دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ایِ تکنیک‌های تشخیص یال مشترک در زمینه استخراج شئ اس.كي. كَتيار پي وي. آروم

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Comparative analysis of common edge detection techniques in context of object extraction
عنوان فارسی ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ایِ تکنیک‌های تشخیص یال مشترک در زمینه استخراج شئ اس.كي. كَتيار پي وي. آروم
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ایِ تکنیک‌های تشخیص یال مشترک در زمینه استخراج شئ اس.كي. كَتيار پي وي. آروم:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ایِ تکنیک‌های تشخیص یال مشترک در زمینه استخراج شئ اس.كي. كَتيار پي وي. آروم

چکیده

مرزهاي تشخيص یال‌ها يك مشکل اساسی در پردازش تصویر و بویژه در استخراج ویژگی خودکار بشمار می‌آید. در این مقاله، یک مطالعه مقایسه ای تکنیک‌های مختلف تشخیص یال و تجزیه و تحلیل منطقي این الگوریتم‌ها در زمینه استخراج شئ با توجه به تصاویر ارسالي از سوي ماهواره سنجش از راه دور (IRS) هندوستان (به كمك سنسورهاي LISS-III، LISS-IV و Cartosat -I) و همچنین گوگل ارث ارائه شده است. مقایسه بین الگوریتم‌های تشخیص یال رایج مانند سوبل، کنی، پرویت، رابرتز، لاپلاس و عبور از صفر انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داده‌اند که الگوریتم کنی با توجه به این واقعیت که نتیجه آن تعداد کمتر یال نادرست است به عنوان مناسب‌ترین الگوريتم براي استخراج شئ در بيشتر زمینه‌ها محسوب می‌شود، در حالی که سوبل همچنین یک گزینه خوب با زمان کمتر و پیچیدگی فضای است. تجزیه و تحلیل عاقلانه کران الگوریتم نیز برای يافتن تناسب کران (باند) برای استخراج ویژگی‌های مختلف و مشاهده شده است که ویژگی‌های خطی مانند جاده‌ها، خطوط راه آهن و غیره می‌توانند بطرز كارآمدتري با استفاده از طول موج مادون قرمز محدوده تصاویر، شناسايي شوند.

1-مقدمه

تشخيص یال یک مشکل اساسی قابل توجه در استخراج شئ می‌باشد، همانگونه كه داده‌های تصویر را کاهش و تشخیص شئ را تسهیل می‌کند [8] [9]. یال‌ها، مرزهای شئ را شناسایی و از طریق تغییرات ناگهانی در سطح خاکستری بالاي یک آستانه خاص شناسایی كشف می‌شوند. عملگرهاي حساس به تغییر در سطح خاکستری می‌توانند به عنوان آشکارسازهای یال استفاده شوند. تحقيقات نشان می‌دهند كه بخش بزرگي از تکنیک‌های تشخیص یال می‌توانند بطور کلی به سه گروه تقسيم بندي شوند، یعنی بر اساس شیب، قالب و مورفولوژی…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره كشف یال,
مقاله درباره تصاویر سنجش از دور,
مقاله درباره استخراج شئ,
مقاله درباره کنی,
مقاله درباره سوبل,
مقاله درباره عبور از صفر پرویت و آشکارسازهای یال لاپلاس,

Edge Detection
Remote sensing images
object extraction
Canny
Sobel

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =