دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله الگوریتم سنکرون سازی پایگاه داده، برای دستگاههای سیال

عنوان مقاله انگلیسی

A Database Synchronization Algorithm for Mobile Devices

عنوان ترجمه فارسی

ترجمه مقاله الگوریتم سنکرون سازی پایگاه داده، برای دستگاههای سیال

 

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله الگوریتم سنکرون سازی پایگاه داده، برای دستگاههای سیال


چکیده

در این مقاله، به بررسی یک  الگوریتم SAMD(الگوریتم های سنکرون سازی (همزمان سازی) بر مبنای خلاصه سازی اطلاعات پیام)به منظور تسهیل در فرایند سنکرون سازی بین پایگاه داده ی سمت سرور و پایگاه داده ی سیال،پرداخته شده است. این الگوریتم، تصاویری را در پایگاه داده ی سمت سرور ایجاد کرده، وپایگاه داده ی سیال، از جداول خلاصه سازی پیام برای مقایسه ی تصاویر استفاده کرده، تا سطر های مورد نیاز برای سنکرون سازی را انتخاب کند. اگر دو تصویر مقایسه شده متفاوت باشند، فرایند سنکرون  سازی بر اساس سیاست های سنکرون سازی سازی صورت می­گیرد. الگوریتم SAMD، نه ازتکنیک های وابسته به پایگاه داده های خاص استفاده می­کندو نه  تریگرها، پروسیجر ها و تایم استامپ ها را به کار می­گیرد. این الگوریتم فقط از توابع استاندارد SQL برای سنکرون سازی استفاده می­کند. لذا از آنجایی که الگوریتم SAMD مستقل از پایگاه داده می­باشد، می­توان آنرا با هر ترکیبی از پایگاه داده ی سمت سرور و پایگاه داده ی سیال استفاده کرد. این ویژگی به منظور ساخت سیستم های تجاری سیال کارآمد، از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که از آنجایی که در این محیط ها، دستگاههای سیال، پایگاه داده های سیال و همچنین RDBMS های متنوعی قرار دارد، محیط های تجاری سیال دارای مشخصه های ناهمگنی خواهد بود.

فهرست مطالب

1-مقدمه

2-دانش اولیه

4-پیاده سازی و ارزیابی

3-الگوریتم سنکرون سازی SAMD

5-نتیجه گیری

6-مراجع

جهت مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک نمایید.