دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان

ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Named Data Networking of Things
عنوان فارسی ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء
ترجمه مقاله شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)

چکیده

اینترنت اشیاء (IoT) دیدگاهی برای اتصال متقابل بین تمامی اشیای جهان – از وسایل نقلیه گرفته تا میزان برنامه غذایی، خانه های هوشمند و شبکه های الکتریکی – توسط مجموعه ای از فناوری های شبکه می باشد. تحقق این دیدگاه با استفاده از یک الگوی ارتباطیِ هاست – به – هاست، همچون الگوی پروتکل اینترنت (IP)، در محیط متشکل از دستگاه های بسیار ناهمگون و مقید که بطور متناوب به یک یا چند شبکه متصل می شود و در آنها اغلب از چندین واسط استفاده می شود و ارتباط با رویه های امنیتی گوناگونی برقرار می شود و نیز نیازمند قابلیت ارتباط بصورت محلی و جهانی است، امری چالش برانگیز می باشد.

استفاده از پروتکل IP و سایر پروتکل های مشابه، به عنوان گلوگاهی (narrow waist) برای توانایی کار همزمان، برای اینترنت اشیا نیازمند مدیریت تبادل داده و امنیت به صورتی است که نسبت به مفاهیم کاربردی بسیار متعامد باشد، ضمن اینکه نیاز به کاهش استفاده از منبع نیز می باشد. این مقاله به این موضوع می پردازد که شبکه داده نامگذاری شده (NDN) – یک معماری پیشنهادی برای اینترنت آینده – چطور دلایل ریشه ایِ این چالش ها را عنوان می کند و چطور می تواند به چشم اندازی امن تر، ساده تر و خلاقانه تر از اینترنت اشیا دست یابد.

مدل ارتباطی داده محورِ NDN، شبکه و مفاهیم اپلیکیشن را با هم تطبیق می دهد تا برنامه سازان را قادر سازد تا با “اشیاء” و داده های آنها کار کنند، و شبکه های IoT به سادگی بکارگیری و پیکربندی شوند. جهت مستند ساختن بررسی های پیشرفته مان، مثالی از طراحی مداوم و کارِ پیاده سازی در IoT در شبکه های NDN ارائه می کنیم و این معماری را با پروتکل ها و چهارچوب های معروفِ موجود مقایسه می کنیم. نهایتاً، دربارۀ زمینه های کوتاه مدت و بلند مدت برای بکاریگری NDN جهت تحقق اینترنت اشیاء بحث خواهیم کرد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره اینترنت اشیا
مقاله درباره شبکه داده نامگذاری شده,
مقاله درباره IoT
مقاله درباره NDN
Intertet of things

Named Data Networking
IoT
NDN

1-مقدمه

مفهوم اینترنت اشیا (IoT) درحالت کلی، اتصال بین همه نوع اشیاء را بواسطۀ تکثیر دستگاههای کوچک و قابل خریداری و توکار، جهت پردازش، حسگری، فعالسازی و ارتباط بی سیم مطرح می کند. تحقق کلیِ این مفهوم، از مقیاسِ دستگاه ها و اشیای داده مورد استفاده در اینترنت کنونی ازنظرِ بزرگی، فراتر است. معرفی IoT به بازار مصرف با دو چالش اساسی و اغلب درهم آمیخته روبروست…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ایِ تکنیک‌های تشخیص یال مشترک در زمینه استخراج شئ اس.كي. كَتيار پي وي. آروم

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Comparative analysis of common edge detection techniques in context of object extraction
عنوان فارسی ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ایِ تکنیک‌های تشخیص یال مشترک در زمینه استخراج شئ اس.كي. كَتيار پي وي. آروم
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ایِ تکنیک‌های تشخیص یال مشترک در زمینه استخراج شئ اس.كي. كَتيار پي وي. آروم:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ایِ تکنیک‌های تشخیص یال مشترک در زمینه استخراج شئ اس.كي. كَتيار پي وي. آروم

چکیده

مرزهاي تشخيص یال‌ها يك مشکل اساسی در پردازش تصویر و بویژه در استخراج ویژگی خودکار بشمار می‌آید. در این مقاله، یک مطالعه مقایسه ای تکنیک‌های مختلف تشخیص یال و تجزیه و تحلیل منطقي این الگوریتم‌ها در زمینه استخراج شئ با توجه به تصاویر ارسالي از سوي ماهواره سنجش از راه دور (IRS) هندوستان (به كمك سنسورهاي LISS-III، LISS-IV و Cartosat -I) و همچنین گوگل ارث ارائه شده است. مقایسه بین الگوریتم‌های تشخیص یال رایج مانند سوبل، کنی، پرویت، رابرتز، لاپلاس و عبور از صفر انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داده‌اند که الگوریتم کنی با توجه به این واقعیت که نتیجه آن تعداد کمتر یال نادرست است به عنوان مناسب‌ترین الگوريتم براي استخراج شئ در بيشتر زمینه‌ها محسوب می‌شود، در حالی که سوبل همچنین یک گزینه خوب با زمان کمتر و پیچیدگی فضای است. تجزیه و تحلیل عاقلانه کران الگوریتم نیز برای يافتن تناسب کران (باند) برای استخراج ویژگی‌های مختلف و مشاهده شده است که ویژگی‌های خطی مانند جاده‌ها، خطوط راه آهن و غیره می‌توانند بطرز كارآمدتري با استفاده از طول موج مادون قرمز محدوده تصاویر، شناسايي شوند.

1-مقدمه

تشخيص یال یک مشکل اساسی قابل توجه در استخراج شئ می‌باشد، همانگونه كه داده‌های تصویر را کاهش و تشخیص شئ را تسهیل می‌کند [8] [9]. یال‌ها، مرزهای شئ را شناسایی و از طریق تغییرات ناگهانی در سطح خاکستری بالاي یک آستانه خاص شناسایی كشف می‌شوند. عملگرهاي حساس به تغییر در سطح خاکستری می‌توانند به عنوان آشکارسازهای یال استفاده شوند. تحقيقات نشان می‌دهند كه بخش بزرگي از تکنیک‌های تشخیص یال می‌توانند بطور کلی به سه گروه تقسيم بندي شوند، یعنی بر اساس شیب، قالب و مورفولوژی…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره كشف یال,
مقاله درباره تصاویر سنجش از دور,
مقاله درباره استخراج شئ,
مقاله درباره کنی,
مقاله درباره سوبل,
مقاله درباره عبور از صفر پرویت و آشکارسازهای یال لاپلاس,

Edge Detection
Remote sensing images
object extraction
Canny
Sobel
دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه

عنوان مقاله انگلیسی رایگان A Differential Evolution Approach for Classification of Multiple Sclerosis Lesions
عنوان فارسی ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه
ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه

چکیده

مساله استخراج خودکار دانشی نوین و مطلوب از مقدار زیادی داده زمانی که تشخیص الگو با استفاده از روش های کلاسیک احتمالاتی مشکل باشد، معمولاً به صورت ابتکاری انجام می شود. در این مقاله یک روش تکاملی، بر مبنای تفاضل تکاملی، پیشنهاد شده است، که قابلیت شناسایی خودکار یک مجموعه جامع از دستورات رده بندی به صورت اگر…آنگاه بر مبنای پایگاه داده ضایعات بالقوه فلج چندگانه را دارد. علاوه بر این، این ابزار همچنین خواص متمایز کننده پایگاه داده را در رده بندی نمونه ها مشخص می کند. بنابراین، این ابزار تکاملی یک سیستم مبنای تصمیم مؤثر برای تصمیمات کلینیکی فراهم می آورد، که می تواند به عنوان یک ابزار مفید متخصصان پزشکی را در کسب بینشی برای تعیین دلایل مربوط به ارزیابی ناهنجاری های مربوط به جراحات یاری دهد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره فلج چندگانه,
مقاله درباره رده بندی,
مقاله درباره استخراج دانش,
مقاله درباره دستورات اگر…آنگاه,
مقاله درباره تفاضل تکاملی,
Multiple Sclerosis
classification
knowledge extraction
IF…THEN rules
Differential Evolution

