دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله توصیف و دسته بندی جهت تسهیل قابلیت درون اجرایی داده ها/رویدادها/خدمات مختلف در اینترنت اشیاء

عنوان مقاله انگلیسی
Description and Classification for Facilitating Interoperability of Heterogeneous
Data/Events/Services in the Internet of Things
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله توصیف و دسته بندی جهت تسهیل قابلیت درون اجرایی داده ها/رویدادها/خدمات مختلف در اینترنت اشیاء

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله توصیف و دسته بندی جهت تسهیل قابلیت درون اجرایی داده ها/رویدادها/خدمات مختلف در اینترنت اشیاء

 

چکیده

اینترنت اشیاء (IoT) به زیرساختی رجوع می کند که اشیاءی فراتر از استاندارد شبکه های سیمی/بی سیم را به هم متصل می کند و به آن ها اجازه می دهد که با هم تبادل اطلاعات داشته باشند.

IoT یک شبکه ی همگن بسیار پیچیده است که برقرای ارتباط میان این اشیاء برای آن چالش بزرگی است. یک روش انتشار/اشتراک ایجاد ارتباط را می توان برای حل مسائل ارتباط درونی میلیون ها شیئ هماهنگ به وجود آورد.

در کار ما، یک چارچوب IoT که از یک لایه ی انتزاعی استفاده می کند که موجب جدا شدن از سرویس های تماس می گردد و نرم افزار شبکه ای برای ارسال و دریافت پیام در یک شیئ خاص استفاده می کند.

ترجمه مقاله توصیف و دسته بندی جهت تسهیل قابلیت درون اجرایی داده ها/رویدادها/خدمات مختلف در اینترنت اشیاء

این مقاله توصیف ها و دسته بندی هایی را برای سرویس ها/رویدادها/داده های همگن طبق ویژگی های اشیاءیی به وجود می آورد که برای ایجاد ارتباط در یک شبکه جهت توصیف در نظر گرفته شده اند.

بر اساس این توصیف ها و دسته بندی ها، سرویس ها/رویدادها/داده های هماهنگ در IoT از طریق یک توصیف موضوعی به وسیله ی استاندارد میان افزار سرویس توزیع داده ها (DDS) برای انتشار/اشتراک زمان بلادرنگ در نظر گرفته شدند. این مقاله همچنین به نتیجه گیری کلی و بحث راجع به کار آتی می پردازد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

اینترنت اشیاء (IoT)

سرویس توزیع داده ها (DDS)
توصیف
قابلیت درون اجرایی

Internet of Things (IoT); Data Distribution Service (DDS); Topic; Description; Interoperability

1-مقدمه

اینترنت اشیاء (IoT) زیرساخت شبکه ای اشیاءی فیزیکی می باشد که شامل تکنولوژی در نظر گرفته شده ای است که به آن ها اجازه ی ایجاد ارتباط و تعامل با یکدیگر را می دهد [2][1]. گروه های مختلف بسیاری وجود دارند که IoT را توصیف کرده اند.

مرکز MIT Auto-ID تعبیر اینترنت اشیاء را به عنوان سیستمی توصیف می کند که در آن اینترنت از طریق سنسورها و فعال کننده هایی بر اساس شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) وصل گردیده است به طوریکه تمامی اشیاء را به گونه ای قادر می سازد که به عنوان نودهای موجود در یک شبکه ی فیزیکی عمل می کنند [3].

طبق بخش استاندارد سازی ارتباط سیمی ITU (ITU-T)، IoT یک انقلاب فناوری است که آینده ی محاسبه و ارتباط را نشان می دهد؛ پیشرفت آن به نوآوری فنی دینامیکی در تعدادی از زمینه های مهم از سنسورهای بی سیم تا نانو فناوری بستگی دارد [4]. در کمیسیون اروپایی، IoT از یک نرم افزار عقلانی برای ارتباط و اتصال یافتن اشیاء از طریق بافت های اجتماعی، محیطی و کاربر استفاده می کند…

 

ادامه مطلب و دانلود