دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Fuzzy data mining and management of interpretable and subjective information
عنوان فارسی ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری
ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
ترجمه مقاله داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری

 

چکیـده

نظریه مجموعه های فازی سهم بسزایی در داده کاوی منجر به فازی دارد. این امکان مدیریت اطلاعات ذهنی و تفسیری را هم در ورودی و هم خروجی فرآیند داده کاوی فراهم می سازد.

در این مقاله، ما در رابطه با مفهوم تفسیرپذیری در   فازی بحث می کنیم و مراجعی برای مدیریت احساسات به عنوان گونه ای خاص از اطلاعات ذهنی ارائه می دهیم.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره داده کاوی فازی
مقاله درباره سیستم های تفسیری
مقاله درباره اطلاعات ذهنی
مقاله درباره احساسات
Fuzzy data mining
Interpretable systems
Subjective information
Emotions

1-مقدمه

نظریه مجموعه های فازی از پنجاه سال پیش که توسط لطفی زاده معرفی شد، در بسیاری از حوزه ها مثمرثمر بوده­است. داده کاوی یکی از حوزه های مهم کاربردی است که در سال های 1990 به عنوان گامی ویژه در کشف دانش از پایگاه های داده (KDD) معرفی شد: “مؤلفه های داده کاوی KDD در حال حاضر تا حد زیادی بر تکنیک های شناخته شده از یادگیری ماشین، تشخیص الگو، و آمار و احتمالات جهت یافتن الگوها از داده ها در مرحله داده کاوی فرآیند KDD استوار است” [1]. کمی پس از ظهور داده کاوی، چندین پژوهش، استفاده از نظریه مجموعه های فازی را در این حوزه پیشنهاد نمودند…

دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله محاسبات “کلان داده” و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Big Data Computing and Clouds: Trends and Future Directions
عنوان فارسی ترجمه مقاله محاسبات “کلان داده” و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی
ترجمه مقاله محاسبات "کلان داده" و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی
ترجمه مقاله محاسبات “کلان داده” و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی

 

چکیده

این مقاله به بررسی روش ها و محیط هایی برای به انجام رسانیدن تحلیل ابرها برای برنامه های می پردازد.

مقاله پیش رو بر چهار محور مهم تحلیل و کلان داده استوار است، این حوزه ها عبارتند از: (1) مدیریت داده و معماری های پشتیبان؛ (2) توسعه­ و امتیازدهی به مدل ها؛ (3) تجسم سازی و تعامل با کاربر؛ و (4) مدل های تجاری.

ما از طریق یک بررسی دقیق شکاف های احتمالی در فناوری را شناسایی نموده و پیشنهاداتی برای جامعه پژوهشی در رابطه با جهت گیری های آتی در حوزه محاسبات کلان داده با پشتیبانی ابرها و راه حل های تحلیلی فراهم خواهیم آورد.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره کلان داده

مقاله درباره

مقاله درباره

مقاله درباره مدیریت داده


Big Data
Cloud Computing
Analytics
Data Management

1-مقدمه

جوامع بطور روزافزون ماشینی تر می شوند و در نتیجه سازمان ها مقادیر عظیمی از داده ها را تولید و ذخیره می کنند. مدیریت و کسب بینش از داده های تولیدشده یک چالش و کلیدی برای مزایای رقابتی است.

ترجمه مقاله محاسبات “کلان داده” و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی

راه حل های تحلیلی که در داده های ساختاریافته و فاقد ساختار کاوش می کنند، حائز اهمیت اند، چرا که می توانند به سازمان ها در کسب بینش نه تنها از داده های اکتسابی خصوصی خود، بلکه از مقادیر عظیم داده های عمومی موجود در شبکه اینترنت، کمک کنند…

دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله تکنیک های مسیریابی چندگانه در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Multipath Routing Techniques in Wireless Sensor Networks: A Survey
عنوان فارسی ترجمه مقاله تکنیک های مسیریابی چندگانه در شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله تکنیک های مسیریابی چندگانه در شبکه های حسگر بی سیم
:
:

:
:
تصویر پیش فرض

http://20elm.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.pngجزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده
(مقاله انگلیسی رایگان)
عنوان فارسی
ترجمه مقاله تکنیک های مسیریابی چندگانه در شبکه های حسگر بی سیم

 

چکیده

مسیریابی چندگانه یک روش کارآمد برای تعیین مسیر داده در شبکه های است (WSNs) و دلیل آن می‌تواند فراهم نمودن قابلیت اطمینان، امنیت و تعادل بار باشد، که در سیستم منابع محدود مانند WSNs بسیار مهم هستند.

