دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله توسعه‌ی یک مدل ارزیابی ریسک برای پروژه‌های PPP در چین: یک رویکرد ارزیابی مصنوعی فازی

عنوان مقاله انگلیسی
Developing a risk assessment model for PPP projects in China — A fuzzy synthetic evaluation approach
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله توسعه‌ی یک مدل ارزیابی ریسک برای پروژه‌های PPP در چین: یک رویکرد ارزیابی مصنوعی فازی

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله توسعه‌ی یک مدل ارزیابی ریسک برای پروژه‌های PPP در چین: یک رویکرد ارزیابی مصنوعی فازی

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP)
ارزیابی ریسک
مدیریت ریسک
ارزیابی مصنوعی فازی
مقاله درباره زیرساخت
مقاله درباره چین
Public–private partnerships (PPP)
Risk assessment
Risk management
Fuzzy synthetic evaluation

چکیده

پژوهش‌های قبلی که روی PPP کار می‌کردند نشان داده‌اند که به یک مدل ارزیابی هدفمند، قابل اعتماد و عملی مدل ریسک برای پروژه‌های PPP نیاز است تا بتوان به طور موفقیت آمیزی پروژه‌های PPP را پیاده سازی کرد.
با این حال، مطالعات پژوهش تجربی واقعی در این زمینه هنوز بسیار محدود هستند.

این مقاله گام دوم پژوهش بودجه گذاری شده را طی می کند که هدف آن توسعه‌ی مدل ارزیابی مصنوعی فازی برای ارزیابی سطح ریسک یک گروه ریسک بحرانی و خاص (CRG) و سطح ریسک کلی مربوط به پروژه‌های PPP در چین است.

در گام پژوهشی اولیه، سی و چهار فاکتور ریسک از طریق بررسی جامع شناسایی شده‌اند و همچنین در طول بررسی پرسشنامه‌ی دلفی دو دوری، 3 فاکتور ریسک جدید شناسایی شده‌اند. 17 مورد از بحرانی‌ترین فاکتورهای ریسک از طریق محاسبه‌ی مقادیر نرمال شده شناسایی شده‌اند.

ارتباط این 17 مورد ریسک بحرانی (CRF) نیز با تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و 6 CRG نیز تدوین شدند یعنی: 1) ریسک اقتصاد کلان؛ 2) ریسک ساخت و ساز و عملیات؛ 3) ریسک بلوغ دولت؛ 4) ریسک محیط بازار؛ 5) ریسک حیاتی اقتصادی؛ و 6) دخالت دولت. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در مرحله‌ی اول پژوهش، وزن‌دهی 17 عامل بحرانی ریسک (CRF) و 6 مورد CRG از طریق پرسشنامه‌ی دلفی دو دوری تعیین شدند. یک مجموعه قوانین استنتاج فازی مبتنی بر دانش نیز ایجاد شدند تا تابع عضویت را برای 17 مورد CRF و 6 تا CRG تعیین کنند.

یافته‌های پژوهشی تجربی نشان دادند که سطح ریسک کلی پروژه‌های بزرگراه PPP بین «ریسک متوسط» و «ریسک بالا» است. از این رو باید اینگونه تفسیر کرد که سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگراه PPP در چین ممکن است ریسکی باشد. در واقع، پاسخ دهندگان به نظرسنجی دلفی درک کرده‌اند که «دخالت دولت» حداکثر CRG است و «ریسک بلوغ دولت» دومین عامل است؛ در ادامه «ریسک حیات اقتصادی» در مرتبه‌ی سوم است و «ریسک محیط بازار» در مرتبه‌ی چهارم است و «ریسک عملیات و ساخت» در مرحله‌ی پنجم است و «ریسک اقتصاد کلان» در مرتبه‌‌ی آخر قرار دارد.

این یافته‌ها نشان دادند که دخالت و فساد دولت ممکن است موانع عمده‌ای برای موفقیت پروژه‌های بزرگراه PPP در چین باشند. این ها ممکن است به دلیل قوانین ناکافی و سیستم نظارتی و فرآیند تصمیم گیری عمومی ضعیف ایجاد شده‌ باشند. اگرچه ارزیابی‌های مصنوعی فازی در درجه‌ی اول برای پروژه‌های PPP توسعه یافتند و روش پژوهشی در نوع خاص پروژه‌ی PPP تکرار شد مانند پروژه‌های تصفیه‌ی آب و پروژه‌های بیمارستانی تا مدل مشابهی برای مقایسه‌های نوع داخلی فراهم کنند.
با انجام این کار فرصتی برای متخصصان فراهم شد تا به سطح ریسک انواع مختلف پروژه‌های PPP بر اساس شواهد هدفمند دست یابند و از قضاوت ذهنی به جای شواهد استفاده نکنند. مهم‌ترین CRG برای انواع مختلف پروژه‌های PPP ر می‌توان شناسایی کرد و اقدامات احتیاطی و درمانی باید در اسرع وقت گرفته شوند. چنین توسعه‌ای باعث می‌شود درک عمیق‌تری از مدیریت انواع مختلف پروژه‌های PPP فراهم آید.

 1-مقدمه

با رشد سریع توسعه‌ی اقتصادی چین، PPP به خوبی توسط دولت پذیرفته شده و انطباق پیدا کرده است تا از طریق تأمین مالی خصوصی از جمله حمل و نقل، آب، برق، مخابرات و پروژه‌های امکانات ورزشی، زیرساخت‌های عمومی تهیه شوند [1]. پروژه‌هایی مانند “Bird’s Nest” (استادیوم ملی، پکن) و خط 4 متروی پکن (BJL4) دو نمونه از پروژه‌های PPP مشهور در چین هستند. با این وجود زمانیکه این روند رشد را با کشورهای توسعه یافته مقایسه می‌کنیم، رشد PPP در چین هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. برخی از پروژه های با تأمین مالی خصوصی ناموفق گزارش شده اند…


ادامه مطلب