1-مقدمه

فلج چندگانه (MS) یک بیماری طولانی مدت و ناتوان کننده مربوط به سیستم اعصاب مرکزی می باشد که جریان اطلاعات را در داخل مغز و بین مغز و بدن مختل می کند (1). این امر منجر به ایجاد چندین نشانه و علائم می شود، که شامل موارد فیزیکی، روحی و در بعضی حالات مشکلات روانی می شود. برخی از این علائم شاید دید دوگانه، نابینایی یک چشم، ضعف عضلات، مشکلات حسی و هماهنگی باشد. MS متداول ترین اختلالی است که سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله کامپیوتر - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله طراحی یک سامانه‌ی نظارتی برای تشخیص پول شویی و تأمین مالی تروریسم

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Design of a monitor for detecting money laundering and terrorist financing
عنوان فارسی ترجمه مقاله طراحی یک سامانه‌ی نظارتی برای تشخیص پول شویی و تأمین مالی تروریسم
ترجمه مقاله طراحی یک سامانه‌ی نظارتی برای تشخیص پول شویی و تأمین مالی تروریسم:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
  عنوان فارسی ترجمه مقاله طراحی یک سامانه‌ی نظارتی برای تشخیص پول شویی و تأمین مالی تروریسم

چکیده

پول شویی را می توان مسئله ای نگران کننده­ در سطح جهانی دانست که در سطوح مختلفی همه کشورها را تحت تأثیر خود قرار می­ دهد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها با انجام این نوع فعالیت ها در خارج از کشور خود و دریافت پول از طریق فرآیند پول شویی از آن بهره مند شوند، این فعالیت به یک فعالیت جنائی مورد توجه مبدل گشته است.

مجرمینی که به یک کشور وارد می شوند اقدام به ایجاد شبکه هایی جنایی نموده و در نهایت فعالیت های خود را در آنجا انجام می دهند. اغلب مؤسسات مالی اقدام به پیاده سازی راهکارهای مبارزه با پول شوئی (AML) نموده اند تا با جعل سرمایه گذاری مقابله نمایند.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
مقاله درباره سیستم مبارزه با پول شویی
مقاله درباره نظارت و تشخیص پول شوئی
مقاله درباره نظارت بر تشخیص سیکل
Anti Money Laundering system
Money laundering monitoring and detecting
Cycle detection monitoring

مبانی کلیدی یک سیستم مبارزه با پول شویی برای هر مؤسسه مالی، در سطح زیادی وابسته به یک سیستم نظارتی کارآمد می باشد. هدف اصلی سیستم نظارت بر تراکنش های مبارزه با پول شوئی این بوده که بتوان رفتارهای مشکوک و احتمالی که در تراکنش های قانونی رخ می دهند را تشخیص داد.

در این مقاله به ارائه‌ چارچوبی نظارتی پرداخته خواهد شد که در آن، از تکنیک های مختلفی برای بهبود قابلیت های نظارتی استفاده می شود. این چارچوب، وابسته به روش نظارت مبتنی بر قاعده، نظارت تشخیص رفتار، نظارت خوشه و نظارت مبتنی بر تحلیل لینک می باشد. این فرآیند تشخیصی بر مبنای اتومات متناهی قطعی پول شوئی بوده که تشخیص پول شوئی به وسیله عبارت های منظم صورت می گیرد.