در این مقاله یک بررسی از پیشرفته ترین پروتکل های مسیریابی چندگانه مطرح فراهم شده که به سه دسته تقسیم بندی شده است، مبتنی بر ساخت یافته، مبتنی بر بدون ساختار و مبتنی بر برنامه نویسی، که براساس تکنیک های خاص در ساخت و ساز مسیرهای متعدد و ارائه داده های سنجش شده مورد استفاده قرار می گیرد.

برای هر دسته بندی، ما به مطالعه طراحی پروتکل ها، تجزیه و تحلیل، تعویض هر طرح و به بررسی اجمالی پروتکل های بیان شده می پردازیم.

در مجموع ما خلاصه ای از اهداف طرح و چالش ها و معیارهای ارزیابی برای پروتکل های مسیریابی چندگانه در سیستم های منابع محدود داریم.

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

مقاله درباره

مقاله درباره مسیریابی چندگانه
مقاله درباره بررسی
مقاله درباره WSN
Wireless sensor networks
Multipath routing
Survey

1-مقدمه

یک (WSNs) شامل تعداد زیادی گره حسگر کم وزن است که عمر باتری آنها محدود است. دارای قابلیت های محاسباتی، ذخیره سازی و پهنای باند است. این گره سنسور کم هزینه می تواند به صورت تصادفی با انداختن از هواپیما و یا دقیق به صورت دستی گسترش پیدا کند.

این گره حسگر تغییر در محیط زیست یا یک کمیت فیزیکی را حس کرده و داده ها را به ایستگاه اصلی انتقال می دهد که گره سینک نامیده می شود.

گره سینک معمولا یک ماشین قدرتمند مانند یک لپ تاپ یا یک کامپیوتر رومیزی است…

 

دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله مقالات ترجمه شده مکانیک - ترجمه مقالات

ترجمه مقاله درباره سیستم کنترل فازی سرعت مولد دیزل

چکیده ترجمه مقاله درباره سیستم کنترل فازی سرعت مولد دیزل :
مولد دیزل، که در آن مولد با موتور دیزل برای تولید جریان متناوب تحریک میشود. از تناوب یا بسامد که باید ثابت و پایدار نگه داشته شود، بعنوان منبع همراه و ضروری نیرو در مقیاس وسیع استفاده میشود.
بسامد  جریان متناوب با سرعت دیزل تعیین میشود. بنابراین سرعت دیزل نیز باید ثابت و پایدار نگه داشته شود.

این مقاله دو سیستم کنترل آنالوگ را معرفی میکند: سیستم کنترل بازده سفت و محکم و بازده سرعت ثابت. و سیستم کنترل فازی سرعت دیزل را ایجاد میکند. مقایسه عملکرد کنترل و کاربردهای عملی آنها نشان میدهد که روش کنترل فازی، عملی است و بهتر از دیگر روشهاست.

لغات کلیدی: سیستم کنترل، فازی، مولد دیزل، سرعت

مقدمه: از مولد دیزل بطور گسترده بعنوان منبع نیروی سیال، ضروری و میدانی استفاده میشود. در سیستم مولد دیزل، مولد توسط دیزل برای تولید جریان متناوب تحریک میشود. بنابراین، جریان مولد تولید شده توسط مولد دیزل با سرعت دیزل تعیین میشود. بعنوان منبع نیرو، بسامد متناوب باید ثابت و پایدار باقی بماند، مثلا 50 هرتز. پس سرعت دیزل نیز باید ثابت و یکنواخت نگه داشته شود. براساس استاندارد ملی، نسبت تنظیم سرعت ناپایدار سرعت دیزل باید کوچکتر از 5% باشد و نسبت تنظیم سرعت ثابت نباید از 2% تجاوز کند. اما بخاطر تنوع بار و اختلال مولد، سرعت دیزل بطور متناوب تغییر میکند. بنابراین چگونگی ثابت نگه داشتن سرعت دیزل، مشکل بسیار قابل توجهی است.
عنوان انگلیسی مقاله: A fuzzy control system of diesel generator speed
عنوان فارسی مقاله: سیستم کنترل فازی سرعت مولد دیزل
دسته: مهندس برق – مکانیک
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

