دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله کامپیوتر - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Vehicle mobility driven by traditional drivers versus connected drivers
عنوان فارسی ترجمه مقاله روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط
ترجمه مقاله روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط

 

چکیده

تحرک وسایل نقلیه سنتی محدود به عادات راننده و مسیر دید می باشد.

وسایل نقلیه جدید در حال ظهور دارای ارتباط، توانایی رد و بدل اطلاعات با دیگر وسال نقلیه نزدیک خود را دارند، که بدون شک تاثیرات مثبتی را در الگوی تحرک خودرو ها به ارمغان می آورد.

در این مقاله، ما قصد مدل سازی و تجزیه و تحلیل الگوهای تحرکی، به ترتیب توسط روش سنتی رانندگی و رانندگی به روش دارای ارتباط را داریم.

ما شبیه سازی های گسترده ای را برای کشف تفاوت آماری بین دو الگوی تحرک و دلایل اساسی، از طریق مقایسه مجموعه دادهایی ردیابی واقعی وسایل نقلیه را انجام دادیم.

نتایج، رفتار کاملا متنوع در جنبه های مربوطه نظیر: درجه توزیع، ضریب خوشه بندی، مکان شناسی کوتاه ترین مسیر، ضریب مکان شناسی، و تراکم وسایل نقلیه را نشان می دهد و همچنین ما وسایل نقلیه دارای ارتباط را که دارای توزیع خوب و کمکی برای رهایی از وضعیت تراکم ترافیکی هستند را پیدا می کنیم.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره رانندگی به روش دارای ارتباط
مقاله درباره رانندگی سنتی
مقاله درباره الگوی حرکت
مقاله درباره شبیه سازی

Connected vehicles
Mobility pattern
Topological structure
Degree distribution

1-مقدمه

مدل تحرک، تعیین موقعیت نودهای سرتاسر توپولوژی در هر زمان، که به خود دارای تمایل اتصال به صورت مستقیم هستند، و همچنین هدایت رانندگان در مسیر برای ارائه ایمنی و آسایش، می باشد.

مدل های تحرک به چندین عامل نظیر: انتخاب مسیر راننده، کاهش سرعت و شتاب بدون اشکال، الگوهای رانندگی انسان، عمل سبقت و مواردی از این دست وابسته است. یک مدل تحرک خوب باید از تمام لحاظ بررسی شبکه سیار و طرح امکانات سیار را پشتیبانی کند.

ارائه کارآمد تحرک وسایل نقلیه نیازمند تجزیه و تحلیل نمونه واقعی با توجه به معیارهای آماری وابسته به فضا و زمان می باشد. بنابراین، یک مدل تحرک دقیق، جزء ضروری جهت ارزیابی کارایی مربوط به شبکه است…