دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله یک الگوریتم ارسال حریصانۀ کلونی مورچگان برای شبکه بندیِ داده های نامگذاری شده

عنوان مقاله انگلیسی رایگان A Greedy Ant Colony Forwarding Algorithm for Named Data Networking
عنوان فارسی ترجمه مقاله یک الگوریتم ارسال حریصانۀ کلونی مورچگان برای شبکه بندیِ داده های نامگذاری شده
 ترجمه مقاله یک الگوریتم ارسال حریصانۀ کلونی مورچگان برای شبکه بندیِ داده های نامگذاری شده:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
ترجمه مقاله یک الگوریتم ارسال حریصانۀ کلونی مورچگان برای شبکه بندیِ داده های نامگذاری شده

چکیده

شبکه بندی داده های نامگذاری شده (NDN) یک معماری نوین اینترنت براساس شبکه های محتوا محور می باشد که بجای هاست یا میزبان ها، داده ها را به یک واحد درجه اول تبدیل می کند. با این حال یکی از چالش های اساسی، پشتیبانی از ارسال هوشمندِ اطلاعات در چندین مسیر، ضمنِ تامین یک فضای نامِ بی کران می باشد. برای رفع این چالش، این مقاله، یک الگوریتم ارسال حریصانه کلونی مورچگان (GSCF) را مطرح می کند که از توأم سازی مبتنی بر ISP برای کاهش فضای نامگذاری محتوا استفاده می کند. دو نوع مورچگان در GACF وجود دارد. اولینِ آنها مورچگان Hello است که برای شناسایی تمامی مسیرهای ممکن و بهینه سازی آنها استفاده می شود؛ دیگری، مورچه نرمال (Normal Ant) است که برای جمع آوری داده ها و تقویت بهینه سازیِ همزمان مسیرها استفاده می شود. الگوریتم GACF، یک الگوریتم ارسالِ آگاه از کیفیت سرویس است که بطور تطبیقی و تناسبی، تاثیرات القاء شده توسط شبکه پیچیده پویا را کاهش می دهد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره شبکه بندی محتوا محور
مقاله درباره شبکه بندی داده های نامگذاری شده
مقاله درباره بهینه سازی کلونی مورچگان
مقاله درباره ارسال چندمسیری

Content centric networking
Named data networking
Ant colony optimization
Multipath forwarding

1-مقدمه

اینترنت دراصل به عنوان یک زیرلایه اطلاعاتی طراحی شده بود تا تحویل داده بین هاست های انتهاییِ نظیر را میسر سازد. بااین حال، درحال حاضر اکثراً به عنوان کاربردهای اطلاعاتی نظیرِ CDN و P2P استفاده می شود. معماری اینترنت اساساً از مدل ارتباطیِ مبتنی بر میزبان، به مدل محتوا محور – مثلاً یوتیوب و فیس بوک – تغییر و تکامل یافته است. طراحی شبکه محتوا محور (CCN) یک الگوی نوین در طراحی شبکه است که بیشتر متمرکز بر توزیع محتواست نه اتصال هاست با هاست. این تغییر تمرکز از هاست به محتوا، چند مزیت جالب توجه دارد همچون کاهش بار شبکه، نهفتگی پایین در انتشار، و بهره وری انرژی. طراحی شبکه داده های نامگذاری شده (NDN)، یک نمونه اولیه از CCN است…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده

عنوان مقاله انگلیسی Probability-Based Adaptive Forwarding Strategy in Named Data Networking
عنوان فارسی ترجمه مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده
ترجمه مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده

 

چکیده

راهبرد ارسال یک مسئله پژوهشی مهم در شبکه بندی داده های نامگذاری شده (NDN) می باشد. در این مقاله راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال (PAF) مطرح می شود. برای محاسبه احتمالات انتخاب، بهینه سازی کلونی مورچگان مطابق با یک محیط پویای NDN تطبیق داده می شود. همچنین، از یک مدل آماری در PAF برای محاسبه مدت زمان (time out) لازم برای مکانیزم بازارسال در لایه NDN استفاده می کنیم. PAF همچنین چندین پارامتر برای اپراتورهای شبکه فراهم می کند تا برای زمینه های مختلف شبکه، تنظیم شوند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که PAF می تواند به تعادل بار دست یابد و قابل تطبیق با تغییرات وضعیت شبکه می باشد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:


مقاله درباره شبکه بندی داده های نامگذاری شده
مقاله درباره NDN
مقاله درباره راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال
مقاله درباره PAF


named data networking
NDN
A probability-based adaptive forwarding
PAF

1-مقدمه

Jacobson و همکارانش، برای رفع نیازهای درحال تغییر از مدل هاست محور به مدل محتوی محور، یک معماری شبکه محتوا محور مطرح کرده اند که تحت عنوان شبکه داده های نامگذاری شده (NDN) نیز شناخته می شوند. در یک روتر NDN، سه مولفه وجود دارد: انباره محتوا (CS) ، جدول اینترست های معوقه (PIT)، پایگاه اطلاعات ارسال (FIB). بمحض دریافت یک اینترست یا درخواست، انباره محتوای روتر جهت یافتن یک تطابق دقیق بررسی می شود؛ اگر محتوا موجود باشد، CS داده درخواستی را ارسال می کند. درغیراینصورت، PIT را برای یافتن یک تطابق دقیق بررسی می کند تا بداند آیا اینترست دیگری برای همان محتوا هنوز فعال هست یا خیر…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله ارزیابی عملکردِ راهبردهای مسیرگزینی یا روتینگ در شبکه داده های نامگذاری شده

عنوان مقاله انگلیسی Performance Assessment of Routing Strategies in Named Data Networking
عنوان فارسی ترجمه مقاله ارزیابی عملکردِ راهبردهای مسیرگزینی یا روتینگ در شبکه داده های نامگذاری شده
ترجمه مقاله ارزیابی عملکردِ راهبردهای مسیرگزینی یا روتینگ در شبکه داده های نامگذاری شده:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله ارزیابی عملکردِ راهبردهای مسیرگزینی یا روتینگ در شبکه داده های نامگذاری شده

 

چکیده

معماری های طراحی شبکه های اطلاعات محور (ICN) درحال حاضر برای جهتگیری اینترنت نسل آینده به سمت یک الگوی محتوا محور و درنتیجه تامین سرویس های امن تر، موثر تر و مقیاس پذیر تر، درحال بررسی هستند. در این تحقیق بر روی طرحِ شبکه داده های نامگذاری (NDN)؛ جهت آنالیز تاثیرِ برخی راهبردهای مسیرگزینی و ارسال که نقشی اساسی در ICN ایفا می کند، تمرکز خواهیم داشت. بویژه اینکه به لطف شبیه ساز جدید NDN براساس ns-3، یعنی ndnSIM، با استفاده از توپولوژی GEANT به عنوان یک شبکه هسته، سلسله شبیه سازی های گسترده ای را انجام می دهیم. معیارهای متمایز مختلفی ازقبیل زمان دانلود فایل، کاهش بار سرور، نسبت برخورد، فاصله برخورد و سربار ارتباط را در توپولوژی ها و شرایط مختلف ترافیکی مورد پایش قرار می دهیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که انتخابِ یک راهبرد عالی برای ارسال، کاری دشوار است. درواقع، نقاط ضعف و قوت هر راهبرد بسیار تحت تاثیرِ توزیع عمومین محتوا می باشد که این نیز برروی اثربخشیِ مکانیزم های توزیع یافتۀ کشینگ (ذخیره سازی) که نوعاً در معماری NDN مورد استفاده قرار می گیرد، تاثیرگذار است.

1-مقدمه

الگوی شبکه های اطلاعات محور (ICN)، که انتظار می رود نقش مهمی در اینترنت آینده داشته باشد، دربردارندۀ طرح ها و پروژه های مختلفی همچون [2]-[9] و یک آرمان مشترک می باشد: مطرح کردن طراحی شبکه محتوا محور برای ارتقاء و / یا جایگزین کردن مدل اینترنت کنونی، که تماماً مبتنی بر آدرس IP می باشد. اگرچه درازای خصوصیات مختلف، تمامی معماری های ICN به دنبال رسیدن به اهداف اصلیِ ذیل می باشند: حل مشکل ناکارآمدی یا کم ظرفیتیِ اینترنت کنونی همچون امنیت و موبیلیته؛ تواناییِ بهتر برای رفع قطع سرویس و ازدحام ناگهانی؛ به حداکثر رساندن کیفیت تجربه (QoE) موردملاحظه کاربران، و کاهش بار سرورها…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره شبکه بندی داده های نامگذاری شده,
مقاله درباره راهبردهای مسیرگزینی یا روتینگ,
مقاله درباره ارزیابی عملکرد,

Named Data Networking
Routing Strategies
Performance Evaluation