دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله بهبود قابلیت اطمینان در مدیریت منابع از طریق یادگیری تقویتی تطبیقی در سیستم های توزیع شده

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Improving reliability in resource management through adaptive reinforcement learning for distributed systems
عنوان فارسی ترجمه مقاله بهبود قابلیت اطمینان در مدیریت منابع از طریق یادگیری تقویتی تطبیقی در سیستم های توزیع شده

ترجمه مقاله بهبود قابلیت اطمینان در مدیریت منابع از طریق یادگیری تقویتی تطبیقی در سیستم های توزیع شده
:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی
ترجمه مقاله بهبود قابلیت اطمینان در مدیریت منابع از طریق یادگیری تقویتی تطبیقی در سیستم های توزیع شده

 

چکیده

مطالبات در (از جمله گرید و کلود) نقش بسیار مهمی در عصر اطلاعات امروز ایفا می کند و علت آن مقیاس رو به رشد این سیستم است.

سیستم های توزیع شده حجم عظیمی از توان محاسباتی را ارائه می کنند و این در حالی است که این سیستم ها  قابلیت اطمینان خود را اغلب به سختی تضمین می کنند.

این مقاله مدیریت منابع موثر را با استفاده از یادگیری تقویتی تطبیقی ​​(RL) ارائه می کند که بر بهبود اجرای موفق کارهای محاسباتی با  پیچیدگی کم تمرکز می کند.

این روش از یک متد نو ظهور RL در رابطه با شبکه های عصبی برای کمک به زمانبند استفاده می کند که به طور موثر تغییرات پویا در محیطهای اجرایی را مشاهده می کند و خود را سازگار می نماید.

مشاهده محیط در مراحل مختلف یادگیری توسط دسترس پذیری منابع و زمان بندی مبتنی بر بازخورد قاعده مند می شود و این امر به طرز چشمگیری محیط را به راه حل بهینه نزدیک می کند.

راهکار ما پیچیدگی محاسباتی بالا در سیستم RL را نیز از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات مبتنی بر تقاضا حل می کند. نتایج شبیه سازی های گسترده، اثربخشی RL تطبیقی را ​​برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم نشان می دهد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:


مقاله درباره سیستم های توزیع شده


مقاله درباره قابلیت اطمینان
مقاله درباره یادگیری تقویتی تطبیقی
مقاله درباره RL
Distributed systems
Resource management
Adaptive reinforcement learning
System reliability

1-مقدمه

در های توزیع شده با مقیاس بزرگ از جمله گرید و کلود، با توسعه اینترنت قادر می شوند تا اطلاعات گسترده و خدمات کامپیوتری را بصورت پویا ارائه کنند.

ناهمگونی و پویایی منابع و برنامه های کاربردی در این سیستم شایع است و باید به طور موثر به آن [11] پرداخته شود. تخصیص منابع با توجه به این ویژگی ها( ناهمگن و پویا) طور فزاینده با توسعه سیستم های توزیعی مهم تر شده است…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله پروتکل مسيريابي جغرافيايي با هدف ايجاد پيوند پايدار و قابليت اطمينان در شبکه های موردی بين خودرويي

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Road Aware Geographical Routing Protocol Coupled with Distance, Direction and Traffic Density Metrics for Urban Vehicular Ad Hoc Networks
عنوان فارسی ترجمه مقاله پروتکل مسيريابي جغرافيايي با هدف ايجاد پيوند پايدار و قابليت اطمينان در شبکه های موردی بين خودرويي

 دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله پروتکل مسيريابي جغرافيايي با هدف ايجاد پيوند پايدار و قابليت اطمينان در شبکه های موردی بين خودرويي

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره شبکه های موردی بين خودرويي
مسیریابی جغرافیایی
مقاله درباره قابلیت اطمینان
High mobility
Network
Geographical
Urban
Routing
:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله پروتکل مسيريابي جغرافيايي با هدف ايجاد پيوند پايدار و قابليت اطمينان در شبکه های موردی بين خودرويي

 

چکیده

در تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی روند ارتباطات در تمام زمینه ها تغییر کرده است. بخش حمل و نقل یکی از حوزه های در حال ظهور است به طوری که وسایل نقلیه با یکدیگر یا با زیرساخت های ایمنی مختلف جهت تسهیل کردن کاربردهای شبکه در ارتباط هستند.

شبکه های وسایل نقلیه بی سیم، یکی از انواع ارتباطات در حال ظهور چند پیوندی است که در حوزه حمل و نقل هوشمند با تحرک بالا و وضعیت پویا ترافیکی برای تحویل بسته های داده در شبکه سروکار دارند.

تحرک بالا و فناوری های متفاوت، نوعی ارتباطات غیرقابل اعتماد را ایجاد می کند و منجر به قطع شدن مکرر ارتباط، تاخیر و مشکلاتی از طریق از دست دادن بسته ها در شبکه می شوند.

برای پرداختن به این مشکلات، پیشنهاد ما داشتن یک پروتکل آگاه از مسیر مسیریابی جغرافیایی جاده ای برای شبکه های بی سیم وسایل نقلیه شهری است.

پیشنهاد استفاده از آگاهی مسیر در پروتکل مسیریابی، برای مدیریت و معیارهای تراکم ترافیکی جهت فرستادن داده به سمت مقصد است.

نتایج بدست آمده از شبیه سازی کارایی و عملکرد بهتری از پروتکل پیشنهادی در تحویل داده، تاخیر شبکه و مقایسه آن را با پروتکل های مسیریابی جغرافیایی فعلی نشان می دهد.