 

 

In order to construct the fuzzy control system, we use diesel speed relative variation e and its derivative ce as the input variables of the fuzzy controller. The output variable of the fuzzy controller is voltage v that is used to control actuating mechanism ˈ which mathematic model is (3). The linguistic set of e , ce , or v is {NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB}. The universe of discourse of input variable e or ce is (-6, 6) and that of output variable v is (-3, 3). Triangular membership function is adopted here as the membership functions of input and output which are shown in Fig. 5 and Fig. 6 respectively. Because each of the linguistic sets of the input variable e and ce has 7 members, we can construct 49 control rules for the fuzzy control system, which are shown in Table 1. As the fuzzy controller has two input variables, the antecedent of each control rule has two parts. So fuzzy operator “AND”, which

 

نمونه متن لاتین بالا دانلود رایگان مقاله انگلیسی A fuzzy control system of diesel generator speed

دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله ساخت و تولید - ترجمه مقالات مقالات ترجمه شده مکانیک - ترجمه مقالات

ترجمه مقاله درباره ماشینکاری تخلیه الکتریکی نانوساختار سرامیک – کربن

_______________________________________

چکیده ترجمه ماشینکاری تخلیه الکتریکی نانوساختار سرامیک – کربن :

کوچک سازی قطعات مکانیکی با اشکال پیچیده در پیدایش و ظهور کاربردهایی مرتبط، یک چالش بزرگ است. سرامیک سیلیکون نیترید(Si3N4)  نامزد بسیار عالی برای چنین برنامه های کاربردی به دلیل خواص مکانیکی، حرارتی و تریبولوژیکی برجسته می باشد.

با این حال، برای ماشینکاری، استفاده از روش های ماشینکاری مکانیکی معلولی مشکلاتی وجود دارد. اگر مواد رسانا الکتریکی باشند، ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM) می تواند برای تولید اشکال دقیق و پیچیده استفاده شود.

در این مقاله، به منظور بررسی اثر هدایت الکتریکی بر ویژگی های EDM، تعدادی از مواد کامپوزیت نانوساختار کربن، ساخته و با استفاده از روش الکترود کمکی ارائه شده توسط نویسندگان، EDM  شد.

عملکرد این فرآیند به عنوان یک تابع از محتوای نانوساختار کربن و نوع آن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه به طور جداگانه انتخاب می شود تا نزدیک به آستانه نفوذ الکتریکی (0.9٪ حجمی و 5.3% حجمی به ترتیب برای نانولوله های کربنی (CNT) و ترکیبات نانو صفحات گرافنی (GNP) باشند.)، و بالاترین حدی که محدود شود (5.3٪ حجمی و 20.6٪ حجمی)، که در آن رسانایی الکتریکی  10 و 100 s.m-1 به ترتیب برای CNTs و نانو کامپوزیت های GNPs بدست می آید. علاوه بر این، نمونه های Si3N4 خالص نیز تست شد.
درصد حذف مواد، نسبت سایش الکترود و زبری سطح قطعات ماشینکاری شده برای همه شرایط آزمایش مورد بررسی قرار گرفت.
 استهلاک EDM، عایق سرامیک Si3N4، نانوکامپوزیت Si3N4 ،ماشینکاری شیمیایی استهلاک EDM، عایق سرامیک Si3N4، نانوکامپوزیت Si3N4 ،ماشینکاری شیمیایی
کلمات کلیدی:
 استهلاک EDM، عایق سرامیک Si3N4، نانوکامپوزیت Si3N4 ،ماشینکاری شیمیایی
عنوان انگلیسی مقاله: Electrical discharge machining of ceramic/carbon nanostructure composites
عنوان فارسی مقاله: ماشین های تخلیه الکتریکی کامپوزیت های نانوساختارهای سرامیک/کربن
دسته: برق – مکانیک – ساخت و تولید
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

