دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی مبتنی بر درخت افزوده برای شبکه‌های ادهاک مقیاس‌پذیر

عنوان مقاله انگلیسی
Augmented Tree-based Routing Protocol for Scalable Ad Hoc Networks
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی مبتنی بر درخت افزوده برای شبکه‌های ادهاک مقیاس‌پذیر

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی مبتنی بر درخت افزوده برای شبکه‌های ادهاک مقیاس‌پذیر

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مسیریابی
شبکه‌ ادهاک
Routing protocols
Ad hoc networks
Tree data structures
Mobile ad hoc networks

چکیده

در شبکه‌های ادهاک مقیاس‌پذیری یک نیاز حیاتی است که این فناوری‌ها باید به پتانسیل کامل خود دست یابند. بسیاری از پروتکل‌های مسیریابی ارائه شده با شبکه‌های بیش از چند صد گره به صورت کارآمد عمل نمی‌کنند. در این مقاله، یک ساختار فضای آدرس مبتنی بر درخت افزوده (تکمیل شده) و پروتکل مسیریابی چندمسیری سلسله مراتبی پیشنهاد می‌شود، که اشاره به مسیریابی مبتنی بر درخت افزوده (ATR) دارد که از چنین ساختاری برای حل مسئله مقیاس‌پذیری و به دست آوردن انعطاف پذیری خوب در برابر شکست/تحرک گره و ازدحام/بی‌ثباتی لینک بهره‌گیری می‌کند. نتایج شبیه‌سازی و مقایسه عملکرد با پروتکل‌های موجود اثربخشی ATR را اثبات می‌کنند.

-1مقدمه

در ده سال گذشته، فناوری‌های شبکه ادهاک موبایل (MANET) به صورت فوق العاده رشد کرده‌اند. بسیاری از تحقیقات به طور عمده شبکه‌های نسبتاً کوچک را در نظر گرفته‌اند و بر عملکرد و مسائل مربوط به مصرف توان متمرکز شده‌اند. اخیراً، با توجه به اهمیت پارادایم ادهاک در برنامه‌های کاربردی که شامل یک جمعیت بزرگی از ایستگاه‌های موبایل متصل شده با شبکه بی‌سیم چند گامی است [1]، توجه زیادی به پروتکل‌های مسیریابی خود سازمانده با نیازمندی‌های مقیاس‌پذیری رضایت بخش، اختصاص داده است چرا که بسیاری از پروتکل‌های مسیریابی در دسترس رضایت بخش فقط تا چند صد گره عمل می‌کنند [2، 3]…


ادامه مطلب و دانلود