1-مقدمه

از پول شویی برای مخفی سازی فعالیت های جنایی استفاده می شود. این جرائم، شامل قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی غیر قانونی، فعالیت های تروریستی و هر نوع جرم غیر قانونی دیگر می باشد [1]. پول شویی را می توان به عنوان فعالیت های غیر قانونی در نظر گرفت که به وسیله آن، مجرمین و تروریست ها می توانند ریشه فعالیت های غیر قانونی و مالکیت غیر قانونی دارائی های خود را که نتیجه فعالیت های جنایی می باشند مخفی سازند. چنین فرآیندی بدین معنا بوده که “پول کثیف” وارد یک چرخه” پول سالم” شده و البته ریشه جنایی این پول ها مخفی شده و ردیابی آن به امری مشکل مبدل می شود…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله تست اپلیکیشن وب: مروری سیستماتیک بر ادبیات تحقیق

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Web application testing: A systematic literature review
عنوان فارسی ترجمه مقاله تست اپلیکیشن وب: مروری سیستماتیک بر ادبیات تحقیق
ترجمه مقاله تست اپلیکیشن وب: مروری سیستماتیک بر ادبیات تحقیق:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله تست اپلیکیشن وب: مروری سیستماتیک بر ادبیات تحقیق

چکیده

مفاد: وب تاثیر شگرفی بر تمام جنبه های جامعه ی ما داشته است. همانطور که جامعه بیشتر و بیشتر بر وب تکیه می کند، قابلیت اطمینان اپلیکیشن های وب نیز بصورت فزاینده ای مهمتر می شود.

برای بالا بردن قابلیت اطمینان این اپلیکیشن ها، بالغ بر ده سال است که محققان روش های متفاوتی را برای تست اپلیکیشن های نرم افزاری مبتنی بر وب ارائه کرده اند. ادبیات تحقیق ما، 193 مطالعه ی مرتبط را در حوزه ی تست اپلیکیشن های وب که بین سال های 2000 تا 2013 است را بررسی می کند.

هدف: همانطور که این حوزه ی تحقیق رشد می کند و تعداد مقالات مرتبط با آن زیاد می شود، شناسایی، آنالیز و طبقه بندی تحقیقات انتشار یافته و ارائه ی یک دید کلی از روندها و شواهد تجربی در این زمینه خاص، دارای اهمیت است.

روش ها: ما به شیوه ی سیستماتیک، مروری (systematic literature review (SLR)) بر بدنه ی موضوع مرتبط با تستِ کاربردیِ اپلیکیشن های وب خواهیم داشت.

این SLR ادامه و تکمیل کننده مطالعه ی نگاشت سیستماتیک (systematic mapping (SM)) است که اخیرا در این حوزه صورت گرفته است.

به عنوان قسمتی از این مطالعه، ما به ارائه ی سه مجموعه از سوالات تحقیق، تعیین معیارهای انتخاب و اخراج، و ترکیب شواهد تجربی در این حوزه خواهیم پرداخت.

نتایج: مطالعات صورت گرفته شامل 95 مجموعه مقاله (برگرفته از 193 بازیابی شده) منتشر شده در حوزه ی تست اپلیکیشن وب در سال های 2000 تا 2013 است.

داده های استخراج شده در مطالعه ی SLR از طریق مخازن آنلاین عمومی، قابل دسترس هستند.

برخی از نتایج به این صورت هستند: 1- لیست تست ابزار در این ناحیه و قابلیت های آن ها 2- انواع مدل های تست و مدل های خطای پیشنهادی در این دامنه (domain) 3- روش مطالعات تجربی در این ناحیه طراحی و گزارش شده است، و 4- وضعیت شواهد تجربی و وابستگی صنعتی.

نتیجه گیری: ما در مورد روندهای درحال ظهور در تست اپلیکیشن وب بحث کردیم. همچنین مفاهیم برای محققان و پژوهشگران در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج SLR ما می تواند به محققان برای دستیابی یه یک دید کلی از روش های موجود در تست اپلیکیشن وب، مدل های خطا، ابزارها، متریک ها و شواهد تجربی کمک کند و متعاقبا حوزه هایی را که نیاز به توجه بیشتری از سوی جامعه ی محققین دارد را شناسایی کند.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره تست اپلیکیشن وب
مقاله درباره کاربرد وب
مقاله درباره مروری سیستماتیک

Systematic literature review
Web application
Testing

1-مقدمه

وب تاثیر قابل توجهی بر روی تمام جنبه های جامعه از بیزینس، تحصیلات، دولت، بخش های تفریحی، صنعت گرفته تا زندگی های شخصی، دارد.

مزیت اصلی اتخاذ وب برای توسعه ی محصولات نرم افزاری شامل 1- بدون هزینه ی نصب 2- ارتقاء و بهبود اتوماتیک با ویژگی های جدید برای تمام کاربران، 3- دسترسی سراسری (universal access) به تمام ماشین های متصل شده به اینترنت، و 4- مستقل بودن از سیستم عامل مشتری ها…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله یک تکنیک محاسباتی هوشمند برای تشخیص موثر بیمارهای دیابتی با استفاده از آنالیز اجزای اصلی (PCA) و روش درخت تصمیم گیری SLIQ فازی بهبود یافته

عنوان مقاله انگلیسی رایگان A computational intelligence technique for the effective diagnosis of diabetic patients using principal component analysis (PCA) and modified fuzzy SLIQ decision tree approach
عنوان فارسی ترجمه مقاله یک تکنیک محاسباتی هوشمند برای تشخیص موثر بیمارهای دیابتی با استفاده از آنالیز اجزای اصلی (PCA) و روش درخت تصمیم گیری SLIQ فازی بهبود یافته
ترجمه مقاله یک تکنیک محاسباتی هوشمند برای تشخیص موثر بیمارهای دیابتی با استفاده از آنالیز اجزای اصلی (PCA) و روش درخت تصمیم گیری SLIQ فازی بهبود یافته:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله یک تکنیک محاسباتی هوشمند برای تشخیص موثر بیمارهای دیابتی با استفاده از آنالیز اجزای اصلی (PCA) و روش درخت تصمیم گیری SLIQ فازی بهبود یافته

 

چکیده

سیستم های استنتاجی دانش برای شناسایی الگوهای مخفی و منطقی در داده های بزرگ ساخته شده اند.

درخت های تصمیم نقش حیاتی ای را در کشف دانش ایفا می کنند، اما الگوریتم های درخت تصمیم کریسپ با مرزهای تصمیم تیز مشکل دارند که احتمالا نمی تواند به تمام سیستم های استنتاج دانش بسط داده شود.

یک الگوریتم درخت تصمیم فازی بر این مشکل فائق می آید. درخت های تصمیم فازی از طریق فازی سازیِ مرزهای تصمیم و بدون دخالت مقادیر مشخصه پیاده سازی می شوند. کاهش داده نیز نقش اساسی ای را در بسیاری از مشکلات طبقه بندی بازی می کند.

در این مقاله، یک روش با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و الگوریتم درخت تصمیم SLIQ فازی مبتنی بر شاخص Gini بهبود‌یافته، ارائه می شود. PCA برای کاهش ابعاد و بهبود الگوریتم درخت تصمیم SLIQ فازی مبتنی بر شاخص Gini، استفاده شد تا قواعد تصمیم ایجاد شوند. در نهایت، از طریق مجموعه داده PID، این روش توسط شبیه سازی در MATLAB مورد بررسی قرار گرفت.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره تکنیک محاسباتی هوشمند
مقاله درباره درخت تصمیم فازی
مقاله درباره فازیسازی
مقاله درباره سیستم های استنتاج دانش
مقاله درباره شاخص Gini
مقاله درباره SLIQ

Computational intelligence technique
Fuzzy decision tree
Fuzzification
Knowledge inference

 

1-مقدمه

دیابت، خطر خیره کننده در این قرن است که در تمام دنیا بیشترین اهمیت را دارد. دیابت مشکلات سلامتی بغرنجی مانند دیابت کاردیومیوپاتی، میوپاتی، نوروپاتی، رتینوپاتی، نفروپاتی و دیگر مشکلاتی که وضعیت زندگی اجتماعی و مالی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، دارد [1].

