دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله پایگاه های داده ای چند رسانه ای

عنوان مقاله انگلیسی
A Survey of Issues in Multimedia Databases
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله پایگاه های داده ای چند رسانه ای

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله پایگاه های داده ای چند رسانه ای

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
سیستم مدیریت پایگاه داده ی چند رسانه ای
سیستم مدیریت پایگاه داده
Multimedia Database Management System
Database Management System

چکیده

مسئله ی امنیت در پایگاه داده ی چند رسانه ای را میتوان یکی از مفاهیم چالش برانگیز در سیستم های پایگاه داده ی چند رسانه ای دانست. در طی چند سال اخیر، استفاده از تکنولوژی DBMS چند رسانه ای   بر روی وب و چندین اپلیکیشن نرم افزاری افزایش یافته است.

یک سیستم ارتباطی چند رسانه ای باعث شده تا عملیات پایگاه داده ی چند رسانه ای –مانند تولید داده های چند رسانه ای، ذخیره سازی، مدیریت، توزیع، دریافت، مصرف، ویرایش و اشتراک گذاری آنها آسان شود. در این مقاله، مباحث مختلف مربوط به سیستم مدیریت پایگاه داده ی چند رسانه ای (MMDBMS) را مورد بحث قرار میدهیم.

چالش هایی که توسط هر مقاله ارائه شده است را نیز در رابطه با سیستم های مدیریت پایگاه داده ی چند رسانه ای مورد بازبینی قرار میدهیم. یک تحلیل تجربی نیز در انتها صورت گرفته است تا مباحثی که توسط هر مؤلف مطرح شده است را مورد مقایسه قرار دهد. به دلیل این تحلیل،  به افراد فنی و پژوهشگران کمک خواهد شد تا از چالش های مطرح شده اجتناب کرده و در عین حال در حوزه ی سیستم مدیریت پایگاه داده ی چند رسانه ای کار کنند.

-1مقدمه

در دنیای کنونی، هر شخصی در هر جایی با چند رسانه کار میکند. ما امروزه شاهد چند رسانه ای در هر جایی هستیم. به دلیل تحول تکنولوژی اطلاعاتی، اهمیت چند رسانه ای نیز به دنبال آن افزایش یافته است. از این رو این همان دلیلی است که باید اطلاعات چند رسانه ای را از مرتبه ی ساخت یافته مورد ساختاردهی قرار داده تا بتوان در هر زمانی که به این اطلاعات نیاز بود به آنها دسترسی داشت.

داده های چند رسانه ای در برابر دسترسی های غیر مجاوز محافظت شده نیستند. از این رو به منظور حل این مباحث امنیتی، مقیاس های ممکنی مانند تحلیل داده ها، مدیریت ذخیر سازی و یکپارچگی داده ها را باید بررسی کرده تا مشخص شود که چه میزان از این داده ها در پایگاه داده ی چند رسانه ای ایمن است.با تحلیل داده ها، مدیریت فراداده ها را باید به منظور تطابق الگو انجام داد. به منظور مدیریت ذخیره سازی،  مباحثی که باید مدیریت شود، شامل معیار های دسترسی برای نوع های داده ای چند رسانه ای و توسعه ی شاخص خاص میباشد. بررسی یکپارچگی داده ها نیز شامل نگهداری داده ها(به وسیله ی بدست آوردن کیفیت داده ها)، کنترل همزمانی و بازیابی بروز رسانی های چند رسانه ای میباشد…


ادامه مطلب و دانلود