The densities of the sintered specimens were measured by water immersion. They were above 99% of the theoretical values, with the final α -phase content of the Si 3 N 4 matrix ~ 50%. Furthermore, the composites exhibited an excellent CN dispersion within the matrix, avoiding CN degradation after the sintering process, as was confirmed by the micro-Raman spectroscopy shown in Fig. 4 [10]. For the monolithic Si 3 N 4 material, the electrical conductivity value (Table 1) corresponded to the detection limit of our experimental set-up, 10-13 S · m -1 . Therefore, the real conductivity must be even lower than this value. As has been previously mentioned, the CN concentrations were selected to be close to the electrical percolation thres hold, and well above that limit. In the case of 0.9 vol. % CNT composites, the electrical conductivity of σ = 4×10 -2 S · m -1 became more than 10 orders of magnitude larger than the monolithic Si 3 N 4 . It was assumed that this value would attain the machinable limit for the normal EDM method. A higher amount of CNT (5.3 vol. %) led to composites with σ =14 S · m -1 . These were considered machinable by normal EDM.

نمونه متن انگلیسی Electrical discharge machining of ceramic/carbon nanostructure composites در بالای همین صفحه

دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله مدلسازی مسیر ارسال گرمایی تحت گردش نوسانی

ترجمه مقاله مدلسازی مسیر ارسال گرمایی تحت گردش نوسان

عبارت های شاخص:
 دینامیک های دمای خطی، تولید توان نوشی، شبیه سازی Monte Carlo، روش کاهش واریانس یا پراکندگی
ترجمه مقاله مدلسازی مسیر ارسال گرمایی تحت گردش نوسان
_______________________________________
چکیده ترجمه مقاله مدلسازی مسیر ارسال گرمایی تحت گردش نوسانی :
خلاصه – افزایش سهم منابع انرژی تجدید شدنی، تغییر پذیری قدرت جریان بالا و بالاتری را در سطح انتقال فراهم ساخته است.
سوال مطرح شده در این جا این است که چه چیزی می تواند شبکه های موجود گسترش یافته را به سمت تزریق و پاشش توان نوشی بدون محدودیت های دمایی بالا جذب سازد.
در زمان مشابه، خصوصیات جریان قوی ایجاد شده برای روش های مربوط به رده بندی کردن دمای خطی پیش بینی شده به کار برده می شود.

این مقاله یک مدل سازی و شبیه سازی متالوژی احتمالی برای تخمین وقوع دماهای خطی بحرانی در حضور جریان های توان نوشی را نشان می دهد.

رگرسیون گیری های زیاد و طاقت فرسا از معادلات دینامیک دمایی در هر آزمایش شبیه سازی Monte Carlo  توسط یک الگوریتم خاص تسریع شده است که با توجه به آن استفاده از یک روش واریانس کاهش یافته سازگار با حوزه ارتباطات ممکن می شود. کاهش اساسی در زمان محاسبات اجازه تخمین زدن نزدیک تر به مقدار واقعی را می دهد که وابسته به ارزیابی های موثر کوتاه مدت می باشد. یک مطالعه موردی بر روی یک مدل خطی ساده انجام شد که درک اساسی را نسبت به صدمات مربوط به دماهای خطی بحرانی را تحت نوسانات جریان توان نوشی مشخص فراهم ساخته شد. یک سیستم انتقال به کار برده شده نشان می دهد که چگونه روش پیشنهادی می تواند برای یک یک ارزیابی موثر و دقیق، به سرعت استفاده گردد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

 

عنوان انگلیسی مقاله: Probabilistic Modeling and Simulation of Transmission Line Temperatures Under Fluctuating Power Flows
عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی و مدل سازی احتمالی از خط انتقال حرارتی تحت جریان های توان نوشی یا نوسانی
دسته: برق
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 20
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

 

بخشی از انگلیسی مقاله
The line temperature assessment methodology introduced here is completely general, whereas the RESTART technique can be applied to both Markovian and non-Markovian processes [8]. This allows combining the methodology with a broad spec- trum of different probabilistic models. Some examples are Markov models for the stochastic failure and repair behavior of generators, transmission lines, and other components [15], or ARIMA models for the power fluctuations from wind farms [16], [17]. The methodology will be detailed next.