نوع یک و نوع دو، به خوبی شناخته شده هتسند و بیشترین نوع های دیابتی هستند که رخ می دهند. نوع 1/ دیابت نوجوانی به دلیل سیستم ایمنی بدن رخ می دهد. دیابت قندی رایج ترین نووع دیابت است که به دلیل استفاده ناموثر توسط سلول های بدن یا پنهان شدن انسولین ناموثر از پانکراس اتفاق می افتد…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله معماری سیستم پیشنهاد‌ دهنده برای مدیریت شبکه های تلکام پیشگویانه

عنوان مقاله انگلیسی رایگان A Recommender System Architecture for Predictive Telecom Network Management
عنوان فارسی ترجمه مقاله معماری سیستم پیشنهاد‌ دهنده برای مدیریت شبکه های تلکام پیشگویانه
ترجمه مقاله معماری سیستم پیشنهاد‌ دهنده برای مدیریت شبکه های تلکام پیشگویانه:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله معماری سیستم پیشنهاد‌ دهنده برای مدیریت شبکه های تلکام پیشگویانه

 

چکیده ترجمه مقاله معماری سیستم پیشنهاد‌ دهنده برای مدیریت شبکه های تلکام پیشگویانه

شبکه های تلکام یا مخابراتی کنونی میزان زیادی داده های نظارتی متشکل از مشاهده خطاهای شبکه، ساختاربندی، حسابداری و عملکرد و امنیت تولید می کنند.

با توجه به درجه ی پیچیدگی شبکه همراه با محدودیت های خاص (حقوقی، نظارتی و افزایش مقیاس مدیریتی در شبکه های ناهمگون) رویکردهای مدیریت واکنشی سنتی فراتر از قابلیت های خود مورد استفاده قرار گرفته اند. یک الگوی جدید مدیریت شبکه نیاز است که رویکرد پیشگیرانه را به جای رویکرد واکنشی برای مدیریت شبکه به کار گیرد.

این اثر طرح و مشخصات E-stream را ارائه می دهد که راه حل مبتنی بر پیشنهاد برای مدیریت شبکه های خودکار است. معماری E-stream نشان می دهد که چالش هایی برای اعمال نفوذ حجم وسیعی از داده های مدیریت وجود دارد تا بتوان عملیات اصلاحی پیشگیرانه را به کار گرفت.

چنین چالش های طراحی را می توان با اجزای E-stream کاهش داد که یک سیستم عملکردی تولید شود.

رویکرد E-stream با  انتزاع اطلاعات آثار آغاز می شوند و دنباله  وقایع مربوط برای حوادث جالب در شبکه استخراج می شوند.

پس از مشاهده ی دنباله  رویداد در جریان داده های ورودی، اقدامات خاص و مناسب انتخاب شده، رتبه بندی شده و پیشنهاد می شوند تا در حوادث پیش بینی پیش دستی صورت گیرد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره شبکه های تلکام
مقاله درباره مدیریت پیشگویانه
مقاله درباره معماری سیستم

Telecom Network
Predictive Management
System Architecture

1-مقدمه

اثر ترکیبی افزایش تعداد کاربران و دستگاه های ارتباطی و تقاضا برای کیفیت و تنوع خدمات و پشتیبانی از سیار بودن و تمایل برای ارتباط اجتماعی باعث رشد بی سابقه و نمایی در داده های مدیریت شبکه های تلکام شده اند. با رشد کاربران و دستگاه ها در سال 2020 تعداد کل دستگاه های متصل به 50 میلیارد خواهد رسید [1]. در نتیجه تعداد عناصر شبکه (NE) ها که باید مدیریت شوند به طور قابل توجهی افزایش می یابند…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله کامپیوتر - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله گسترش سناریوی محاسبات داوطلبانه: روش جدیدی برای استفاده از برنامه های موازی در محاسبات داوطلبانه

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Expanding the volunteer computing scenario: A novel approach to use parallel applications on volunteer computing
عنوان فارسی ترجمه مقاله گسترش سناریوی محاسبات داوطلبانه: روش جدیدی برای استفاده از برنامه های موازی در محاسبات داوطلبانه
ترجمه مقاله گسترش سناریوی محاسبات داوطلبانه: روش جدیدی برای استفاده از برنامه های موازی در محاسبات داوطلبانه:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله گسترش سناریوی محاسبات داوطلبانه: روش جدیدی برای استفاده از برنامه های موازی در محاسبات داوطلبانه

 

چکیده

امروزه، محاسبات با کارایی بالا به لطف پلت فرم های مختلف مانند خوشه بندی، شبکه، و محیط های محاسبات داوطلبانه بهبود یافته است.

