دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله یک روش مفهومی با قابلیت اتخاذ تصمیم‌ برای سرویس های امنیتی مورد استفاده در مدیریت خانه های هوشمند

عنوان مقاله انگلیسی
A Semantic Approach with Decision Support for Safety Service in Smart Home Management
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله یک روش مفهومی با قابلیت اتخاذ تصمیم‌ برای سرویس های امنیتی مورد استفاده در مدیریت خانه های هوشمند

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله یک روش مفهومی با قابلیت اتخاذ تصمیم‌ برای سرویس های امنیتی مورد استفاده در مدیریت خانه های هوشمند

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
خانه های هوشمند
تصمیم گیری
سرویس های امنیتی
smart homes
decision
safety service

چکیده
تحقیق در مورد خانه های هوشمند (SH ها) طی سال های اخیر به خاطر تسهیلاتی که برای محیط زندگی ما به وجود می آورد، افزایش چشمگیری داشته است. عملکردهای SH ها همانطور که در مطالعات قبلی نیز ذکر شده است، به ویژه در بحث سرویس های امنیتی، به ندرت مورد بحث قرار می گیرد.

از این رو، این مطالعه یک روش مفهومی را با قابلیت تصمیم گیری برای سرویس های امنیتی مورد استفاده در مدیریت SH ها پیشنهاد می کند.

تمرکز این متن روی بررسی اطلاعات مفهومی و ارائه روشی منطقی برای شناسایی خطرات موجود در SH بوده و این امر قابلیت تصمیم گیری مناسب را برای ارائه سرویس های امنیتی قابل انعطاف فراهم می آورد. چارچوب SH بر اساس یک شبکه حسگر بی سیم است که از نقطه نظر مدیریت ساختمان تشریح می گردد.

این روش بر مبنای یکپارچه سازی اطلاعات مفهومی است که در این روش، یک تحلیل گر می تواند در مورد شناسایی خطرات و سرویس های امنیتی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. همچنین در مورد مفهوم علم مدیریت برای SH و اطلاعات ضمنی لازم برای مانیتورینگ مناسب آن بحث می کنیم، این بحث ها دربرگیرنده ویژگی های SH در یک محیط محاسباتی فراگیر بوده و یک مفهوم متکی به سرویس می باشد.

همچنین یک روش استدلال مبتنی بر قاعده را برای اتخاذ تصمیم از طریق روش های استدلالی و اطلاعات مفهومی پیشنهاد می کنیم. نمونه ای از این سیستم به منظور ارزیابی قابلیت پیاده سازی، پاسخ زمانی و قابلیت تعمیم این روش، ارائه می گردد. ارزیابی روش پیشنهادی نشان می دهد که این روش در شناسایی رویدادهای خطرناک روزمره کارآمدتر است. تصمیم های اتخاذ شده برای ارائه سرویس های امنیتی نیز از دقت کافی برخوردار هستند.

1-مقدمه

اخیراً، افزایش تعداد تجهیزات هوشمند مورد استفاده در منازل به منظور کمک به فعالیت های روزمره، افزایش پیدا کرده است. این کاربردهای هوشمند قادر هستند محیط خانه را به‌خوبی زیر نظر داشته و در نتیجه، راحتی، اطمینان و امنیت را بهبود دهند. یک خانه هوشمند (SH) این تجهیزات و بخش های مختلف آنها را (نظیر تجهیزات رادیویی، تجهیزات ویدئویی، تجهیزات روشنایی، تجهیزات کنترل هوای تهویه هوا و کنترل پوشش پنجره ها) از طریق مفهوم اینترنت اشیاء با هدف ارائه اتوماسیون تجهیزات، کنترل زمان و تبادل اطلاعات، با یکدیگر ارتباط می دهد.
با مانیتور کردن (رصد کردن) تغییرات محیط و فعالیت های ساکنین آن، یک سیستم کمکی در SH قادر است داده های حسگر را پردازش کرده، و نیازهای ساکنین را شناسایی نموده و اقدامات مناسب را برای کمک به فعالیت های روزمره انجام دهد…

ادامه مطلب و منبع – دانلود