دسته‌ها
سیستم ها - ترجمه مقالات مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

دانلود ترجمه مقاله بهبود سازی دقیق کارآمد مشکلات تخصیص افزونگی چند منظوره در سیستم های سری و موازی

مقاله بهبود سازی دقیق کارآمد مشکلات تخصیص افزونگی چند منظوره در سیستم های سری و موازی

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2017/03/Efficient-exact-optimization-of-multi-objective-redundancy-allocation-problems-in-series-parallel-systems-02-10-10c-www.20elm.ir-tarjome.png

ترجمه مقاله با عنوان درباره بهینه سازی مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های سری – موازی

نمونه متن ترجمه شده در زیر :

در این مقاله قصد داریم یک روش مبتنی بر تجزیه را به منظور حل دقیق مسئله ی تخصیص افزونگی چند هدفه برای سیستم های موازی –سری  ارائه دهیم. مسئله ی تخصیص افزونگی را میتوان یک شکلی از بهینه سازی قابلیت اطمینان   دانست که مورد توجه مطالعات زیادی قرار گرفته است. اغلب این مطالعات، مسئله ی تخصیص افزونگی را به عنوان یک مسئله ی تک هدفه در نظر گرفته اند که قابلیت اطمینان سیستم را بیشینه نموده و یا هزینه ی مربوط به محدودیت های خاصی را کمینه میسازد. مطالعات کمی نیز وجود دارند که مسئله ی تخصیص افزونگی را به عنوان یک مسئله ی بهینه سازی چند هدفه در نظر گرفته اند و متکی به روش های راه حل فرا هیروستیکی  بوده اند. اگرچه روش های فراهیروستیکی با محدودیت های زیادی روبرو هستند: این روش ها مسئله ی بهینه بودن را تضمین نکرده و مهم تر اینکه ممکن است همه ی نقاط پارتو بهینه  را تشخیص ندهند. در این مقاله ، مسئله ی تخصیص افزونگی را به عنوان یک مسئله ی چند هدفه –که یک مورد کاربردی رایج میباشد- در نظر میگیریم. از این رو مسئله ی اصلی را به چندین زیر مسئله ی چند هدفه تجزیه کرده و زیر مسائل را به صورت دقیق و کارآمد حل میکنیم و سپس به صورت سیستماتیک راه حل ها را ترکیب میکنیم. روش مبتنی بر تجزیه میتواند تمامی راه حل های پارتو بهینه را  برای مسئله ی تخصیص افزونگی ایجاد کند. نتایج آزمایشی نیز نشان داده است که این متد پیشنهادی،  نسبت به متد های هیروستیک دارای عملکرد بهتری بوده است.

واژگان کلیدی: مسئله ی تخصیص افزونگی، بهینه سازی چند هفه، تجزیه، سیستم های موازی-سری

توضیحات


عنوان انگلیسی مقاله: Efficient exactoptimizationofmulti-objectiveredundancyallocation problems inseries-parallelsystems
عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی دقیق مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های موازی-سری به صورت کارآمد
دسته: مهندسی سیستم ها
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 25
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
بخشی از مقاله انگلیسی :
Note that solutions 1, 2, and 3 are identical to 6, 7, and 8, respectively. The adaptive A -constraint could have avoided solving for the latter by checking for the former solutions, which is our proposed enhancement. To formalize this we first note that the problems corresponding to 1, 2, and 3 are relaxations of 6, 7, and 8, respectively, e.g., same objective function and A 23 r 366 o 451. Hence, solutions 1, 2, and 3 satisfy the f 3 r A 3 ¼ 366 and the f 3 r A 2 where A 2 is 411, 213, and 185, respectively. Therefore, before solving an instance of QUOTE , we scan through the previously solved problems formulations to identify the relaxations for the current instance. This is achieved by comparing the current instance’s bound vector with the bound vectors of the non-dominated solutions found thus far. For each relaxation, we test the corresponding solution for feasibility with respect to the current problem. If the solution is feasible, then it must also be optimal for the current instance since it solves the relaxation problem. While this approach eliminates unnecessary problem solutions, it creates additional overhead of scanning through the incumbent set of non-dominated solutions. Hence there is an efficiency trade-off
between solving fewer problems and repetitively checking for previous solutions

مقاله بهبود سازی دقیق کارآمد مشکلات تخصیص افزونگی چند منظوره در سیستم های سری و موازی