دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه برای یافتن مناطق محلی شونده بزرگ در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان مقاله انگلیسی
An Efficient Algorithm for Finding Large Localizable Regions in Wireless Sensor Networks
عنوان ترجمه فارسی

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه برای یافتن مناطق محلی شونده بزرگ در شبکه های حسگر بی سیم

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه برای یافتن مناطق محلی شونده بزرگ در شبکه های حسگر بی سیم

چکیده

در این مقاله، ما یک الگوریتم جدید یافته ایم که می تواند مناطق محلی شونده ی بزرگ را با یک شبکه حسگر بی­سیم شناسایی کند. این الگوریتم بر مبنای استحکام گراف است. ما یک تکنیک جدید در الحاق زیر گراف های محلی شونده به دیگر زیر گراف ها کشف کرده ایم. سپس این محلی سازی را توسعه دادیم و نتیجه را روی ساختارهای مختلف در گراف حسگر بی­سیم شبیه سازی کردیم. نتیجه های ما حاکی از آن است که ما می توانیم اغلب گره ها در شبکه های حسگر بیسیم را در شعاع های مختلف مکان یابی کنیم. بکارگیری تکنیک MDS-MAP در پیوستگی با این الگوریتم، با تعداد کمی از گره های لنگر باعث مکان یابی در شبکه های حسگر بی­سیم می شود.

1-مقدمه

پیشرفت های اخیر در ارتباطات بیسیم و فناوری احساس نتایج وسیعی در پیاده سازی حسگرهای برنامه های کاربردی داشته است. مانند نظارت محیطی، جستجو و نجات، نظارت ارتش، حمل و نقل هوشمند[1]

در انواع کاربردها، علم مکان یابی هر حسگر بسیار حائز اهمیت است. به دلیل محدودیت های کاربردها، اغلب تنظیم موقعیت هر حسگر قبل پیاده سازی بسیار دشوار است. همچنین موقعیت های حسگر ممکن است بعد از پیاده سازی اولیه تغیر کند. بنابراین، قابلیت پیداکردن موقعیت های حسگرها پس از استقرار و پیاده سازی، بر اساس موفقیت در اهداف عمده مرتبط با شبکه های حسگر است…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مکان یابی
شبکه حسگر بی سیم
استحکام گراف
Localization
Wireless Sensor Networks
Graph Rigidity

Abstract

In this paper, we find a novel algorithm that can identify large localizable regions within a wireless sensor network. This algorithm is based on graph rigidity. We find a new technique to annex localizable subgraphs to other localizable subgraphs, thus expanding the localization. We simulate the results on wireless sensor graphs of various topologies. Our results indicate that we are able to localize almost all nodes in wireless sensor networks of various radii. Using MDS-MAP techniques in conjuction with this algorithm, wireless sensor networks can be localized with very small number of anchor nodes

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه برای یافتن مناطق محلی شونده بزرگ در شبکه های حسگر بی سیم

 

ادامه مطلب و دانلود