محاسبات داوطلبانه یک نوع از نمونه محاسبات توزیع شده است که در آن تعداد زیادی از رایانه ها، داوطلبانه توسط اعضای عمومی، برای اجرای پروژه های علمی، محاسبات را ارائه می دهند و منابع را ذخیره می کنند.

در حال حاضر، محاسبات داوطلبانه برای محاسبات با توان بالا استفاده می شود، اما برای برنامه های کاربردی موازی بر اساس MPI به دلیل مشکل در برقراری ارتباط در میان جفت های محاسباتی استفاده نمی شود.

همان گونه که Sarmenta و Hirano  (1999) [2] گفتند، چندین مسئله مربوط به پژوهش در پلت فرم های محاسبات داوطلبانه وجود دارد که حل شده است، یکی از آنها “اجرای انواع دیگر از برنامه ها” می باشد.

در واقع، گروهBOINC  (پلت فرم توسعه محاسبات داوطلبانه معروف) درخواست “پشتیبانی مشابهMPI-“را برای محاسبات داوطلبانه به عنوان یکی از موضوعات داغ خود را داده است.

این مقاله یک فرمت از قابلیت های معمول محاسبات داوطلبانه و سیستم های شبکه دسکتاپ با مجوز اجرای برنامه های موازی، بر اساس MPI، در این نوع از پلت فرم ها را ارائه داده است.

هدف از این مقاله توصیف یک روش برای تبدیل و انطباق برنامه های کاربردی MPI به منظور اجازه دادن به اجرای این نوع از برنامه های کاربردی در پلت فرم های محاسبات داوطلبانه و شبکه های دسکتاپ می باشد.

روش پیشنهادی نیاز به نصب MPI در سمت مشتری ندارد، و در آن نرم افزار نگه داشته می شود تا کاملا سبک وزن برروی سیستم مشتری نصب شود.

این مقاله نمونه ساخته شده را توصیف می کند، و همچنین ارزیابی های ساخته شده از این نمونه، را به منظور آزمون عملی بودن ایده مطرح شده در این مقاله، با نتایج امیدوار کننده، نشان می دهد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره محاسبات داوطلبانه
مقاله درباره برنامه های موازی
مقاله درباره MPI
مقاله درباره ابر رایانه ها
مقاله درباره خوشه بندی

Volunteer computing
High throughput computing
High performance computing
Parallel application

1-مقدمه

امروزه، محاسبات با کارایی بالا را می توان در پلت فرم های مختلف پیدا کرد: ابر رایانه ها، خوشه بندی ها، شبکه ها، ابرها، محیط های محاسبات داوطلبانه، و شبکه های دسکتاپ. محاسبات داوطلبانه و شبکه های دسکتاپ گزینه های جالب توجه برای محاسبات با کارایی بالا با توجه به مقدار زیادی از منابع داوطلبانه موجود در جهان می باشند. محاسبات داوطلبانه [1] یک نوع از نمونه محاسبات توزیع شده است، که در آن تعداد زیادی از رایانه ها، داوطلبانه توسط اعضای عمومی، برای اجرای پروژه های علمی، محاسبات را ارائه می دهند و منابع را ذخیره می کنند…

دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله کامپیوتر - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Vehicle mobility driven by traditional drivers versus connected drivers
عنوان فارسی ترجمه مقاله روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط
ترجمه مقاله روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی ترجمه مقاله روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط

 

چکیده

تحرک وسایل نقلیه سنتی محدود به عادات راننده و مسیر دید می باشد.