 

 

دسته‌ها
الکترونیک - ترجمه مقالات برق - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله امتحان حساسیت اتصال ذره ای با کاربرد ساخت بلور فوتونیک

ترجمه مقاله امتحان حساسیت اتصال ذره ای با کاربرد ساخت بلور فوتونیک

ترجمه مقاله آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با استفاده از ساختار کریستال فوتونیک

_______________________________________
چکیده ترجمه مقاله آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با استفاده از ساختار کریستال فوتونیک:
خلاصه: یک سنسور چشمی جدید برای ارزیابی کردن و آزمایش کردن آزاد پیوند بیو مولکولی با استفاده از یک کریستال فوتونیک تک بعدی در یک شکا هندسی برای کل انعکاس درونی پیشنهاد و نشان داده شد.
شکل گیری ساده به وسیله یک رزونانس چشمی باریک که قادر به اندازه گیری های حساس پیوند مولکولی بود فراهم گردید و در زمان مشابه یک وجه مشترک باز برای قادر ساختن اندازه گیری های مربوط به زمان حقیقی پیوندهای دینامیکی به کار برده شد.

پوشش های ماورا و باریک از نوع آمینوپروپی توکسیلین یا از نوع گلاتاررالدید بر روی سطح مشترک جذب شده اند که به وسیله اندازه گیری کردن طیف شعاعی رزونانس کریستالی فوتونیک و نسبت شدت تغییر در اندازه گیری های انعکاسی مختلف آشکار شده بود.

یک محدوده آشکارسازی به مقدار 6*10-5 نانو متر برای ضخامت لایه مولکولی به دست آمده بود که مطابق با محدوده آشکارسازی برای جذب آنالیت به مقدار 06/0 pg/mm2 یا یک شاخص انکساری تفکیک پذیری به مقدار 3*10-8RIU بوده است، این نشان دهنده یک بهبود مشخص نسبی برای جدید ترین تکنولوژی سیستم ها براساس رزونانس پلاسمون سطحی می باشد.

1- مقدمه
روش های بصری یا چشمی جدید برای شکل گیری ارزیابی و آزمایش مربوط به پیوند به مقدار زیادی به وسیله افزایش یافتن تقاضاها برای فهمیدن بهتر از روابط متقابل مشخص بین بیومولکول ها مورد توجه قرار گرفته است که یک فونداسیون شیمیایی را برای همه فرایندهای سلولی فراهم می سازد.

روش کلی استفاده کردن شعاعی یا پهن شدگی ساختار چشمی رزونانت یا تشدید کننده است که در زمان پیوند با مولکول های آنالیت و با تغییرات ساختاری شاخص محلی انعکاس شکل می گیرد. این روش رها از اتیکت است که برعکس روش های براساس فلئوروسنس می باشد و تحت برخی شرایط می تواند اطلاعاتی را برای پیوندهای دینامیکی و به علاوه پیوندهای سببی و وابسته فراهم سازد. به مقدار زیادی از روش ارزیابی کردن اثر رزونانس پلاسمون سطحی (SRT) استفاده می شود که به خوبی برای مولکول های آنالیت با وابستگی های پیوندی بالا و قابل قبول مطابق می باشد و به صورت تجاری برای ابزارها و تجهیزات نیز در دسترس می باشد.

