دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله پیامد واسطه ای فرآیند تجارت و قابلیت های مدیریت زنجیره عرضه بر تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: شواهدی از شرکتهای چینی

عنوان مقاله انگلیسی
Mediation effect of business process and supply chain management capabilities on the
impact of IT on firm performance: Evidence from Chinese firms
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله پیامد واسطه ای فرآیند تجارت و قابلیت های مدیریت زنجیره عرضه بر تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: شواهدی از شرکتهای چینی

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله پیامد واسطه ای فرآیند تجارت و قابلیت های مدیریت زنجیره عرضه بر تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: شواهدی از شرکتهای چینی

چکیده

تحقیق پیش رو در نتیجه وجود پارادوکس تولید در چین، به بررسی نحوه تاثیر گذاری فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پرداخته است. با کمک از دیدگاه پروسه محور فناوری اطلاعات، از یک چارچوب نظری برای فاکتور های واسطه در خصوص ارتباط بین قابلیت های فناوری اطلاعات و عملکرد پرداخته ایم.

بر اساس تحقیقی از 127 شرکت در چین دریافتیم که توانایی مدیریتی یک شرکت برای مدیریت پروسه های تجاری داخلی و خارجی خود، تاثیر فناوری قابلیت اطلاعات و مدیریت زنجیره عرضه را می پذیرد.

نتایج تحقیق نشان داد که فقط یکپارچه سازی منسجم فناوری اطلاعات و توانایی شرکت برای بهینه سازی پروسه های تجاری و بهبود مدیریت زنجیره های عرضه میتواند باعث بهبود عملکرد شرکت شود. شرکت ها باید از این تصور اشتباه اجتناب کنند که سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات به تنهایی پاسخگوی عملکرد بهتر شرکت است. بر اساس یافته های خود درباره نقش آن برای تحقیق و عمل صحبت خواهیم کرد.

1-مقدمه

در سالهای اخیر شرکت های چینی سرمایه گذاری عظیمی در عرصه فناوری اطلاعات کرده اند. گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات فرصت های جدیدی را برای شرکت های چینی ایجاد کرده که بتوانند توانایی های مدیریتی خود را بهبود بخشند. در تحقیقی که توسطCCW انجام شد، مشخص شد که سرمایه گذاری در این عرصه به محور تقریبی برابر با 30 میلیارد دلار آمریکا است.

 با این حال میزان بهبود در عملکرد اجرایی و رقابت در آن ها کاهش یافته است. بنابراین مساله اصلی مدیریتی، ” پارادوکس تولید ” سیستم های اطلاعاتی نام دارد که منظور از آن تناقض بین بهبودهای عظیم در فناوری و فقدان منافع حاصل از این سرمایه گذاری در چین است. در دیدگاه تجاری فناوری اطلاعات اذعان شده که اکثر شاخص های تجاری فناوری اطلاعات از تکامل با پروسه های تجاری نشات می گیرد…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مدیریت زنجیره عرضه
فناوری اطلاعات
پارادوکس تولید
کارآیی شرکت
شرکت های چینی
IT capability
Business process management
Supply chain management
Firm performance
Mediation

Abstract

 

Motivated by the seeming presence of the productivity paradox in China, this research revisits the question of how information technology (IT) affects firm performance. Leveraging the process-based view of IT, we establish a theoretical framework for the mediation factors for the relationship between IT capabilities and performance. Based on a survey of 127 companies in China, we find that a firm’s management capabilities to manage both its internal and external business processes fully mediate the impact of IT on firm performance. The two management capabilities in this study are business-process management capability and supply-chain management capability. Our results show that only the coherent integration of IT capability with firm’s ability to optimize business processes and to improve management of supply chains can enhance firm performance. Firms should avoid the fallacy that IT investments are solely responsible for better firm performance. Based on our findings, we discuss the implications for research and practice

ادامه مطلب و دانلود


ترجمه مقاله پیامد واسطه ای فرآیند تجارت و قابلیت های مدیریت زنجیره عرضه بر تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: شواهدی از شرکتهای چینی