وسایل نقلیه جدید در حال ظهور دارای ارتباط، توانایی رد و بدل اطلاعات با دیگر وسال نقلیه نزدیک خود را دارند، که بدون شک تاثیرات مثبتی را در الگوی تحرک خودرو ها به ارمغان می آورد.

در این مقاله، ما قصد مدل سازی و تجزیه و تحلیل الگوهای تحرکی، به ترتیب توسط روش سنتی رانندگی و رانندگی به روش دارای ارتباط را داریم.

ما شبیه سازی های گسترده ای را برای کشف تفاوت آماری بین دو الگوی تحرک و دلایل اساسی، از طریق مقایسه مجموعه دادهایی ردیابی واقعی وسایل نقلیه را انجام دادیم.

نتایج، رفتار کاملا متنوع در جنبه های مربوطه نظیر: درجه توزیع، ضریب خوشه بندی، مکان شناسی کوتاه ترین مسیر، ضریب مکان شناسی، و تراکم وسایل نقلیه را نشان می دهد و همچنین ما وسایل نقلیه دارای ارتباط را که دارای توزیع خوب و کمکی برای رهایی از وضعیت تراکم ترافیکی هستند را پیدا می کنیم.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره رانندگی به روش دارای ارتباط
مقاله درباره رانندگی سنتی
مقاله درباره الگوی حرکت
مقاله درباره شبیه سازی

Connected vehicles
Mobility pattern
Topological structure
Degree distribution

1-مقدمه

مدل تحرک، تعیین موقعیت نودهای سرتاسر توپولوژی در هر زمان، که به خود دارای تمایل اتصال به صورت مستقیم هستند، و همچنین هدایت رانندگان در مسیر برای ارائه ایمنی و آسایش، می باشد.

مدل های تحرک به چندین عامل نظیر: انتخاب مسیر راننده، کاهش سرعت و شتاب بدون اشکال، الگوهای رانندگی انسان، عمل سبقت و مواردی از این دست وابسته است. یک مدل تحرک خوب باید از تمام لحاظ بررسی شبکه سیار و طرح امکانات سیار را پشتیبانی کند.

ارائه کارآمد تحرک وسایل نقلیه نیازمند تجزیه و تحلیل نمونه واقعی با توجه به معیارهای آماری وابسته به فضا و زمان می باشد. بنابراین، یک مدل تحرک دقیق، جزء ضروری جهت ارزیابی کارایی مربوط به شبکه است…

دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Fuzzy data mining and management of interpretable and subjective information
عنوان فارسی ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری
ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری

 

چکیـده

نظریه مجموعه های فازی سهم بسزایی در داده کاوی منجر به فازی دارد. این امکان مدیریت اطلاعات ذهنی و تفسیری را هم در ورودی و هم خروجی فرآیند داده کاوی فراهم می سازد.

در این مقاله، ما در رابطه با مفهوم تفسیرپذیری در   فازی بحث می کنیم و مراجعی برای مدیریت احساسات به عنوان گونه ای خاص از اطلاعات ذهنی ارائه می دهیم.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره داده کاوی فازی
مقاله درباره سیستم های تفسیری
مقاله درباره اطلاعات ذهنی
مقاله درباره احساسات
Fuzzy data mining
Interpretable systems
Subjective information
Emotions

1-مقدمه

نظریه مجموعه های فازی از پنجاه سال پیش که توسط لطفی زاده معرفی شد، در بسیاری از حوزه ها مثمرثمر بوده­است. داده کاوی یکی از حوزه های مهم کاربردی است که در سال های 1990 به عنوان گامی ویژه در کشف دانش از پایگاه های داده (KDD) معرفی شد: “مؤلفه های داده کاوی KDD در حال حاضر تا حد زیادی بر تکنیک های شناخته شده از یادگیری ماشین، تشخیص الگو، و آمار و احتمالات جهت یافتن الگوها از داده ها در مرحله داده کاوی فرآیند KDD استوار است” [1]. کمی پس از ظهور داده کاوی، چندین پژوهش، استفاده از نظریه مجموعه های فازی را در این حوزه پیشنهاد نمودند…