به منظور به دست آوردن بیشترین حساسیت، گودال ها و حفره های بصری رزونانت مربوط به انواع مختلف به کار برده شده اند (قسمت زیر را ببینید) اما این ساختارها هر یک از محدودیت های جرم انتقالی نسبت به ابزار و یا از جفت شدن غیر جزئی نسبت به گودال های رسونانت با Q بالا رنج می برند. در این مقاله ما یک ساختار بصری جدید را نشان دادیم که به مقدار مشخصی حساسیت بالاتری را در مقایسه با ابزارها براساس SPR به دست می آورند اما شامل یک شکل هندسی ساده است که می تواند زمان واقعی سطح پیوندی را بدون محدودیت های انتقال جرم اندازه گیری کند.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

 

عنوان انگلیسی مقاله: Sensitive molecular binding assay using a photonic crystal structure in total internal reflection
عنوان فارسی مقاله: آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با استفاده از ساختار کریستال فوتونیک در کل انعکاس درونی
دسته: برق – الکترونیک
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

 

نمونه مقاله انگلیسی ترجمه مقاله امتحان حساسیت اتصال ذره ای با کاربرد ساخت بلور فوتونیک

can be accessed optically via an evanescent wave. One approach is to employ a surface electromagnetic wave (SEW) excited in a Kretschmann-like geometry [13]. Basically, in total internal reflection, light of all frequencies is reflected, and no useful resonance appears which can be used for sensing. An energy loss mechanism is required, and in the case of the SEW there is a natural mechanism for energy loss via tunneling of localized bulk excitations [14]. This SEW mode in essence comes from the violation of a uniform waveguide system caused by edge effects [15], so the structure is normally an incomplete layer on top of a 1-D PCs [14, 16]. The SEW mode is confined in the evanescent region and propagates along the interface, and is highly sensitive to the incomplete layer, which has been used for sensor applications [14, 16, 17].

دسته‌ها
الکترونیک - ترجمه مقالات برق - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله بهبود سازی نبود کمیت و تصادفی در کاربرد واحد با استخراج نیرو بادی

 ترجمه مقاله بهبود سازی نبود کمیت و تصادفی در کاربرد واحد با استخراج نیرو بادی
شاخص های کلیدی:
حلقه بسته ، توزیع اقتصادی، التزام و بکارگیری واحد، پیش بینی آب و هوا، باد .
چکیده ترجمه مقاله بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی:
چکیده: ما، یک چارچوب محاسبه ای برای یکپارچه و ادغام کردن یک مدل عددی جدید پیش بینی آب و هوا (NWP) در فرمول های توزیع تعهد/اقتصادی که برای عدم قطعیت توان بادی استفاده می شود را ارائه می کنیم.

در ابتدا مدل NWP را با یک استراتژی کمی عدم قطعیت مبتنی بر جمع که در یک معماری محاسبه ای حافظه توزیع شده موازی پیاده سازی شده را توسعه می دهیم.

در مورد مباحث محاسبه ای ناشی از پیاده سازی چارچوب بحث می کنیم و صحت مدل را با استفاده از اطلاعات سرعت واقعی باد بدست آمده از یک مجموعه ایستگاههای هواشناسی تایید می کنیم.
یک سیستم قدرت شبیه سازی شده را برای نمایش و اثبات توسعه ها ایجاد می کنیم.
عنوان انگلیسی مقاله: Computational Framework for Uncertainty Quantification and Stochastic Optimization in Unit Commitment With Wind Power Generation
عنوان فارسی مقاله: چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی
دسته: مهندسی برق – الکترونیک
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 35
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
نمونه مقاله انگلیسی ترجمه مقاله بهبود سازی نبود کمیت و تصادفی در کاربرد واحد با استخراج نیرو بادی
In this section, we describe the unit commitment and eco- nomic dispatch formulation used and discuss extensions to ac- count for wind-power uncertainty. The main idea behind our computational framework is to design a closed-loop UC/ED strategy using a stochastic programming formulation that incor- porates weather forecast and uncertainty information from the WRF model and the ensemble approach described in the pre- vious section. With this, we explore the accuracy of the fore- casts and the effect of assimilating measurement information at different frequencies (WRF model reanalysis).
دسته‌ها
برق - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله محاسبه عددی بهبود سازی تراکم ذرات بخاطر پخش اقتصادی نیرو

