هاپه حمایت شده است تا بررسی تحرک را طوری امکان دهد که هیچگونه اختلال سرویس دهی ای پیش نیاید. اتصالات داخل خوشه ای نیز توسط اتصالات چند هاپه فراهم شده اند. هرچند، برای ارتباطات برون-خوشه ای، فقط سرخوشه ها متصل شده اند.

این مقاله روش نظری گراف را نشان می دهد که یک مسیر اتصال چند هاپه ی بهینه را بر مبنای کمترین درجه ی تجمعی ایجاد می کند، که تداخل و تاخیر زمانبندی پایان-به-پایان را کمینه می کند. این به ارتباطات درون-خوشه ای و ارتباطات برون-خوشه ای اعمال شده است.

عملکرد نشان می دهد که داشتن یک اتصال چند هاپه برای ارتباطات درون-خوشه ای، در مصرف توان، در مقایسه با پخش اطلاعات با بیشترین پوشش توانی، بهتر عمل می کند. همچنین تعداد کل گره های میانی مورد نیاز در ارسال از منبع به مقصد را نشان داده ایم. هرچند، رفتار دینامیکِ گره ها نیاز به درک بیشتری از درجه و تحرک گره در هر فاصله ی زمانی به منظور نگهداری QoS پایان-به-پایان برای نظارت خدمات چندگانه، دارد. نتایج شبیه سازی ما نشان می دهد که روش مسیریابی نظری گرافِ پیشنهادی، تاخیر کل را کاهش داده و ارسال لایه ی فیزیکی فریم داده را بهبود می بخشد.

1-مقدمه

شبکه‌های بی‌سیم موردی متحرک (مانت) ]1 [اصولا بدون ساختار توصیف شده و در ایستگاه های پایه یا برج ها استفاده نمی شود. این شبکه می تواند به عنوان یک سیستم از گره های دینامیک متحرکِ بدون نام تعریف شود که بر روی لینک های بیسیم و بدون هیچگونه پیش نصب زیرساختاری ارتباط برقرار می کنند]2[. مستقر کردن شبکه آسان است. شبکه از لحاظ پهنای باند و توان محدود است و هنوز انتظار می رود که نظارت چند-سرویسه را با نظارت کیفیت سرویس پایان-به-پایان برای کاربران هدف فراهم کند…