دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله مطالعه بر روی چارچوب برنامه تجارت الکترونیک پویا بر اساس SOAمبتنی بر وب سرویس

عنوان مقاله انگلیسی
Study on a Dynamic E-business Application Framework Based on Web Service-Based SOA
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مطالعه بر روی چارچوب برنامه تجارت الکترونیک پویا بر اساس SOAمبتنی بر وب سرویس

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله مطالعه بر روی چارچوب برنامه تجارت الکترونیک پویا بر اساس SOAمبتنی بر وب سرویس

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
تجارت الکترونیک پویا
چارچوب برنامه
وب سرویس
SOA
سکو
Dynamic E-business
application framework
Web service
SOA
platform

چکیده

وب سرویس هسته و کلیدی به منظور توسعه یک چارچوب برنامه تجارت الکترونیک جدید پویا میباشد و تجارت الکترونیک پویا هدف توسعه تجارت الکترونیک است. این مقاله چند روش کلیدی  XML، SOAP، WSDL و UDDI در وب سرویس و همچنین روابط بین این تکنیک ها را معرفی کرده است.

و SOA می تواند الزامات انواع چارچوب برنامه تجارت الکترونیک مختلف را تامین کند. بنابراین چارچوب برنامه تجارت الکترونیک پویا سرویس گرا مبتنی بر SOA و وب سرویس ارائه میشود.

در چارچوب پیشنهادی، SOA  برای تحقق بخشیدن و چارچوب برنامه با اتصال ضعیف و استاندارد با استفاده از ویژگی های وب سرویس استفاده می شود.

آنها می توانند از تبادل اطلاعات سازگار و چارچوب یکپارچه برای فرآیند کسب و کار تجارت الکترونیک پویا اطمینان حاصل کنند، و تعامل پیچیده تر و همکاری بین شرکای تجاری را ارائه دهند. بنابراین چارچوب برنامه تجارت الکترونیک ارائه شده این ویژگی های چندسکویی، انعطاف پذیری و گسترش آسان را دارد، و به طور موثر می تواند چارچوب برنامه تجارت الکترونیک پویا را حل کند.

1مقدمه

اینترنت در هر بخش از زندگی ما در حال تغییر است. ادغام تجارت الکترونیک سریع تر و کارآمد می تواند یک ارتباط نزدیک میان شرکت کنندگان، تولید کنندگان و مشتریان را پیشنهاد دهد. این مورد می تواند یک روش ارتباطی ساده و بازده اقتصادی قابل توجهی را ارائه دهد.

با توسعه مداوم تجارت الکترونیک، تمرکز تجارت الکترونیک به تدریج از B2C ابتدایی به B2B با چالش بیشتر میرود. [1] به منظور مجاز شمردن شرکت ها برای به دست آوردن تجارت بسیار کارآمد، درآمد افزایش میابد و هزینه ها برای کسب تجارت بیشتر و بازده رقابتی کاهش میابد، طراحان طرح حل تجارت الکترونیک نیاز در نظر گرفتن چند پیکربندی شبکه مختلف از شبکه داخلی شرکت های خصوصی مختلف برای اکسترانت اشتراک داده های اطلاعاتی در میان آنها دارد…


ادامه مطلب و دانلود