محاسبه عددی بهبود سازی تراکم ذرات بخاطر پخش اقتصادی نیرو

ترجمه مقاله محاسبه عددی بهبود سازی تراکم ذرات بخاطر پخش اقتصادی نیرو

_______________________________________

چکیده ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات multi-agent برای توزیع اقتصادی برق :

این مقاله یک تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی (HMAPSO) را معرفی می‌کند که برای توزیع اقتصادی برق به کار گرفته شده است. روش قدیمی بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) دارای معایبی چون تنظیم متغیرها، تصادفی بودن و یکتایی پاسخ است. الگوریتم جدید تکنیک‌های جستجوی قطعی، سیستم مالتی ایجنت (MAS)، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و فرایند تصمیم گیری زنبوری را با هم ترکیب می‌کند. لذا به کمک جستجوی قطعی، بهینه سازی ازدحام ذرات مالتی ایجنت و زنبوری، HMAPSO قادر است بهینه سازی را تحقق دهد. مساله توزیع اقتصادی برق یک مساله بهینه سازی محدودشده غیرخطی است.

تکنیک‌های بهینه سازی کلاسیک مثل روش‌های جستجوی مستقیم و گرادیان قادر نیستند پاسخ بهینه کلی را بدست دهند. سایر الگوریتم‌های تکاملی تنها یک پاسخ تا حدودی خوب را فراهم می‌کنند.

برای نشان دادن توانمندی الگوریتم ارائه شده، این الگوریتم به مواردی با 13 و 40 ژنراتور اعمال می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که ابن الگوریتم در یافتن پاسخ کلی نسبت به همتاهای خود بسیار صحیح و قوی‌تر است.

لغات کلیدی:
توزیع اقتصادی برق، PSO، اثر نقطه دریچه، سیستم مالتی ایجنت.
– مقدمه

توزیع اقتصادی برق (EPD) در واقع زمان بندی خروجی واحدهای تولیدی تخصیص داده شده است تا تقاضای بار با کمترین هزینه عملیاتی ممکن عملی شده و در عین حال محدودیت واحدها و قیود برابری و نابرابری ارضا شود. مهم‌ترین هدف توزیع اقتصادی برق، کمینه کردن هزینه کلی تولید توان حقیقی (هزینه تولید) در پست‌های مختلف است در عین حال که بارها و تلفات مسیرهای انتقال نیز ارضا شوند [1، 2].

بنابراین، توزیع اقتصادی برق یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در عملکرد سیستم قدرت باید حل شود. از آنجا که مشخصات ورودی- خروجی واحدهای مدرن به علت بارگذاری دریچه (valve-point loading) ، اثرات سوخت‌های چندگانه و سایر قیود، به شدت غیرخطی است، لذا برای یک پاسخ بهتر از جستجوی پیوسته استفاده می‌شود [3-5]. بیشتر روش‌های کلاسیک توسعه یافته و اکنون برای مساله بهینه سازی به کار می‌روند. جستجوی بخش طلایی، جستجوی فیبوناچی، روش نیوتن و روش متقاطع از جمله روش‌های تک بُعدی به شمار می‌آیند.

عنوان انگلیسی مقاله: A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

عنوان فارسی مقاله: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

دسته: مهندسی برق
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

 

نمونه متن انگلیسی ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات multi-agent برای توزیع اقتصادی برق متن

The honey bee swarms have a highly distributed decision-mak- ing process which they used for finding out their next hive or find- ing out new source of foods. Few hundreds of bees out of thousands work as scout bees to start a search for next possible site. Upon finding the site, scout informs other bees by waggle dance [11] . Discovered nest sites of sufficient quality are reported on the cluster via the scouts’ waggle dance. Depending on the waggle dance by scout bees quiescent bees get activated and decided to re- cruit or explore for nest site. If an uncommitted bee is not satisfied with any of the scout sites then she can go for exploring new sites. When a bee advertises a site more than once then in every next turn she decreases the strength of her dance by about 15 dance cir- cuits. Once the quorum threshold reaches for any one of the sites, the bee start piping signals that elicit heating by the quiescent bees in preparation for flight. There are two methods used by bee swarms decision for finding out the best nest site as consensus and quorum [18] .In consensus widespread agreement among the group is taken into account whereas in quorum the decision for best site happens when a site crosses the quorum (threshold) value. In the present paper, the consensus algorithm is used for finding out the optimum solution i.e. best food site.

