دسته‌ها
مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله یک رهیافت جدید در تکنیک های وب کاوی در مورد شخصی سازی وب

عنوان مقاله انگلیسی
A NOVEL APPROACHES IN WEB MINING TECHNIQUES IN CASE OF WEB PERSONALIZATION
عنوان ترجمه فارسی

ترجمه مقاله یک رهیافت جدید در تکنیک های وب کاوی در مورد شخصی سازی وب

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله یک رهیافت جدید در تکنیک های وب کاوی در مورد شخصی سازی وب

چکیده

وب کاوی کاربردی از تکنیک های داده کاوی برای استخراج دانش از وب است. وب کاوی برای درجه عظیم و تکنیک های مختلفی استخراج شده است و برای کاربردهای متنوعی که شامل جستجوی وب، طبقه­بندی، شخصی سازی و غیره پیشنهاد شده است. بیشترین تحقیقات روی وب کاوی از نقطه نظر “داده محور” است.

در این مقاله، ما اهمیت مطالعه ماهیت ذاتی شخصی سازی وب را برجسته می کنیم. استخراج وب برای کشف الگوهای مورد علاقه پیمایش کاربر استفاده می شود و می تواند به بسیاری از مسئله های دنیای واقعی اعمال شود، از جمله بهبود صفحات/سایت­های وب، ایجاد موضوعات اضافی یا پیشنهادات محصول، مطالعات رفتار کاربر/مشتری، غیره. یک سیستم استخراج وب پنج وظیفه اصلی را انجام می دهد: 1) جمع آوری داده ها، 2) آماده سازی داده ها، 3) کشف الگوی پیمایش، 4) تجزیه و تحلیل و نمایش الگو، و 5) کاربردهای الگو. هر وظیفه با جزئیات تشریح می شود و تکنولوژی ها مربوطه آن معرفی می­گردد. پژوهش وب کاوی یک حوزه تحقیق همگرا از چندین انجمن تحقیق، از جمله پایگاه داده­ها، بازیابی اطلاعات و هوش مصنوعی است. در این مقاله ما پیاده سازی میکنیم که چگونه تکنیک های وب کاوی می توانند برای سفارشی کردن، یعنی شخصی سازی وب اعمال شوند.

1مقدمه

با رشد سریع و انفجاری اطلاعات موجود در اینترنت، وب گسترده جهانی به یک پلتفرم قدرتمند برای ذخیره، توزیع و بازیابی اطلاعات و همچنین معدن دانش سودمند تبدیل شده است. به دلیل خصوصیات عظیم، متنوع، پویا و ماهیت بدون ساختار داده های وب، تحقیق داده­های وب با چالش­هایی از قبیل مقیاس پذیری، و موضوعات چندرسانه ای و زمانی مواجه شده است. بعنوان یک نتیجه، کاربران وب همیشه در “اقیانوسی” از اطلاعات غرق می شوند و زمانیکه با وب تعامل می کنند با مسئله سربار مواجه می شوند…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
وب کاوی
شخصی سازی وب
الگوهای پیمایش
تجزیه و تحلیل الگو
استخراج محتوا
استخراج ساختار
Web mining
Usage Mining
Navigation Patterns
Pattern Analysis
Content Mining Structure Mining

Abstract

 

Web mining is the application of data mining techniques to extract knowledge from Web. Web mining has-been explored to a vast degree and different techniques have been proposed for a variety of applications that includes Web Search, Classification and Personalization etc. Most research on Web mining has been from a „datacentric‟ point of view. In this paper, we highlight the significance of studying the evolving nature of the Web personalization. Web usage mining is used to discover interesting user navigation Patterns and can be applied to many real-world problems, such as improving Web sites/pages, making Additional topic or product recommendations, user/customer behavior studies, etc. A Web usage mining system performs five major tasks: i) data gathering, ii) data preparation, iii) navigation pattern discovery, iv) pattern analysis and visualization, and v) pattern applications. Each task is explained in detail and its related technologies are introduced. The Web mining research is a converging research area from several research communities, such as Databases, Information Retrieval and Artificial Intelligence. In this paper we implement how Web mining techniques can be apply for the Customization i.e. Web personalization

 

ادامه مطلب و دانلود