دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Fuzzy data mining and management of interpretable and subjective information
عنوان فارسی ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری
ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری

 

چکیـده

نظریه مجموعه های فازی سهم بسزایی در داده کاوی منجر به فازی دارد. این امکان مدیریت اطلاعات ذهنی و تفسیری را هم در ورودی و هم خروجی فرآیند داده کاوی فراهم می سازد.

در این مقاله، ما در رابطه با مفهوم تفسیرپذیری در   فازی بحث می کنیم و مراجعی برای مدیریت احساسات به عنوان گونه ای خاص از اطلاعات ذهنی ارائه می دهیم.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره داده کاوی فازی
مقاله درباره سیستم های تفسیری
مقاله درباره اطلاعات ذهنی
مقاله درباره احساسات
Fuzzy data mining
Interpretable systems
Subjective information
Emotions

1-مقدمه

نظریه مجموعه های فازی از پنجاه سال پیش که توسط لطفی زاده معرفی شد، در بسیاری از حوزه ها مثمرثمر بوده­است. داده کاوی یکی از حوزه های مهم کاربردی است که در سال های 1990 به عنوان گامی ویژه در کشف دانش از پایگاه های داده (KDD) معرفی شد: “مؤلفه های داده کاوی KDD در حال حاضر تا حد زیادی بر تکنیک های شناخته شده از یادگیری ماشین، تشخیص الگو، و آمار و احتمالات جهت یافتن الگوها از داده ها در مرحله داده کاوی فرآیند KDD استوار است” [1]. کمی پس از ظهور داده کاوی، چندین پژوهش، استفاده از نظریه مجموعه های فازی را در این حوزه پیشنهاد نمودند…