محاسبه عددی بهبود سازی تراکم ذرات بخاطر پخش اقتصادی نیرو

دسته‌ها
الکترونیک - ترجمه مقالات برق - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

دانلود ترجمه مقاله مدل نظارتی نوین جهت فیلتر نیرو فعال هیبرید

دانلود ترجمه مقاله مدل نظارتی نوین جهت فیلتر نیرو فعال هیبرید

ترجمه مقاله طرح کنترلی جدید برای فیلتر قدرت اکتیو هیبرید

_______________________________________

چکیده ترجمه مقاله طرح کنترلی جدید برای فیلتر قدرت اکتیو هیبرید :

اصلاح ضریب توان و حذف هارمونیکهای جریان سمت شبکه در سیستم های تغذیه مهم می باشد و آن همیشه معضلی برای مصرف کنندگان توان الکتریکی و شرکت های توان الکتریکی می باشد. در این مقاله، تکنیک های کنترلی پیشرفته برای جبرانسازی یکپارچه توان راکتیو و هارمونیک ها توسعه داده می شوند.

توسعه و پیشرفت ایده آل جدید در این مقاله، جلوگیری و مسدود کردن از هارمونیک ها به جای حذف هارمونیک ها می باشد و آن منجر به توانایی و مقاوم بودن قوی تر کنترلر به اغتشاشات ناشی از تغییرات بار، اختلالات و انحرافات پارامترها و دینامیکهای غیرمدل شده می شود. طرح کنترلی جدید می تواند آشکارسازی جریان هارمونیکی را خیلی ساده کند. روش مسدود کردن هارمونیکها که در این مقاله ارائه شده، روابط و اصول ریاضی دقیقی دارد. در این مقاله یک نمونه شبیه سازی داده شده و نتایج شبیه سازی صحت و معتبر بودن و عملکرد روش جبران کننده یکپارچه را نشان می دهد.

1- مقدمه

 با توسعه و پیشرفت تکنولوژی الکترونیک قدرت، تجهیزات الکترونیک قدرت بطور وسیعی در صنایع استفاده می شوند که به ناچار منجر به آلودگیهای هارمونیکی جدی و خطرناک و تلفات توان پسیو می شود.

بنابراین مسئله چگونگی جلوگیری از جریان هارمونیکی و جبرانسازی توان راکتیو مربوط به هر دو مصرف کنندگان توان و شرکت های توان الکتریکی می شود.

امروزه دو نوع از تجهیزات سد کننده هارمونیک وجود دارد که عبارتند از فیلتر قدرت پسیو (PPF) و  فیلتر قدرت اکتیو (APF). مصرف کنندگان صنعتی معمولاً از PPF برای آلودگیهای هارمونیکی و جریانهای پسیو استفاده می کنند، اما PPF چندین عیب دارد که نمی توان بر آن غلبه کرد، مثلاً طراحی PPT به پارامترهای شبکه بستگی دارد، اندازه آن بزرگتر می باشد و موجب رزونانس در تعدادی از هارمونیک ها می شود و ..

عنوان انگلیسی مقاله: A New Control Scheme for Hybrid Active Power Filter
عنوان فارسی مقاله: طرح کنترلی جدید برای فیلتر قدرت اکتیو هیبرید
دسته: برق – الکترونیک
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14
جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نمونه انگلیسی ترجمه مقاله طرح کنترلی جدید برای فیلتر قدرت اکتیو هیبرید در زیر نمونه
suppression method and apply it to HAPF. It possesses strict mathematical foundation and has strong robustness to the disturbances caused by variation of load, parameter perturbations and unmodelled dynamics. The harmonic currents of load and the harmonics of network side voltage are treated as disturbances and needn’t be measured, which can simplify the detection of harmonic of signal. We make simulations under common opera tion condition and abruptly changed load condition. Results show the validity and the performance of the unified compensative method.

دانلود ترجمه مقاله مدل نظارتی نوین جهت فیلتر نیرو فعال هیبرید